Year 2009, Volume 50 , Issue 1, Pages 71 - 108 2009-04-01

İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich and Ugo Bianchi’s Views on Methodology in the Context of the Italian School of History of Religions

Ramazan ADIBELLİ [1]


19. yüzyılın sonlarına doğru bilimsel bir disiplin olarak kurulan Dinler Tarihi disiplininin geçen bunca zamana rağmen üzerinde ittifak sağlanan bir metodolojiye sahip olamadığı gözlemlenmektedir. Bu nedenle de bu alanla ilgili metodoloji tartışmaları devam etmektedir. Dolayısıyla metodoloji meselesinin nereden kaynaklandığını, neden ortak bir metot anlayışının ortaya konulamadığını ve neden çeşitli metodolojik yönelimler arasında karşıtlık derecesine varan farklılıkların bulunduğunu sorgulamak gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, Dinler Tarihi alanında bir gelenek oluşturmayı başaran İtalyan Dinler Tarihi Okulu gibi somut bir örnekten hareketle bu sorulara cevap bulmaya çalışmaktır. Çalışmanın temel düşüncesi ise, çeşitli metodolojik yönelimler arasındaki farklılığın temel nedeninin, bunları oluşturan ve kullanan bilim adamları arasındaki paradigma farklılıklarından kaynaklandığı yönündedir. Sözü edilen bu paradigma farklılığının da büyük ölçüde araştırmacının, dini fenomenlerin temel niteliği olan metafizik boyuta atfettiği gerçeklik/gerçek dışılık kriterinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Yani Dinler Tarihinde metodoloji tartışmalarının temel kaynağı, “dinin ontolojik değeri nedir?” sorusuna verilen cevapların farklı oluşundan kaynaklanmaktadır. Bu cevaplar da araştırmacının homo religiosus ve profan insan kategorilerinden hangisine dâhil olduğuna bağlıdır
Evaluation of Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich and Ugo Bianchi’s Views on Methodology in the Context of the Italian School of History of Religions History of Religions, which was elaborated at the end of the 19th century as a scientific discipline, despite a long time that has passed, has not gained a methodology agreed on by the majority of scholars. Therefore, methodological discussions concerning this discipline continue. One must question the source of these methodological problems as to why a common method could not be produced and why there are between the various methodological approaches differences that are almost diametrically opposed. The aim of this essay is to consider, from a concrete example, the methodological debate within the framework of the Italian School of History of Religions, which managed to develop a tradition in the field. The idea of this essay is that the main cause of the differences between various methodological orientations is the difference of paradigms between those scholars who elaborate and those who use them. And this difference in turn arises in great measure from the criterion of reality/unreality attributed by the researcher to the metaphysical dimension which is the basic characteristic of religious phenomena. In other words, the main source of the methodological discussions in the History of Religions is the difference in the answers given to the question of “what is the ontological value of religion?”. And these answers depend upon which one of these categories the researcher belongs to: the category of homo religiosus or that of profane man
Other ID JA85TH67EZ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ramazan ADIBELLİ

Dates

Publication Date : April 1, 2009

Bibtex @ { auifd488522, journal = {Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-0522}, eissn = {1309-2057}, address = {iladergi@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara University}, year = {2009}, volume = {50}, pages = {71 - 108}, doi = {10.1501/Ilhfak\_0000000992}, title = {İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {ADIBELLİ, Ramazan} }
APA ADIBELLİ, R . (2009). İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 50 (1) , 71-108 . DOI: 10.1501/Ilhfak_0000000992
MLA ADIBELLİ, R . "İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (2009 ): 71-108 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auifd/issue/40621/488522>
Chicago ADIBELLİ, R . "İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 (2009 ): 71-108
RIS TY - JOUR T1 - İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Ramazan ADIBELLİ Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000000992 DO - 10.1501/Ilhfak_0000000992 T2 - Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 108 VL - 50 IS - 1 SN - 1301-0522-1309-2057 M3 - doi: 10.1501/Ilhfak_0000000992 UR - https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000992 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Ramazan ADIBELLİ %T İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2009 %J Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-0522-1309-2057 %V 50 %N 1 %R doi: 10.1501/Ilhfak_0000000992 %U 10.1501/Ilhfak_0000000992
ISNAD ADIBELLİ, Ramazan . "İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 50 / 1 (April 2009): 71-108 . https://doi.org/10.1501/Ilhfak_0000000992
AMA ADIBELLİ R . İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. AÜİFD. 2009; 50(1): 71-108.
Vancouver ADIBELLİ R . İtalyan Dinler Tarihi Okulu Bağlamında Raffaele Pettazzoni, Angelo Brelich ve Ugo Bianchi’nin Metodoloji Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2009; 50(1): 108-71.