Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Period Biannually | Founded: 1952 | Publisher Ankara University |


        The Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) is a peer-reviewed open-access academic journal published continuously since 1952. It is the oldest continuously published academic journal in the fields of Islamic and religious studies (ilahiyat) in Turkey and one of the oldest in the entire Islamic world.

        It has published very influential articles mostly in Turkish but also in English, Arabic, Persian, and occasionally in German and French. Articles published in earlier decades were some of the first modern academic studies in various subdisciplines of Islamic and religious studies in Turkey. The journal played the most significant role in establishing an academic style in modern Turkish ilahiyat studies and it has been one of the leading and the most respected journals in its field since its establishment. AUIFD is published twice a year (May 31,  November 30).

Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University

ISSN 1301-0522 | e-ISSN 1309-2057 | Period Biannually | Founded: 1952 | Publisher Ankara University |
Cover Image


        The Journal of the Faculty of Divinity of Ankara University (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi) is a peer-reviewed open-access academic journal published continuously since 1952. It is the oldest continuously published academic journal in the fields of Islamic and religious studies (ilahiyat) in Turkey and one of the oldest in the entire Islamic world.

        It has published very influential articles mostly in Turkish but also in English, Arabic, Persian, and occasionally in German and French. Articles published in earlier decades were some of the first modern academic studies in various subdisciplines of Islamic and religious studies in Turkey. The journal played the most significant role in establishing an academic style in modern Turkish ilahiyat studies and it has been one of the leading and the most respected journals in its field since its establishment. AUIFD is published twice a year (May 31,  November 30).

Volume 60 - Issue 1 - May 2019
 1. Tümel Önermenin ‘Cihet’i: Muḥammed el-Āmidī’nin Refʿu’l-Ḥicāb ʿan Cemīʿi’l-Muveccehāt İsimli Eseri Bağlamında Bir İnceleme
  Pages 1 - 80
  Necmettin Pehlivan, Muhammet Çelik
 2. Bir Şerhin Hikayesini Kovalarken Bir Hikayenin Şerhini Bulmak: Aḥmed b. Maḥmūd el-Ḥalebī’nin Şerḥu’l-Cevāhiri’l-Muḍīʾe’si ve Nesīmī’nin Öldürülüşüne Tanıklığı
  Pages 81 - 110
  Muhammed Osman Doğan
 3. Şark Medreselerinde Toplumsal Cinsiyet Anlayışı: Diyarbakır Seydaları Üzerinden Betimsel Bir Analiz
  Pages 111 - 132
  Abdusamet Kaya
 4. Bir Değişim Risâlesi: “Teṣādüfü’ş-Şerʿi ve’z-Zemān…”
  Pages 133 - 183
  İsmail Hakkı Ünal
 5. Mehmet Fuat Sezgin’in Aile Çevresi ve Türkiye’deki Akademik Serüveni
  Pages 185 - 205
  Hüseyin Hansu
 6. Yeğeninin Gözünden Dr. Muhammed Hamidullah: Muhammad Saifullah Saheb ile Bir Söyleşi ve Hamidullah’ın Kendisine Gönderdiği Bir Mektubun Neşri
  Pages 207 - 220
  Cemil Kutluturk
 7. لمحة موجزةعن موقف التاريخ: الذاكرة من شروط النهضة لمالك بن نبي
  Pages 221 - 223
  M. Akif Koç
 8. Gazzâlî. Tehâfütü'l-Felâsife: Filozofların Tutarsızlığı. Eleştirmeli Metin - Çeviri. Mahmut Kaya & Hüseyin Sarıoğlu. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014. 1. Baskı. 445 s. + elyazması sayfa görüntüleri + dizin. ISBN: 978-975-17-3732-8
  Pages 225 - 262
  Fehrullah Terkan
 9. Zafer Duygu, İsa, Pavlus, İnciller: Hıristiyanlık Neden ve Nasıl Ortaya Çıktı?, (İstanbul: Düşün Yayınları, 2018) (=İkinci Basım, İstanbul: Düşün Yayınları, 2019), 735 sayfa.
  Pages 263 - 270
  Umut Var
 10. Prof. Dr. Şevki Saka Hocamızın (1940-2019) Ardından
  Pages 271 - 275
  Hasan Yücel
Indexes and Platforms