Year 2016, Volume 16 , Issue 34, Pages 45 - 78 2016-12-31

Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi
Turkey and Middle Income Trap: Importance of Education

Güzin BAYAR [1]


Türkiye, üst orta gelir grubunda, henüz orta gelir tuzağında olmayan ancak yakın zamanda orta gelir tuzağına düşme riski altında olan bir ülkedir. Bir ülkenin yüksek gelir seviyesine çıkabilmesi günümüz dünyasında üretiminin katma değerini artırabilmesinden, teknoloji seviyesini yükseltebilmesinden ve uluslararası piyasalarda yüksek teknolojili ve katma değerli, bilgi yoğun mallarda rekabet gücü kazanabilmesinden geçmektedir. Bunların hepsinin başarılmasının anahtarı, üretim sürecinin en önemli girdisi insan kaynaklarındadır. İnsan kaynaklarının beceri seviyesi geliştirilmeden kalkınmış ülke olmak mümkün değildir. Bu makalede Türkiye’nin insan kaynaklarının eğitimi orta gelir tuzağı perspektifinden ele alınmış ve orta gelir tuzağına düşmüş ve tuzaktan kurtulmuş ülkelerin durumu ile karşılaştırılmıştır.

Turkey is an upper-middle income country which is not yet in middle income trap but under the risk of falling into it in near future. In today’s world, if a country will reach to high income level, it must increase value added of its production and gain competitive advantage in high technology, high value added, information intensive products. All of these can only be achieved with human resources, which is the most important input of production. It is not possible to be a developed country without improving skill level of human resources. In this article, Turkey’s education system is analysed from the perspective of middle income trap and compared with the countries which fell into middle income trap and which did not. 

 • ABRAMOVITZ, M. (1986) Catching-Up, Forging Ahead and Falling Behind, Journal of Economic History, 46: 386–406.
 • AY, D. (2014) Eğitim Sektörü Raporu, TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası) Ekonomik Araştırmalar.
 • BAYAR, G. (2004) Tayvan Kalkınma Deneyimi ve Türkiye İçin Düşündürdükleri, Dış Ticaret Müsteşarlığı Yayınları, Ekim 2004, Ankara.
 • BAKIRTAŞ, T., KANDEMİR, O. (2010) Gelişmekte Olan Ülkeler ve Beyin Göçü: Türkiye Örneği, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 961-974.
 • BLOOM, D. E. ve J. G. WILLIAMSON (1998) Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia, The World Bank Economic Review, 12(3): 419-456.
 • BÜYÜME KOMİSYONU (World Bank-Growth Comission) (2008) The Growth Report: Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, Dünya Bankası Yayınları, Washington.
 • ÇAŞKURLU, E. ve ARSLAN, C. B. (2014) Orta Gelir Tuzağından Çıkışa Odaklanma: Ürün Tuzağı (Ürün Boşluğu) ve Demiryolu Taşımacılık Sektörü, Maliye Dergisi, 167,71-92.
 • DALGIÇ, B., İYİDOĞAN, P. V. ve BALIKÇIOĞLU, E. (2014) Orta Gelir Tuzağından Çıkışta Hangi Faktörler? , Maliye Dergisi, 167, 116-125.
 • DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (2011) Dünyada Diaspora Stratejileri Türk Diasporası İçin Öneriler, Ankara, Kasım 2011.
 • DÜNYA BANKASI (2014) Trading Up to High Income Turkey Country Economic Memorandum, Rapor No. 82307-TR.
 • DÜNYA BANKASI (2007) Turkey-Higher Education Policy Study Volume I: Strategic Directions for Higher Education in Turkey, Rapor No. 39674-TU.
 • DÜNYA BANKASI (2015) Migration and Development Brief, Migration and Remittances Team, Development Prospects Group.
 • EICHENGREEN, B., DONGHYUN P., and KWANHO, S. (2013) Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap , NBER Working Paper, No. 18673.
 • EICHENGREEN, B., PARK, D. and SHIN, K. (2012) When Fast-Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, Asian Economic Papers, 11:1, 42-87.
 • FELIPE, J, ABDON, A. and KUMAR, U. (2012) Tracking the Middle-income Trap: What Is It, Who Is in It, and Why? , Levy Economics Institute of Bard College Working Papers, No. 715.
 • GERSCHENKRON, A. (1962), Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays, Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
 • GİLL, I., and KHARAS, H. (2007) An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth (Washington, DC: World Bank).
 • HOŞGÖR, Ş. (2010) Türkiye Nüfus Projeksiyonları, içerisinde: 2050'ye Doğru Nüfus Bilim ve Yönetim: Eğitim, Işgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar. Ş. Hoşgör ve A. Tansel Istanbul: TÜSIAD ve UNFPA. Yayın No: TÜSIAD-T/2010/11/505.
 • ILO (International Labor Organization), (2015) World Employment and Social Outlook, Trends, Cenevre.
 • İŞKUR (2015), http://www.iskur.gov.tr , erişim 10.11.2015.
 • JANKOWSKA, A., Nagengast, A and Perea J. R. (2012) The Product Space and the Middle Income Trap: Comparing Asian and Latin American Experiences, OECD Development Centre, Working Paper, No. 311.
 • JONES, R. (2013) Education Reform in Korea, OECD Economics Department Working Papers, No.1067.
 • KANCHOOCHAT, V. and INTARAKUMNERD, P. (2014) Tigers Trapped: Tracing the Middle-income Trap through the East and Southeast Asian Experience, Berlin Working Papers on Money, Finance, Trade and Development, Working Paper No. 04/2014.
 • KILIÇ, Y. (2015) Eğitim ve Büyüme İlişkisi: Türkiye’de Bölgesel Farklılıklar, Amme İdaresi Dergisi, 48(2), s. 129-156.
 • KOSER, K. (2003) New African Diasporas, London: Routledge.
 • LEHMAN, J. P. (2011) Turkey’s 2023 Economic Goal in Global Perspective, Center for Economics and Foreign Policy Studies-Edam, Tartışma Kağıtları Serisi, Haziran 2011.
 • LIN, J. Y. ve TREICHEL, V. (2012) Learning from China’s Rise to Escape the Middle-Income Trap A New Structural Economics Approach to Latin America, Policy Research Working Paper, 6165, World Bank.
 • LOSER, C. and SOOD, A. (2011) Breaking away from Mediocre Complacency to a Prosperous Future, Global Journal of Emerging Market Economies, 3(1), 5–58.
 • MASON, A., ed., (2001) Population Change and Economic Development in East Asia: ChallengesMet, Opportunities Seized , California: Stanford University Press, 2001.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2013) PISA 2012 Ulusal Ön Raporu, Ankara 2013.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (2015) http://www.meb.gov.tr, erişim 10.11.2015.
 • NEWLAND, K. (2010) Six Studies and a Road Map: Diasporas as Partners in Development, in Diasporas, New Partners in Global Development Policy, ed. Kathleen Newland, Washington DC: Migration Policy Institute.
 • OECD (2012) PISA 2012 Results in Focus What 15-year-olds know and what they can do with what they know, OECD Yayınları, Paris.
 • OECD (2013) Education Policy Outlook: Turkey, OECD Yayınları, Paris.
 • OECD (2014) OECD Employment Outlook 2014, OECD Yayınları, Paris.
 • OECD (2015a) OECD Skills Outlook 2015:Youth, Skills and Employability, OECD Yayınları, Paris.
 • OECD (2015b) Education at a Glance 2014 OECD Indicators, OECD Yayınları, Paris.
 • OECD (2015c) International Migration Outlook 2015, OECD Publishing, Paris. SHEFFER, G. (1986) A New Field of Study: Modern Diasporas in International Politics, Modern Diasporas in International Politics ed. Gabrial Sheffer. London: Croom Helm, 1986.
 • TANSEL, A. (2012) 2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: İşgücü Piyasasına Bakış, TÜSİAD Yayınları, Yayın No: TÜSİAD-T/2012-11/536.
 • TANSEL, A. ve GÜNGÖR, N. D. (2014) Brain Drain from Turkey: Return Intentions of Skilled Migrants, International Migration, 52(5), 208-226.
 • TANSEL, A. ve GÜNGÖR, N. D. (2003) Brain Drain from Turkey: Survey Evidence of Student Non-Return, Career Development International, 8/2, 52-69.
 • TUNCEL, C. (2014) Orta Gelir Tuzağı ve İnovasyon Politikaları: Doğu Asya Deneyimi ve Türkiye İçin Dersler , Maliye Dergisi, 167, 40-70.
 • TÜİK (2015) http://www.tuik.gov.tr, erişim 10.11.2015.
 • YELDAN, E., TAŞÇI, K., VOYVODA, E., ÖZSAN, M. E. (2012) Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye?: Cilt 1:Makro/Bölgesel/Sektörel Analiz , TÜRKONFED, İstanbul, Aralık 2012.
 • YELDAN, E., TAŞÇI, K., VOYVODA, E., ÖZSAN, M. E. (2013) Orta Gelir Tuzağından Çıkış: Hangi Türkiye?: Cilt 2: Bölgesel Kalkınma ve İkili Tuzaktan Çıkış Stratejileri , TÜRKONFED, İstanbul, Kasım 2013.
 • YILMAZ, G. (2015) Turkish Middle Income Trap and Less Skilled Human Capital, İktisat İşletme ve Finans, 30 (346), 9-36.
 • YTB-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (2015) http://www.ytb.gov.tr/kurumsal.php, erişim 10.11.2015.
Journal Section Articles
Authors

Author: Güzin BAYAR

Dates

Application Date : April 24, 2017
Acceptance Date : November 10, 2016
Publication Date : December 31, 2016

Bibtex @research article { auiibfd308027, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {45 - 78}, doi = {10.25294/auiibfd.308027}, title = {Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi}, key = {cite}, author = {Bayar, Güzin} }
APA Bayar, G . (2016). Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi . Akdeniz İİBF Dergisi , 16 (34) , 45-78 . DOI: 10.25294/auiibfd.308027
MLA Bayar, G . "Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi" . Akdeniz İİBF Dergisi 16 (2016 ): 45-78 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/28778/308027>
Chicago Bayar, G . "Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi". Akdeniz İİBF Dergisi 16 (2016 ): 45-78
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi AU - Güzin Bayar Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.308027 DO - 10.25294/auiibfd.308027 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 78 VL - 16 IS - 34 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.308027 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.308027 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi %A Güzin Bayar %T Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi %D 2016 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 16 %N 34 %R doi: 10.25294/auiibfd.308027 %U 10.25294/auiibfd.308027
ISNAD Bayar, Güzin . "Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi". Akdeniz İİBF Dergisi 16 / 34 (December 2016): 45-78 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.308027
AMA Bayar G . Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2016; 16(34): 45-78.
Vancouver Bayar G . Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi. Akdeniz İİBF Dergisi. 2016; 16(34): 45-78.
IEEE G. Bayar , "Türkiye ve Orta Gelir Tuzağı: Eğitimin Önemi", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 16, no. 34, pp. 45-78, Dec. 2016, doi:10.25294/auiibfd.308027