Akdeniz İİBF journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1302-9975 | e-ISSN 2667-7229 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Akdeniz University |


Akdeniz İİBF journal is a peer reviewed journal; that covers social sciences in general and more specifically focues on economics and administrative sciences. The Journal gives place to the writings; particularly specific articles based on research in every volume. In this context, the Journal is open to the articles from the areas of economics, business, public administration, political sciences, international relations, public finance, labor economics and industrial relations and econometrics. The authors can contribute with studies prepared in Turkish, and English languages in accordance with the Publication Guidelines of the Journal.

 Author Package                                                                                    Ethics in Publishing

The Journal is published biannually in May and November.

The Journal is owned by the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Akdeniz University and managed by the Editorial Board. The views expressed in the articles published in the Journal are those of the authors; namely they are not binding on the Journal. Any citation and quotation may be made from the articles included in the Journal only with reference to the source.

Akdeniz İİBF journal

ISSN 1302-9975 | e-ISSN 2667-7229 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Akdeniz University |
Cover Image


Akdeniz İİBF journal is a peer reviewed journal; that covers social sciences in general and more specifically focues on economics and administrative sciences. The Journal gives place to the writings; particularly specific articles based on research in every volume. In this context, the Journal is open to the articles from the areas of economics, business, public administration, political sciences, international relations, public finance, labor economics and industrial relations and econometrics. The authors can contribute with studies prepared in Turkish, and English languages in accordance with the Publication Guidelines of the Journal.

 Author Package                                                                                    Ethics in Publishing

The Journal is published biannually in May and November.

The Journal is owned by the Faculty of Economics and Administrative Sciences, Akdeniz University and managed by the Editorial Board. The views expressed in the articles published in the Journal are those of the authors; namely they are not binding on the Journal. Any citation and quotation may be made from the articles included in the Journal only with reference to the source.

Volume 20 - Issue 2 - Nov 20, 2020
 1. Türkiye’de Askeri Yönetim Alanının Anayasal Dönüşümü: Anayasal İktisat Kuramı Çerçevesinde Bir İnceleme
  Pages 143 - 157
  Ahmet BARBAK
 2. 11. Kalkınma Planı Çerçevesinde Sektörel CO2 Salımı Değerleri Projeksiyonu
  Pages 158 - 168
  Ahmet SEL, Ziya Gökalp GÖKTOLGA
 3. Ortak Mülkiyet Çerçevesinde İklim Değişikliği Sorununun Çözümünde Kyoto Protokolü’nün Etkisi
  Pages 169 - 184
  Berna Aksoy ÖZCAN
 4. Considering Time by Quantities in Economic History: The Performance of the Box-Jenkins ARIMA Approach on the 19th Century Smyrna Harbor Foreign Trade Data
  Pages 185 - 200
  Sıtkı YÜREKLİ
 5. The Effect of Green Value Chain Applications on the Performance of Companies in Ensuring the Sustainability of Enterprises: Kayseri Province Application
  Pages 201 - 211
  Ebru AYKAN, Mualla AKÇADAĞ
 6. Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Kayseri Hacılar’a Bağlı Yabancılar Köyü Sakinlerinin Taşınmaz Mal Varlıkları İle Vergi Yapısının Analizi
  Pages 212 - 220
  Ekrem ERDEM, Sefure DEVECİ
 7. Frequency Connectedness and Network Analysis in Equity Markets: Evidence from G-7 Countries
  Pages 221 - 226
  Onur POLAT
 8. Uluslararası Arabuluculuğa Dair Değişen Yaklaşımlar ve Türkiye’nin Arabuluculuğun Dönüşümündeki Rolünün İncelenmesi
  Pages 227 - 238
  Sami KİRAZ
 9. Türkiye’de Kentsel Büyümenin Mekânsal Olarak Değişen Dinamikleri
  Pages 239 - 253
  Ümit K. SEYFETTİNOĞLU, Büşra AKIN
 10. Çin’in Kuzey Kutbu’na Olan İlgisi: Kutup İpek Yolu
  Pages 254 - 262
  Veli Ahmet ÇEVİK, Tülin DURUKAN
Indexes and Platforms