Year 2017, Volume 17 , Issue 35, Pages 43 - 58 2017-06-10

A Political Economic Perspective to the Justice and Development Party’s Period Taking into Account Goodwin Business Cycle Model
Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış

Cem Mehmet BAYDUR [1]


Richard Goodwin have analized Marx’s wage and profits conflict with the aid of two differential equations. It has developed a model of accumulation. Marx's in the model reduced profit margins over business cycle. The profit rate in Goodwin model fluctuates according to conjuncture and it is constant. Model can be calculated time of conjuncture based on capital output ratio. The purpose of Article with help of Goodwin models calculate to time of conjuncture time of the Turkish economy. These calculations was  made for different capital output coefficients. For two different capital stock in Turkey has to two different conjuncture time. It is one of them 20 years, the other is 39,2 years. According to conjuncture account have been interpreted election results of the AKP (Justice and Development Party).

Richard Goodwin, Marx’ın ücret ve kar çelişkisini diferansiyel denkleme döken ve dinamik şekilde inceleyen bir birikim modeli geliştirmiştir. Marx’ın konjonktür analizinin tam aksine Goodwin analizi, kar oranlarının konjonktür boyunca dalgalansa bile genelde sabit olduğu sonucuna ulaşmıştır. Model aynı zamanda konjonktür süresini başta sermaye hasıla katsayısı olmak üzere birkaç parametreye dayanarak hesaplayabilmektedir. Makalenin amacı da, Goodwin modelinden faydalanarak Türkiye ekonomisinin konjonktür süresini farklı sermaye hasıla katsayıları için hesaplanmaktır. Makalede farklı sermaye stoku tanım ve hesaplamalarına göre Türkiye ekonomisi için 20 ve 39,2 yıl olmak üzere iki farklı konjonktür süresi hesaplanmıştır. Bu hesaplamalara dayanarak Adalet ve Kalkınma Parti’sinin (AKP) seçim sonuçları hesaplanan konjonktüre göre yorumlanmıştır.

 • Balkan, D., Suiçmez, H. (2015) Türkiye ve Dünya’da İşgücü Verimliliğinin Karşılaştırmalı Analizi, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Raporu, No:13.
 • Büyükduman, A. (2012) Konut Balonu, Scala Yayıncılık, İstanbul.
 • Demircioğlu, U. (2012) Türkiye’de Sermaye Stoku ve Sermaye Hizmetleri Endeksi, TCMB Ekonomi Notları, Sayı: 2012-26, ss. 1-12.
 • Desai, M. (2011) Marx’ın İntikamı, Çev. G. Özgür, Efil Yayınları, Ankara.
 • Desai, M., Brian, H., Mosley, A., Pemberton, M. (2003) On An Inconsistency In The Goodwin Model Of The Growth Cycle, https://www.researchgate.net/publication/242077116_On_an_Inconsistency_in_the_GoodwinModel_of_the_Growth_Cycle, ss. 1-14, (Erişim Tarihi: 29.09.2016).
 • Eğilmez, M. (2016) Türkiye’deki Değişimin Sosyo-ekonomik Analizi, http://www.mahfiegilmez.com/2014/03/turkiyedeki-degisimin-sosyo-ekonomik.html, (Erişim Tarihi: 15.09.2016).
 • Goodwin, R. M. (1965) A Growth Cycle, http://orion.math.iastate.edu/driessel/14Models/1967growth.pdf, (Erişim Tarihi: 15.06.2016).
 • Harvie, D. (2000) Testing Goodwin: Growth Cycles In Ten OECD Countries, Cambridge Journal of Economics, 24, pp. 349–376.
 • Kayland F., Prescott, E. (1991) Hours and Employment Variation in Business Cycle Theory, Economic Theory, 1:63-81.
 • Keynes, J. M. (1936) İstihdam, Faiz ve Para Genel Teorisi, Çev. A. Baltacıgil, Minnetoğlu.
 • Kondratieff, N. D. (2010) İktisadi Yaşamın Uzun Dalgaları Irvig Fischer ve Jonh M. Keynes Üzerine, Çev. U. S. Akalın, Kalkedon Yayınları, İstanbul.
 • Marx, K. (2012) Kapital II, Çev. M. Selik ve N. Satılgan, Yordam Kitap, İstanbul.
 • Rosecrance, R. (1987) Long Cycle Theory and International Relations, Internationel Organization, MIT Press, Vol.41, No: 2, pp. 283-301.
 • Saygılı, Ş., Cihan, C. (2008) Türkiye Ekonomisinin Büyüme Dinamikleri: 1987-2007 Döneminde Büyümenin Kaynakları, Temel Sorunlar ve Potansiyel Büyüme Oranı, TÜSİAD ve TCMB.
 • Stockhammer, E., Michell, J. (2014) Pseudo-Goodwin Cycles In A Minsky Model, Post Keynesian Economics Study Group Working Paper, No: 1405.
 • Süslü, B., Balmumcu, Ö. (2015) Türkiye Ekonomisi İçin Tasarruf Açığı ve Para Politikası, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, 11(25), ss. 1-15.
 • Terzioğlu, M., Dişbudak, C. (2012) Krizlerin Türkiye Sanayi Sektörüne Etkilerinin Analizi: Sektörel Pay Yaklaşımı, http://teacongress.org/papers2012/TERZIOGLU-DISBUDAK.pdf., (Erişim Tarihi: 25.06.2016).
 • Weber, L. (2005) A Contribution To Goodwin’s Growth Cycle Model From A System Dynamics Perspective, http://www.systemdynamics.org/ conferences/2005/proceed / papers/ WEBER196.pdf., pp. 1-28, (Erişim Tarihi: 15.07.2016).
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Cem Mehmet BAYDUR
Institution: muğ
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 20, 2017
Acceptance Date : January 29, 2017
Publication Date : June 10, 2017

Bibtex @research article { auiibfd322641, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {43 - 58}, doi = {10.25294/auiibfd.322641}, title = {Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış}, key = {cite}, author = {Baydur, Cem Mehmet} }
APA Baydur, C . (2017). Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış . Akdeniz İİBF Dergisi , 17 (35) , 43-58 . DOI: 10.25294/auiibfd.322641
MLA Baydur, C . "Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış" . Akdeniz İİBF Dergisi 17 (2017 ): 43-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/29939/322641>
Chicago Baydur, C . "Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış". Akdeniz İİBF Dergisi 17 (2017 ): 43-58
RIS TY - JOUR T1 - Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış AU - Cem Mehmet Baydur Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.322641 DO - 10.25294/auiibfd.322641 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 58 VL - 17 IS - 35 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.322641 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.322641 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış %A Cem Mehmet Baydur %T Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış %D 2017 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 17 %N 35 %R doi: 10.25294/auiibfd.322641 %U 10.25294/auiibfd.322641
ISNAD Baydur, Cem Mehmet . "Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış". Akdeniz İİBF Dergisi 17 / 35 (June 2017): 43-58 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.322641
AMA Baydur C . Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış. Akdeniz İİBF Dergisi. 2017; 17(35): 43-58.
Vancouver Baydur C . Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış. Akdeniz İİBF Dergisi. 2017; 17(35): 43-58.
IEEE C. Baydur , "Goodwin Reel İş Çevrimi Temel Alınarak Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemine Politik İktisadi Bir Bakış", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 17, no. 35, pp. 43-58, Jun. 2017, doi:10.25294/auiibfd.322641