Year 2017, Volume 17 , Issue 36, Pages 103 - 129 2017-11-20

Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji
Energy, As The Dynamic of Growth in Turkish Economy

Abdullah Emre ÇAĞLAR [1] , Yeşim KUBAR [2] , Adil KORKMAZ [3]


Altyapı niteliğinde bir faktör olan enerji tüketiminin büyüme üzerindeki etkisini öngörebilmek için söz konusu iki değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek gerekir. Bu çalışmada Türkiye’nin 1960-2014 yıllarındaki verilerine dayalı olarak anılan ilişki incelenmiştir. Analiz sonucunda büyüme ve enerji tüketimi arasında güçlü ölçülerde olumlu bir ilişki olduğu saptanmış ve Türkiye’de yüksek ölçülerde büyüme sağlayabilmek için büyüme oranına yakın yükseklikte enerji tüketiminin gerekli olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla, politika yapıcılar Türkiye için sürekli büyüme hedefliyorsa, enerji çeşitliliği arttırılarak enerji tüketimindeki dalgalanmalar en aza indirilmelidir.

In order to foresee the effect of energy consumption, which can be considered as part of infrastructure, on growth, it is necessary to determine the relation between these two variables. In this study, the aim is to examine the abovementioned relation based on the data between the years 1960-2014 in Turkey. Findings of the analysis suggest that there is strong and positive relationship between growth and energy consumption; and it is also found out that in order to ensure high-level growth in Turkey, energy consumption must be close to the growth rate. For this reason, if policy-makers aim a continuous development for Turkey, energy variety must be increased, and the fluctuations in the energy consumption must be reduced.

 • Altınay, G. & Karagöl, E. (2004). Structural Break, Unit Root, and The Causality Between Energy Consumption and GDP in Turkey, Energy Economics, 26, 985-994.
 • Altıntaş H. & Mercan M. (2015). Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: G-ll Ülkeleri Örneğinde Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Uygulaması, 318-348, http://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?sid=.
 • Akarca, A.T. & Long T.V. (1980), On the Relationship Between Energy and GNP: A Reexamination, Journal of Energy and Development, 5, 326– 331.
 • Armeanu, D. Ş., Vintilă, G., & Gherghina, Ş. C. (2017), Does Renewable Energy Drive Sustainable Economic Growth? Multivariate Panel Data Evidence for EU-28 Countries, Energies, 10(3), 381.
 • Aqeel, A. & Butt M. S. (2001), The Relationship Between Energy Consumption and Economic Growth in Pakistan, Asia-Pacific Development Journal, 8(2), 101-110.
 • Belke, A., C. Dreger & F. Haan (2010). Energy Consumption and Economic Growth-New Insights into the Cointegration Relationship, Discussion Papers of DIW Berlin 1017, DIW Berlin, German Institute for Economic Research.
 • Burbridge, J. & Harrison A. (1984), Testing for the Effects of Oil-Price Rises using Vector Autoregressions, International Economic Review, 25(2), 459-484.
 • Cheng, S. & Lai T. (1997). An Investigation of Cointegration and Causality Between Energy Consumption and Economic Activity in Taiwan Province of China, Energy Economics, 19, 435–444.
 • Çağlar, A. E. (2015). Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testlerinin Küçük Örneklem Özelliklerinin Karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Çağlar, A., E. , Mert, M . (2017). Türkiye'de Çevresel Kuznets Hipotezi ve Yenilenebilir Enerji Tüketiminin Karbon Salımı Üzerine Etkisi: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Yaklaşımı. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24 (1), 21-38. DOI: 10.18657/yonveek.307485.
 • Çetin, M. & Şeker F. (2012). Enerji Tüketiminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği, Uludağ Üniversitesi İİBF Dergisi, 31(1), 85-106.
 • Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root, Journal of the American Statistical Association, 7(4). 427-431.
 • Dickey, D. A. & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with a Unit Root, Econometrica, Journal of the Econometric Society, 49(4), 1057-1072.
 • Dünya da ve Türkiye de Enerji ve Tabi Kaynaklar Görünümü, http://enerji.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fEnerji%20ve%20Tabii%20Kaynaklar%20G%c3%b6r%c3%bcn%c3%bcm%c3%bc%2fSayi_15.pdf (Erişim Tarihi: 10/05/2017).
 • Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Cointegration and Error-Correction: Representation, Estimation and Testing, Econometrica, 66, 251-276.
 • Erbaykal, E. (2008), Disaggregate Energy Consumption and Economic Growth: Evidence from Turkey, International Research Journal of Finance and Economics, 20, 172-179.
 • Erol, Ü. & Yu E. H. S. (1987), On the Causal Relationship Between Energy and Income for Industrialized Countries, Journal of Energy and Development, 13, 113-122.
 • Glasure, Y. U. (2002), Energy and National Income in Korea: Further Evidence on the Role of Omitted Variables, Energy Economics, 24, 355-365.
 • Gregory, A. W. & Hansen, B. E. (1996). Residual-Based Tests for Cointegration in Models with Regime Shifts, Journal of Econometrics, 70, 99–126.
 • Hamilton, J. D. (1983), Oil and the Macroeconomy since World War II, The Journal of Political Economy, 91(2), 228-248.
 • Hwang D. B. K. & Gum B. (1992), The Causal Relationship Between Energy and GNP: The Case of Taiwan, Jornal of Energy and Development, 16(2), 219–226.
 • İKV (2004). Avrupa Birliği’nin Enerji ve Ulaştırma Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, Aralık, İstanbul, 159.
 • Jaraite j., Karumi A., Kazukauskas A. & Kazukauskas P. (2015), Renewable Energy Policy, Economic Growth and Employment in EU:Gain without Pain, CERE Working Paper-7, 130.
 • Kalyoncu, H., Gürsoy, F. & Göcen, H. (2013). Causality Relationship between GDP and Energy Consumption in Georgia, Azerbaijan and Armenia. International Journal of Energy Economics and Policy, 3(1), 111-117.
 • Kar, M. & Kınık E. (2008). Türkiye’de Elektrik Tüketimi Çeşitleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişkinin Ekonometrik Bir Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, 10(2).
 • Karagöl E., Kavaz İ.,, Kaya S. & Özdemir B. Z. (2017), Türkiye’nin Milli Enerji ve Maden Politikası, haziran, 203.
 • Kazar G. & Kazar A. (2014), The Renewable Energy Production-Economic Development Nexus, International Journal of Energy Economics and Policy, 4(2), 312-319.
 • Khawlah A. A. & Abdallah S. (2016), Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions And Economic Growth: A Case of Jordan, International Journal of Business and Economics Research, 5(6), 217-226.
 • Kraft, J. & A. Kraft. (1978). On the Relationship Between Energy and GNP, Journal of Energy and Development, 3, 401-403.
 • Lee, Chien C. & Chang C. P. (2005), Structural Breaks, Energy Consumption and Economic Growth Revisited: Evidence from Taiwan, Energy Economics, 27, 857-872.
 • Mallick, H. (2007). Does Energy Consumption Fuel Economic Growth in India?, Centre For Development Studies, Working Paper No. 388, 1-61.
 • Masih, A. M.M. & Masih R. (1996), Energy Consumption, Real Income and Temporal Causality: Results From a Multi-Country Study based on Cointegration and Error-Correction Modelling Techniques, Energy Economics, 18(3), 165-183.
 • MFA, Türk Ekonomisinin Genel Görünümü, http://www.mfa.gov.tr/turk-ekonomisindeki-son-gelismeler.tr.mfa, (Erişim tarihi, 05/04/2017).
 • MFA, Türkiye’nin Enerji Profili ve Stratejisi, http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa, (Erişim tarihi, 05/04/2017).
 • Mahadevan, R. & Asafu-Adjaye J. (2007), Energy Consumption, Economic Growth and Prices: A Reassesment using Panel VECM fro Developed and Developing Countries, Energy Policy, 35, 2481-2490.
 • Mucuk, M. & Uysal, D. (2009). Türkiye Ekonomisinde Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme, Maliye Dergisi, 157, 105-115.
 • Ng, S. & Perron, P. (1995). Unit Root Tests in ARMA Models with Data Dependent Methods for the Selection of the Truncation Lag, Journal of the American Statistical Association, 90(429), 268-281.
 • Ocal, O., & Aslan, A. (2013). Renewable Energy Consumption Economic Growth Nexus In Turkey. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 28, 494-499.
 • Odhiambo, N. M.(2009), Electricity Consumption and Economic Growth in South Africa: A Trivariate Causality Test, Energy Economics, 31, 635-640.
 • Orta Vadeli Program OVP (2017-2019), http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/722/Orta%20Vadeli%20Program%20(2017-2019).pdf, (Erişim Tarihi; 12/03/2017).
 • Omri, A., (2013). CO2 Emissions, Energy Consumption And Economic Growth Nexus in MENA Countries: Evidence From Simultaneous Equations Models, Energy Economics, Vol. 40, 657-664.
 • Özata E. (2010). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki ilişkilerin Ekonometrik incelemesi, Dumlupınar Dergisi, Nisan, https://birimler.dpu.edu. tr/app/views/panel/ckfinder,.
 • Park, J. (1992). Canonical Cointegrating Regressions, Econometrica, 60, 119-143.
 • Paul, S. & Bhattacharya R.N. (2004), Causality Between Energy Consumption and Economic Growth in India: A Note on Conflicting Results, Energy Economics, 26, 977-983.
 • Payne, J. E. (2009), On the Dynamics of Energy Consumption and Output in the US, Applied Energy, 86,575-577.
 • Perron, P., (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57(6), 1361-1401.
 • Ruhul A.S., Kamrul H. & Sahar S. (2014), Renewable and Non-Renewable Energy Consumption and Economic Activities: Further Evidence From OECD Countries, Energy Economics, 44, 350-360.
 • Stern, D. I. (1993), Energy Use and Economic Growth in the USA, A Multivariate Approach, Energy Economics, 15(2), 137-150.
 • Stern, D. I. (2000), A Multivariate Cointegration Analysis of the Role of Energy in the US Macroeconomy, Energy Economics, 22, 267-283.
 • Stock, J. H. & Watson M. (1993). A Simple Estimator Of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems, Econometrica, 61, 783-820.
 • Şengül, S. ve Tuncer İ. (2006). Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme:1960-2000, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 21(242), 69-80.
 • Soytaş, U. & Sarı R. (2003), Energy Consumption and GDP: Causality Relationship in G-7 Countries and Emerging Markets, Energy Economics, 25, 33-37.
 • Tatlı H. (2015). Çok Değişkenli Bir Üretim Modeli ile Toplam Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33 (4), 135-157.
 • Tsani, Z.S.(2010) Energy Consumption and Economic Growth: A Causality Analysis for Greece, Energy Economics 32, 582-590.
 • Uzunöz, M. ve Akçay Y. (2012). Türkiye’de Büyüme ve Enerji Tüketimi Arasındaki Nedensellik İlişkisi, Çankırı Karatekin Üniversitesi SBE Dergisi, 3(2), 1-16.
 • Wong, S. L., Chang Y. & Chia W. M. (2013). Energy Consumption, Energy R&D and Real GDP in OECD Countries With and Without Oil Reserves, Energy Economics, 40, November, 51–60.
 • Yalta A. T. (2013). Analyzing Energy Consumption and GDP Nexus Using Maximum Entropy Bootstrap:The Case of Turkey, Energy Economics, 33, 453-460.
 • Yanar R. & Kerimoğlu G. (2011). Türkiye’de Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Cari Açık İlişkisi, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 3(2), 191-201.
 • Yang, H. Y. (2000). A Note on the Causal Relationship Between Energy and GDP in Taiwan, Energy Economics, 22(3), 309–317.
 • Yu, E. S. H. & Hwang D. B. K. (1984), The Relationship Between Energy and GNP, Energy Economics, 6(3), 186-190.
 • Yu, E. S. H. & Jin C. (1992), Cointegration Tests of Energy Consumption, Income and Employment, Resources and Energy, 14(3),259-266.
 • Yuan, J., Zhao C. & Yu S. & Hu Z. (2007), Electricity Consumption and Economic Growth in China: Cointegration and Co-Feature Analysis, Energy Economics, 29,1179-1191.
 • Zivot, E. & Andrews D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270.
 • Zou, G. ve Chau K. W. (2006). Short and Long-Run Effects Between Oil Consumption and Economic Growth in China, Energy Policy, 34, 3644-3655.
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah Emre ÇAĞLAR

Author: Yeşim KUBAR

Author: Adil KORKMAZ

Dates

Application Date : April 10, 2017
Acceptance Date : August 7, 2017
Publication Date : November 20, 2017

Bibtex @research article { auiibfd357619, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {103 - 129}, doi = {10.25294/auiibfd.357619}, title = {Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji}, key = {cite}, author = {Çağlar, Abdullah Emre and Kubar, Yeşim and Korkmaz, Adil} }
APA Çağlar, A , Kubar, Y , Korkmaz, A . (2017). Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji . Akdeniz İİBF Dergisi , 17 (36) , 103-129 . DOI: 10.25294/auiibfd.357619
MLA Çağlar, A , Kubar, Y , Korkmaz, A . "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji" . Akdeniz İİBF Dergisi 17 (2017 ): 103-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32209/357619>
Chicago Çağlar, A , Kubar, Y , Korkmaz, A . "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji". Akdeniz İİBF Dergisi 17 (2017 ): 103-129
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji AU - Abdullah Emre Çağlar , Yeşim Kubar , Adil Korkmaz Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.357619 DO - 10.25294/auiibfd.357619 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 129 VL - 17 IS - 36 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.357619 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.357619 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji %A Abdullah Emre Çağlar , Yeşim Kubar , Adil Korkmaz %T Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji %D 2017 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 17 %N 36 %R doi: 10.25294/auiibfd.357619 %U 10.25294/auiibfd.357619
ISNAD Çağlar, Abdullah Emre , Kubar, Yeşim , Korkmaz, Adil . "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji". Akdeniz İİBF Dergisi 17 / 36 (November 2017): 103-129 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.357619
AMA Çağlar A , Kubar Y , Korkmaz A . Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji. Akdeniz İİBF Dergisi. 2017; 17(36): 103-129.
Vancouver Çağlar A , Kubar Y , Korkmaz A . Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji. Akdeniz İİBF Dergisi. 2017; 17(36): 103-129.
IEEE A. Çağlar , Y. Kubar and A. Korkmaz , "Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Dinamiği Olarak Enerji", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 17, no. 36, pp. 103-129, Nov. 2017, doi:10.25294/auiibfd.357619


Bursa İli Memeli (Classis: Mammalia) Faunası ve Türlerin Koruma Statüleri
Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi
Serdar Gözütok
https://doi.org/10.24180/ijaws.320870