Year 2007, Volume 07 , Issue 14, Pages 39 - 65 2007-09-01

TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI
TURKEY’S CONSUMPTION FUNCTION: FRACTIONAL ECM (FECM) EVIDENCE

Gülçin GÜREŞÇİ PEHLİVAN [1] , Utku UTKULU [2]


Tüketim fonksiyonu ile ilgili bir dizi yaklaşım olmakla birlikte, bu modellerinin ampirik testlerinde, verilerin elde edilmesinde ve düzenlenmesinde yaşanan zorluklar nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle, her ülkenin kendi ülkesine uygun verileri kullanarak, tüketim davranışını açıklayacak güvenilir bir makroekonomik model geliştirmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’nin tüketim fonksiyonunu Hayat Devresi-Sürekli Gelir Hipotezi çerçevesinde analiz etmektir. Çalışmanın, Türkiye’de tüketim fonksiyonu ile ilgili yapılan diğer çalışmalardan farkı, Geweke ve Porter-Hudak (1983) parçalı eşbütünleşme yaklaşımını kullanarak değişkenlerin parçalı yapısını dikkate almış olmasıdır. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye’de tüketicilerin, Hayat Devresi-Sürekli Gelir Hipotezinin öngördüğü şekilde davrandığı görülmüştür
Whereas there have been numerous approaches aiming at modelling the consumption function a great deal of difficulties have been faced in empirical testing and gathering the data. For this reason, it is of great importance that individual country should develop its own macroeconomic model by using the relevant data which perfectly explains its own consumption behaviour. The purpose of this article is to analyse Turkey’s consumption function through fractional cointegration method developed by Geweke Porter-Hudak in 1983. The main contribution is that it deals with the fractional structure of the variables used in the model. According to the estimation results consumers in Turkey behaves in accordance with the Life Cycle-Permanent Income Hypothesis
Other ID JA69EY48AR
Journal Section Research Article
Authors

Author: Gülçin GÜREŞÇİ PEHLİVAN

Author: Utku UTKULU

Dates

Application Date : September 1, 2007
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2007

Bibtex @ { auiibfd359113, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2007}, volume = {07}, pages = {39 - 65}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI}, key = {cite}, author = {Güreşçi Pehlivan, Gülçin and Utkulu, Utku} }
APA Güreşçi Pehlivan, G , Utkulu, U . (2007). TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI . Akdeniz İİBF Dergisi , 07 (14) , 39-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32316/359113
MLA Güreşçi Pehlivan, G , Utkulu, U . "TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI" . Akdeniz İİBF Dergisi 07 (2007 ): 39-65 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32316/359113>
Chicago Güreşçi Pehlivan, G , Utkulu, U . "TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI". Akdeniz İİBF Dergisi 07 (2007 ): 39-65
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI AU - Gülçin Güreşçi Pehlivan , Utku Utkulu Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 39 EP - 65 VL - 07 IS - 14 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI %A Gülçin Güreşçi Pehlivan , Utku Utkulu %T TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI %D 2007 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 07 %N 14 %R %U
ISNAD Güreşçi Pehlivan, Gülçin , Utkulu, Utku . "TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI". Akdeniz İİBF Dergisi 07 / 14 (September 2007): 39-65 .
AMA Güreşçi Pehlivan G , Utkulu U . TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 07(14): 39-65.
Vancouver Güreşçi Pehlivan G , Utkulu U . TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI. Akdeniz İİBF Dergisi. 2007; 07(14): 39-65.
IEEE G. Güreşçi Pehlivan and U. Utkulu , "TÜRKİYE’NİN TÜKETİM FONKSİYONU: PARÇALI HATA DÜZELTME MODELİ BULGULARI", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 07, no. 14, pp. 39-65, Sep. 2007