Year 2009, Volume 09 , Issue 18, Pages 146 - 166 2009-09-01

7_Disbudak_Suslu.pdf
DEVELOPMENT AND INDIVIDUAL INCOME DISTRIBUTION: IS KUZNETS HYPOTHESIS VALID FOR TURKEY

Cem DİŞBUDAK [1] , Bora SÜSLÜ [2]


Kuznets’in ters-U hipotezi iktisadi büyümenin ilk safhalarında gelir dağılımın bozulacağını ancak sonraki dönemlerde iyileşeceğini ileri sürmektedir. Bu makale Kuznets hipotezinin 1963-1998 dönemi için Türkiye’de geçerli olup olamayacağını araştırmaktadır. Araştırmacılar daha önceki çalışmalarda genellikle yatay kesit verileri kullandılar ancak bu verilerle gelir dağılımının zaman içerisinde nasıl bir seyir izlediğini yakalamak mümkün görünmemektedir. Bu çalışmada UTIP tarafından üretilen veriler ve ARDL zaman serisi modeli kullanılarak gelir dağılımının önce bozulacağı daha sonra iyileşeceğine ilişkin hipotez test edilmiştir. Bulgular Türkiye için Kuznets hipotezinin tam tersine gelir dağılımında önce düzelme sonra iyileşme olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, gelir eşitsizliğinin mekanik bir süreç olmaktan öte ülkede uygulanan makroekonomik politikalar ve o ülkenin genel ekonomik yapısınca belirlendiği sonucuna ulaşılabilir
In the Kuznets’s inverted-U hypothesis, economic growth initially worsens income inequality and then improves it later at a higher stage of development. This paper aims to investigate whether the Kuznets’s inverted U-curve is applicable to the period of 1963-1998 in Turkey. Previous researcher commonly used the cross-sectional data to test the Kuznets’s hypothesis. Those studies based on that kind of data cannot capture timepath of income distribution in a specific country. However, this article uses time-series data from the UTIP and recent advanced time-series modeling (Autoregressif Distributed Lag –ARDL- approach) to test the hypothesis. The empirical findings of the study show opposite results to the Kuznets’s hypothesis. Thus, the income distribution in Turkey improves in the early stages of economics development and it later becomes less equal. We conclude that income inequality is not a mechanical process, but it is usually determined through the macroeconomic policies implemented and general framework of economic settings
Kuznets Hipotezi, Gelir Dağılımı, ARDL
Other ID JA88SR28CK
Journal Section Articles
Authors

Author: Cem DİŞBUDAK

Author: Bora SÜSLÜ

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { auiibfd359154, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2009}, volume = {09}, pages = {146 - 166}, doi = {}, title = {7\_Disbudak\_Suslu.pdf}, key = {cite}, author = {Dişbudak, Cem and Süslü, Bora} }
APA Dişbudak, C , Süslü, B . (2009). 7_Disbudak_Suslu.pdf . Akdeniz İİBF Dergisi , 09 (18) , 146-166 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32320/359154
MLA Dişbudak, C , Süslü, B . "7_Disbudak_Suslu.pdf" . Akdeniz İİBF Dergisi 09 (2009 ): 146-166 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32320/359154>
Chicago Dişbudak, C , Süslü, B . "7_Disbudak_Suslu.pdf". Akdeniz İİBF Dergisi 09 (2009 ): 146-166
RIS TY - JOUR T1 - 7_Disbudak_Suslu.pdf AU - Cem Dişbudak , Bora Süslü Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 146 EP - 166 VL - 09 IS - 18 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi 7_Disbudak_Suslu.pdf %A Cem Dişbudak , Bora Süslü %T 7_Disbudak_Suslu.pdf %D 2009 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 09 %N 18 %R %U
ISNAD Dişbudak, Cem , Süslü, Bora . "7_Disbudak_Suslu.pdf". Akdeniz İİBF Dergisi 09 / 18 (September 2009): 146-166 .
AMA Dişbudak C , Süslü B . 7_Disbudak_Suslu.pdf. Akdeniz İİBF Dergisi. 2009; 09(18): 146-166.
Vancouver Dişbudak C , Süslü B . 7_Disbudak_Suslu.pdf. Akdeniz İİBF Dergisi. 2009; 09(18): 146-166.
IEEE C. Dişbudak and B. Süslü , "7_Disbudak_Suslu.pdf", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 09, no. 18, pp. 146-166, Sep. 2009