Year 2009, Volume 09 , Issue 18, Pages 100 - 116 2009-09-01

ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIPS AMONG PERCEIVED EXTERNAL PRESTIGE, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND ORGANİZATIONAL IDENTIFICATION: AN EMPRICAL INVESTIGATION

Bilçin TAK [1] , Aydem ÇİFTÇİOĞLU [2]


Bu çalışmada, örgütsel bağlılık ve örgütsel özdeşleşmenin algılanan örgütsel prestij ile ilişkili olabileceği varsayımından hareket edilmiştir. Bu kapsamda iki ana önerme geliştirilerek görgül bir araştırma yürütülmüştür. Bu önermelerden ilki örgütsel özdeşleşme ile algılanan örgütsel prestij arasındaki neden-sonuç ilişkilerini incelemektedir. İkinci önerme ise örgütsel bağlılık ile algılanan örgütsel prestij arasında bir etkileşim olup olmadığını sorgulamaktadır. Bu kapsamda Bursa Sanayi ve Ticaret odası tarafından açıklanan En Büyük 250 Firma sıralamasında yer alan 15 imalat işletmesinden veri toplanmıştır. 310 beyaz yakalı personelden elde edilen veriler, algılanan örgütsel prestij ile örgütsel özdeşleşme arasında istatistiki olarak anlamlı ve doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi olduğunu ortaya koymamaktadır. Ancak iş tatmini ve örgütsel bağlılığın kısmi ve aracı rol üstlenmesi durumunda algılanan örgütsel prestij ve örgütsel özdeşleşme arasında bir etkileşim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İkinci önerme bağlamında yürütülen analiz sonuçları ise algılanan örgütsel prestij ile örgütsel bağlılık arasında karşılıklı bir neden-sonuç ilişkisi olduğunu göstermektedir. Araştırmanın kısıtları ve gelecek çalışmalar için öneriler sonuç bölümünde tartışılmıştır
This study investigates the relationships among perceived external prestige, organizational commitment and organizational identification by using two prepositions. Data was collected form 310 white-collared employees employed in manufacturing companies which were ranked by Bursa Chamber of Commerce and Industry’s as the 250 Biggest Companies in Bursa List in 2007. Structural equation modeling analysis was conducted in order to test hypostatized relationships. The results show that there is no direct causal relationship between organizational identification and perceived external prestige unless partially or fully mediated by organizational commitment and job satisfaction. Moreover, there is reciprocal relationship exists between perceived external prestige and organizational commitment. Research limitations and suggestions for future studies were also discussed
Other ID JA58BY29VT
Journal Section Research Article
Authors

Author: Bilçin TAK

Author: Aydem ÇİFTÇİOĞLU

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { auiibfd359155, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2009}, volume = {09}, pages = {100 - 116}, doi = {}, title = {ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Tak, Bilçin and Çiftçioğlu, Aydem} }
APA Tak, B , Çiftçioğlu, A . (2009). ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA . Akdeniz İİBF Dergisi , 09 (18) , 100-116 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32320/359155
MLA Tak, B , Çiftçioğlu, A . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA" . Akdeniz İİBF Dergisi 09 (2009 ): 100-116 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32320/359155>
Chicago Tak, B , Çiftçioğlu, A . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Akdeniz İİBF Dergisi 09 (2009 ): 100-116
RIS TY - JOUR T1 - ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Bilçin Tak , Aydem Çiftçioğlu Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 100 EP - 116 VL - 09 IS - 18 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Bilçin Tak , Aydem Çiftçioğlu %T ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2009 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 09 %N 18 %R %U
ISNAD Tak, Bilçin , Çiftçioğlu, Aydem . "ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Akdeniz İİBF Dergisi 09 / 18 (September 2009): 100-116 .
AMA Tak B , Çiftçioğlu A . ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Akdeniz İİBF Dergisi. 2009; 09(18): 100-116.
Vancouver Tak B , Çiftçioğlu A . ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Akdeniz İİBF Dergisi. 2009; 09(18): 100-116.
IEEE B. Tak and A. Çiftçioğlu , "ALGILANAN ÖRGÜTSEL PRESTİJ İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 09, no. 18, pp. 100-116, Sep. 2009