Year 2011, Volume 11 , Issue 21, Pages 110 - 129 2011-05-01

ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”
CONSERVATIVE-REALIST “SOLUTIONS” TO CHINA’S PEACEFUL RISE

Kerem GÖKTEN [1]


Çin’in çarpıcı yükselişi, içinde bulunduğumuz yeniden yapılanma döneminin en önemli gelişmelerinden biridir. Çin’in küresel ekonominin atölyesi haline gelmesine bağlı olarak eriştiği iktisadi güç büyük ilgi uyandırmaktadır. Ülkenin yükselişi sırf kendi geleceğine değil, kapitalist dünya-ekonomisinin geleceğine ilişkin birçok soruyu akla getirmektedir. Çin’in dünya-sistemine geri dönüşü, özellikle bu ülkenin eski vasalları olan devletlerle Soğuk Savaş döneminde yakın bir işbirliği geliştirmiş olan ABD’yi ilgilendirmektedir. Bu çalışma ilk olarak ABD-Çin ilişkilerini muhafazakâr realist bakış açısıyla anlamaya çalışan, politika önerilerinde bulunan belli başlı düşünürlerin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çin’in izlediği “barışçıl yükselme” siyasetinin samimiyetinden duyulan şüpheler üzerinde yükselen muhafazakar realist yaklaşımlar, bu ülke ile ABD arasında bir gerilim yaşanmasının kaçınılmazlığına vurgu yapmaktadırlar. Ortada geç kalkınan, ihtiraslı bir güç vardır ve bu gücün geçmişteki örneklerden(Almanya, Japonya) farklı hareket etmesi için herhangi bir sebep yoktur. Sorun böyle konulunca, ortaya atılan politika önerileri de ABD’nin hegemonik konumunun sürdürülmesi ve pekiştirilmesi doğrultusunda biçimlenmektedir. Çalışmanın son bölümünde bu yaklaşımların ABD-Çin ilişkilerinin günümüzde aldığı biçimi anlamada, gerçek resmi yakalamada ne kadar başarılı oldukları tartışılacaktır
China’s impressive rise as a power is one of the most important events of reconstruction period which we live in. China has reached a level of economic power by being a workshop of the global economy as a whole and this has resulted in an arousing interest amongst many as well as some questions with regards to both China’s and global capitalist economy’s future. This of course is especially true about U.S., who has developed close relations with China’s old vassal states, during the Cold War period. This study firstly aims to explore the opinions of chief thinkers who are trying to analyze the US-China relations from the conservative realist perspective. Conservative realist perspectives suspicious of China’s “peaceful rise policy”, conclude that tension between the U.S and China is inevitable
Other ID JA85HV55UV
Journal Section Research Article
Authors

Author: Kerem GÖKTEN

Dates

Application Date : May 1, 2011
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : May 1, 2011

Bibtex @ { auiibfd359213, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2011}, volume = {11}, pages = {110 - 129}, doi = {}, title = {ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”}, key = {cite}, author = {Gökten, Kerem} }
APA Gökten, K . (2011). ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER” . Akdeniz İİBF Dergisi , 11 (21) , 110-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32324/359213
MLA Gökten, K . "ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”" . Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 110-129 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32324/359213>
Chicago Gökten, K . "ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”". Akdeniz İİBF Dergisi 11 (2011 ): 110-129
RIS TY - JOUR T1 - ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER” AU - Kerem Gökten Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 110 EP - 129 VL - 11 IS - 21 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER” %A Kerem Gökten %T ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER” %D 2011 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 11 %N 21 %R %U
ISNAD Gökten, Kerem . "ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”". Akdeniz İİBF Dergisi 11 / 21 (May 2011): 110-129 .
AMA Gökten K . ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(21): 110-129.
Vancouver Gökten K . ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”. Akdeniz İİBF Dergisi. 2011; 11(21): 110-129.
IEEE K. Gökten , "ÇİN’İN BARIŞÇIL YÜKSELİŞİNE MUHAFAZAKÂR-REALİST “ÇÖZÜMLER”", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 11, no. 21, pp. 110-129, May. 2011