Year 2012, Volume 12 , Issue 24, Pages 3 - 31 2012-09-01

ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1
SUSTAINABILITY OF CURRENT ACCOUNT DEFICIT WITHIN THE FRAMEWORK OF INTERTEMPORAL EXTERNAL BALANCE AND OPTIMIZATION APPROACHES IN TURKEY

Mehmet MERCAN [1] , İsmet GÖÇER [2]


Bu çalışmada, Türkiye'deki cari işlemler açığının sürdürülebilirliği; 19922012 dönemi verileriyle iki farklı model kullanılarak analiz edilmiştir: Birinci modelde, dış âlem gelirleri (ihracat, hizmet gelirleri, transfer ödemeleri ve dış borç faiz geliri) ve dış âlem giderleri (ithalat, hizmet giderleri ve dış borç faiz ödemeleri) serileri kullanılarak, zamanlararası dış denge kısıtı yaklaşımıyla; ikinci modelde toplam yurtiçi tasarruf ve yatırım serileri kullanılarak, zamanlararası optimizasyon yaklaşımıyla, Johansen eş-bütünleşme yöntemiyle test edilmiştir. Analizde “güçlü ekonomiye geçiş programı” nın etkilerini görmek amacıyla, 1992-2012 dönemi, iki alt dönem ve tam dönem olarak araştırılmıştır. Sonuç olarak; Türkiye’de ilgili dönemde cari işlemler açığının zayıf formda sürdürülebilir olduğu tespit edilmiştir
In this study sustainability of current account deficit in Turkey was analyzed by using two different model with the data of 1992-2012 periods. In the first model, it was tested by using abroad incomes series (export, incomes on services, transfer payments and interest income on foreign debt) and abroad expenses series (import, expenses on services and interest payments on foreign debt) with the intertemporal external balance constraint approach; in the second model, it was tested by using the total domestic saving and investment series with Johansen co-integration method. In the analysis, 1992-2012 period was searched as two sub-terms and full term in order to see the effects of “The New Economic Stability Program”. As a result, it was determined that the current account deficit in Turkey in related periods was sustainable in weak-form.
Other ID JA55DJ82GY
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mehmet MERCAN

Author: İsmet GÖÇER

Dates

Application Date : September 1, 2012
Acceptance Date : July 25, 2021
Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { auiibfd359235, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2012}, volume = {12}, pages = {3 - 31}, doi = {}, title = {ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1}, key = {cite}, author = {Mercan, Mehmet and Göçer, İsmet} }
APA Mercan, M , Göçer, İ . (2012). ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1 . Akdeniz İİBF Dergisi , 12 (24) , 3-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32327/359235
MLA Mercan, M , Göçer, İ . "ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1" . Akdeniz İİBF Dergisi 12 (2012 ): 3-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32327/359235>
Chicago Mercan, M , Göçer, İ . "ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1". Akdeniz İİBF Dergisi 12 (2012 ): 3-31
RIS TY - JOUR T1 - ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1 AU - Mehmet Mercan , İsmet Göçer Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 3 EP - 31 VL - 12 IS - 24 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1 %A Mehmet Mercan , İsmet Göçer %T ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1 %D 2012 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 12 %N 24 %R %U
ISNAD Mercan, Mehmet , Göçer, İsmet . "ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1". Akdeniz İİBF Dergisi 12 / 24 (September 2012): 3-31 .
AMA Mercan M , Göçer İ . ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1. Akdeniz İİBF Dergisi. 2012; 12(24): 3-31.
Vancouver Mercan M , Göçer İ . ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1. Akdeniz İİBF Dergisi. 2012; 12(24): 3-31.
IEEE M. Mercan and İ. Göçer , "ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ1", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 12, no. 24, pp. 3-31, Sep. 2012