Year 2012, Volume 12 , Issue 24, Pages 102 - 124 2012-09-01

TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
IMPACTS OF MACROECONOMIC VARIABLES and EMPLOYMENT INCENTIVES ON EMPLOYMENT IN TURKEY

Zeynel Abidin ÖZDEMİR [1] , Emre AKSOY [2]


Bu çalışma, Türkiye Ekonomisinde makro ekonomik değişkenler olan, reel GSYH, reel faiz oranı, reel döviz kuru, ihracatın ithalatı karşılama oranı ve politika değişkenleri olan, ücret üzerindeki yükler ile 5084 ve 5763 sayılı yatırımları ve istihdamı teşvik yasalarının, istihdam üzerindeki etkilerini araştırmaktadır. Söz konusu değişkenlerin istihdam üzerindeki dinamik etkilerini incelemek için Vektör Hata Düzeltme Modeli (VHDM) içinde etkitepki analizi kullanılmıştır. Bulgulara göre, reel GSYH görülen artışlar istihdam üzerinde pozitif etkiye sahiptir. Buna karşın ihracatın ithalatı karşılama oranı, reel faiz oranı ve ulusal parada görülen artışlar, istihdam değişkenini negatif yönde etkilemektedir. Ayrıca, ulusal kapsamlı teşviklerin bölgesel uygulamalara göre daha etkin sonuçlar verdiği ve ücret üzerindeki yüklerin istihdamı negatif yönde etkilediği görülmüştür
This study investigates impacts of macroeconomic variables that consist of real GDP, real interest rate, real exchange rate, proportion of imports covered by exports and impacts of policy variables that are loads on wages and laws numbered as 5084 and 5763, which promote investment and employment, on employment. In order to obtain dynamic effects of those variables the study applies Vector Error Correction Model (VECM) and impulse-response functions. According to findings, increase in real GDP extracts positive influence on employment. On the other hand, increase in proportion of imports covered by exports and real interest rate, and appreciation of national currency impact employment negatively. If a law for promotion of investment and employment has national in coverage rather than regional, it would provide more efficient results. In addition, the loads on employment are seen to affect employment negatively
Other ID JA38FB73VH
Journal Section Research Article
Authors

Author: Zeynel Abidin ÖZDEMİR

Author: Emre AKSOY

Dates

Application Date : September 1, 2012
Acceptance Date : July 25, 2021
Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { auiibfd359237, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2012}, volume = {12}, pages = {102 - 124}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ}, key = {cite}, author = {Özdemir, Zeynel Abidin and Aksoy, Emre} }
APA Özdemir, Z , Aksoy, E . (2012). TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ . Akdeniz İİBF Dergisi , 12 (24) , 102-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32327/359237
MLA Özdemir, Z , Aksoy, E . "TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ" . Akdeniz İİBF Dergisi 12 (2012 ): 102-124 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32327/359237>
Chicago Özdemir, Z , Aksoy, E . "TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Akdeniz İİBF Dergisi 12 (2012 ): 102-124
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ AU - Zeynel Abidin Özdemir , Emre Aksoy Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 102 EP - 124 VL - 12 IS - 24 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %A Zeynel Abidin Özdemir , Emre Aksoy %T TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ %D 2012 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 12 %N 24 %R %U
ISNAD Özdemir, Zeynel Abidin , Aksoy, Emre . "TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ". Akdeniz İİBF Dergisi 12 / 24 (September 2012): 102-124 .
AMA Özdemir Z , Aksoy E . TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2012; 12(24): 102-124.
Vancouver Özdemir Z , Aksoy E . TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2012; 12(24): 102-124.
IEEE Z. Özdemir and E. Aksoy , "TÜRKİYE’DE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER VE İSTİHDAM TEŞVİKLERİNİN İSTİHDAM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 12, no. 24, pp. 102-124, Sep. 2012