Year 2012, Volume 12 , Issue 24, Pages 125 - 140 2012-09-01

YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
DETERMINATION OF RELATIONSHIP AMONG JOB SATISFACTION, ORGANIZATIONAL COMMITMENT AND PARTICIPATION WITH STRUCTURAL EQUATION MODEL

Abdurrahim EMHAN [1] , Cengiz MENGENCİ [2] , Yıldırım URYAN [3]


Bu çalışmada, Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak iş tatmini, örgüt bağlılığı ve çalışanların katılımları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışanların katılımlarının örgüt bağlılığına aracı etkisinin (mediating effect) olup olmadığı araştırılmak istenmiştir. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 18 soruluk bir anket kullanılmıştır. Bu anketler, Dicle Üniversitesi Hastanesinde hekim ve hemşire dışındaki sağlık personeline dağıtılmış, elde edilen anketlerden 452’si kullanılmıştır. Sonuçta iş tatmini ile örgüt bağlılığı ve çalışanların katılımı arasında pozitif doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca çalışanların katılımının, örgüt bağlılığı üzerinde aracı etkisi olduğu görülmüştür. Demografik değişkenlerden sadece cinsiyet değişkeni ile ilgili bulgular istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup, erkeklerin kadınlara göre daha çok örgüt bağlılığı içinde olduğu görülmüştür
In this study, it was aimed to figure out the relationship between job satisfaction, job participation and organizational commitment by using the Structural Equation Model. And also it was aimed to understand whether employee participation had a mediating effect on job satisfaction. To test the model, 18 questions survey and demographic variables were used in this study. Surveys were delivered the Dicle Public Hospital employees except medical doctors and nurses. 452 returned surveys were used for further analyses. There was found positive relationship among job satisfaction, organizational commitment and employee participation. In addition, employee participation was found mediating effect between organizational commitment and job satisfaction. Finally, study results suggested that male employee have more organizational commitment than female employee
Other ID JA24YY93EB
Journal Section Journal Information
Authors

Author: Abdurrahim EMHAN

Author: Cengiz MENGENCİ

Author: Yıldırım URYAN

Dates

Application Date : September 1, 2012
Acceptance Date : July 25, 2021
Publication Date : September 1, 2012

Bibtex @ { auiibfd359242, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2012}, volume = {12}, pages = {125 - 140}, doi = {}, title = {YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Emhan, Abdurrahim and Mengenci, Cengiz and Uryan, Yıldırım} }
APA Emhan, A , Mengenci, C , Uryan, Y . (2012). YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA . Akdeniz İİBF Dergisi , 12 (24) , 125-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32327/359242
MLA Emhan, A , Mengenci, C , Uryan, Y . "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA" . Akdeniz İİBF Dergisi 12 (2012 ): 125-140 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32327/359242>
Chicago Emhan, A , Mengenci, C , Uryan, Y . "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akdeniz İİBF Dergisi 12 (2012 ): 125-140
RIS TY - JOUR T1 - YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA AU - Abdurrahim Emhan , Cengiz Mengenci , Yıldırım Uryan Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 140 VL - 12 IS - 24 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %A Abdurrahim Emhan , Cengiz Mengenci , Yıldırım Uryan %T YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA %D 2012 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 12 %N 24 %R %U
ISNAD Emhan, Abdurrahim , Mengenci, Cengiz , Uryan, Yıldırım . "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA". Akdeniz İİBF Dergisi 12 / 24 (September 2012): 125-140 .
AMA Emhan A , Mengenci C , Uryan Y . YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Akdeniz İİBF Dergisi. 2012; 12(24): 125-140.
Vancouver Emhan A , Mengenci C , Uryan Y . YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA. Akdeniz İİBF Dergisi. 2012; 12(24): 125-140.
IEEE A. Emhan , C. Mengenci and Y. Uryan , "YAPISAL EŞİTLİK MODELİ KULLANILARAK İŞ TATMİNİ, ÖRGÜT BAĞLILIĞI ve ÇALIŞAN KATILIMI KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 12, no. 24, pp. 125-140, Sep. 2012