Year 2013, Volume 13 , Issue 27, Pages 99 - 113 2013-09-01

GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ
ESTIMATION OF INCOME ELASTICITY AND URBAN TRANSFORMATION EFFECT ON HOUSING DEMAND: A VECM APPROACH

Selahattin BEKMEZ [1] , Aslı ÖZPOLAT [2]


Konut, hem mal hem de yatırım aracı olması dolayısıyla ekonomide büyük bir yer tutar. Bununla birlikte konut, sosyal ve kültürel dönüşümü de içinde barındıran önemli bir kavramdır. Gelir dağılımı, sosyo-ekonomik adalet ve bölgesel dengesizlik gibi unsurlar kentlerin dönüşümü için temel nedenleri oluşturmaktadır. Türkiye’de son dönemlerde ağırlık kazanmış olan kentsel dönüşümün konut talebi ve konutun gelir esnekliğine olan etkisinin analiz edilmesi ve konut piyasasının uzun ve kısa dönem esnekliklerinin bulunarak, konut piyasasının dengeye gelme hızının ölçülmesi makalenin amacını oluşturmaktadır. Model, 2002.1 ve 2012.3 yılları arasında konut talebi göstergesi olarak kullanılan “ Yapı Kullanım Belge Endeksi” ve “Gelir” arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Analiz iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, Engle-Granger Eştümleşme testi aracılığıyla değişkenler arasında eştümleşme olup olmadığı araştırılacaktır. İkinci kısımda ise Vektör Hata Düzeltme Modelinden (VECM) yararlanarak, kısa ve uzun dönem esneklikler tahmin edilecek ve uzun dönem dengesine yaklaşma hızı analiz edilecektir. Kentsel dönüşümün konut talebine etkisi ise kukla değişkenler yardımıyla incelenmiş ve kentsel dönüşümün konut talebini artırdığı sonucuna ulaşılmıştır
Housing is both good and investment assets so that it plays an important role in the economy. It is also an important concept for social and cultural transformation. Income distribution, socio-economic justice and regional disparities are the main reasons for the transformation of cities. This paper aims to study the effects of both urban transformation to housing demand and income elasticity of housing demand. Data used cover the period from 2002.1 to 2012.3. The analysis allows estimating the short run and long run elasticities and the speed of adjustment. This analysis consists of two parts. In the first part, the existence of cointegration between variables has been checked by the Engle-Granger Cointegration Test. In the second part of the study, the short run and long run elasticities have been estimated. Also, the speed of adjustment has been analyzed by using Vector Error Correction Model (VECM). The effect of urban transformation to housing demand will be examined with the help of dummy variables. The results indicate that urban transformation increased the housing demand.
Other ID JA87MB75PJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Selahattin BEKMEZ

Author: Aslı ÖZPOLAT

Dates

Application Date : September 1, 2013
Acceptance Date : August 2, 2021
Publication Date : September 1, 2013

Bibtex @ { auiibfd359272, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2013}, volume = {13}, pages = {99 - 113}, doi = {}, title = {GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ}, key = {cite}, author = {Bekmez, Selahattin and Özpolat, Aslı} }
APA Bekmez, S , Özpolat, A . (2013). GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ . Akdeniz İİBF Dergisi , 13 (27) , 99-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32330/359272
MLA Bekmez, S , Özpolat, A . "GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ" . Akdeniz İİBF Dergisi 13 (2013 ): 99-113 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32330/359272>
Chicago Bekmez, S , Özpolat, A . "GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ". Akdeniz İİBF Dergisi 13 (2013 ): 99-113
RIS TY - JOUR T1 - GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ AU - Selahattin Bekmez , Aslı Özpolat Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 113 VL - 13 IS - 27 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ %A Selahattin Bekmez , Aslı Özpolat %T GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ %D 2013 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 13 %N 27 %R %U
ISNAD Bekmez, Selahattin , Özpolat, Aslı . "GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ". Akdeniz İİBF Dergisi 13 / 27 (September 2013): 99-113 .
AMA Bekmez S , Özpolat A . GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2013; 13(27): 99-113.
Vancouver Bekmez S , Özpolat A . GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2013; 13(27): 99-113.
IEEE S. Bekmez and A. Özpolat , "GELİR ESNEKLİĞİNİN VE KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMALARININ KONUT TALEBİNE ETKİSİNİN VECM YÖNTEMİ İLE TAHMİN EDİLMESİ", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 13, no. 27, pp. 99-113, Sep. 2013