Year 2021, Volume 21 , Issue 1, Pages 28 - 35 2021-05-07

Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak
To Analyze The Syrian Crisis Through Machiavelli

Muhammet Ali ÖZDOĞAN [1]


Rönesans hareketi modern Avrupa tarihi açısından önemli bir kavşak noktasıdır. Bu dönem kendisinden önce gelen Orta Çağ’dan izler taşıdığı gibi Aydınlanma, Sanayi devrimi ve modern Batı üzerinde kalıcı etkiler bırakmıştır. Söz konusu zaman dilimi, Avrupa tarihi açısından bir laboratuvar olarak kabul edilebilir. Öte yandan 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı Ortadoğu’nun bir özeti gibi olsa da hedefe ulaşmak için kullanılan araçlar geleceğe ilişkin yordamalar yapma imkânı sağlamaktadır. Makalede iç savaş ve Machiavelli’nin görüşlerine odaklanılmaktadır. Rönesans’ı anlamak, Machiavelli’yi nasıl okumamız gerektiği konusunda yol gösterdiği gibi Machiavelli’yi doğru okumak hem bahsi edilen zaman hakkında hem de bugün için yeni pencereler açacaktır. Literatür taramasıyla elde edilen materyallerin fenomenolojik okumadan geçirildiği çalışma göstermektedir ki Machiavelli’nin görüşlerinin somut örneklerine Suriye krizinde de rastlamak mümkündür.

The Renaissance period is an important crossroads in modern European history. This period bears traces from the Middle Ages that preceded it. It also left lasting effects on the Enlightenment, the Industrial Revolution and the modern West. The time frame in question can be considered a laboratory in terms of European history. On the other hand, the Syrian civil war that began in 2011 is like a compendium of the Middle East. The tools used to achieve the goal in this crisis give us the opportunity to make predictions about the future. The article focuses on the Civil War and Machiavelli's views. Understanding the Renaissance guides us in how we should read Machiavelli. In addition, analyzing Machiavelli correctly will provide a new perspective on both the time in question and the present. Phenomenological reading was performed on the materials obtained by literature review. This study shows that concrete examples of Machiavelli's views can also be found in the Syrian crisis.

 • AA, Anadolu Ajansı, (2014), Suriye’de Savaşın İlk Üç Yılı, (Erişim Tarihi: 16.11.2019). https://www.aa.com.tr/tr/dunya/suriyede-ic-savasin-uc-yili/174781/
 • Alatlı, A. (2014). Batıya Yön Veren Metinler C. 2, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aydın, M. (2004). Uluslararası İlişkilerin Gerçekçi Teorisi: Kökeni, Kapsamı, Kritiği, Uluslararası İlişkiler, 1(1): 33-60.
 • Aydınlık Gazetesi, (30.09.2017), 5 Soru 5 Yanıtta Rusya’nın Suriye’deki 2 Yılı, (Erişim Tarihi: 17.11.2019), https://www.aydinlik.com.tr/5-soru-5-yanitta-rusya-nin-suriye-deki-2-yili-dunya-eylul-2017-1
 • Berger, P. L. ve Luckmann, T. (2015). Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi, (Çev. M. D. Dereli), İstanbul: Heretik Yayınları.
 • Burckhardt, J. (2018). İtalya’da Rönesans Kültürü, (Çev. B.S. Baykal), İstanbul: Okuyanus Yayınları.
 • Byman, D. ve Miles, R. (2012). A Modest Post-Assad Plan, The National İnterest, (122), 48-57.
 • Canyurt, D. ve Dalar, M. (2019). Agonistik Demokrasinin Suriye İçin Olasılıkları, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, erken görünüm. DOI: 10.33630/ausbf.609834.
 • Çiftçi, A. (1999). Toplum Bilim Yazıları, İzmir: Anadolu Yayın Dağıtım.
 • Husserl, E. (2015). Fenomenoloji Üzerine Beş Ders, (Çev. H. Tepe), Ankara: Bilgesu Yayınları.
 • Ilodigwe, D. (2019). Machiavelli and the Limits of Realism in International Relations. Journal of International Relations and Foreign Policy, 7 (1): 20-38.
 • İnalcık, H. (2018). Rönesans Avrupası, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • İnat, K. (2019). Rusya Suriye’de Ne İstiyor, (Erişim Tarihi: 17.11.2019), https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yazarlar/prof-dr-kemal-inat/606218.aspx
 • Jackson, M. ve Moore, T. (2016). Machiavelli’s Walls: The Legacy of Realism in International Relations Theory. International Politics, 53 (4): 447-465.
 • Kardeş, M. E. (2017). Machiavelli: Barışı Sevmek ve Savaşmayı Bilmek. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2 (24): 337-352.
 • Keleş, E. (2009). Rusya’nın Sıcak Denizlere İnme Politikası (Alman Deniz Yüzbaşısı Stenzel’e Göre İstanbul’a En Kısa Yol). Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 28(46): 089-142.
 • Koldaş, U. ve Ayaz, E. (2016). Suriye’de Mezhepsel Bölünmüşlük, Barış Süreci ve Avrupa Birliği’nin Rolü, Lefkoşa: Yakın Doğu Enstitüsü Yayınları.
 • Laurance, M. (2015). “Nietszche, Morgenthau, and the Roots of Realism”. E-International Relations.
 • Machiavelli, N. (2017). Titus Livius’un İlk On Kitabı Üzerine Söylevler, (Çev. A. Tolga), İstanbul: Say Yayınları.
 • Machiavelli, N. (2018). Savaş Sanatı, (Çev. A. Tolga), İstanbul: Say Yayınları.
 • Machiavelli, N. (2019). Prens, (Çev. K. Atakay), İstanbul: Can Yayınları.
 • Meriç, C. (2002). Sosyoloji Notları ve Konferanslar, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Milliyet Gazetesi, (2015). Putin’den Çarpıcı Açıklamalar, http://www.milliyet.com.tr/siyaset/putinden-bmde-cok-carpici-aciklamalar-212386
 • Muslu, F. (2018). Suriye İç Savaşında Esed’in Rolü, Konumu ve Geleceği. SETA Analiz, S.236.
 • Özlük, E. (2009). Uluslararası İlişkiler Disiplininin Soy Kütüğü. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 9(17): 237-260.
 • Pipes, D. (1989). The Alawi Capture of Power in Syria. Middle Eastern Studies, 25(4): 429-450.
 • Rousseau, J. J. (2006). Toplum Sözleşmesi, (Çev. V. Günyol), İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Russell, B. (1973). Batı Felsefesi Tarihi 3, (Çev. M. Sencer), İstanbul: Bilgi Yayınevi.
 • Sabah Gazetesi, (12.08.2016), Trump: DAEŞ’i Obama Kurdu, (Erişim Tarihi: 18.11.2019), https://www.sabah.com.tr/dunya/2016/08/12/trump-daesi-obama-kurdu
 • Salzborn, S. (2015). No Sovereignty without Freedom Machiavelli, Hobbes and the Global Order in the Twenty-first Century. Theoria, 62(3): 19-39.
 • Sandu, A. (2009). Niccolo Machiavelli and The General İnterest Politics. Philosophy, Social and Human Disciplines. 1: (63-69).
 • Siteiris, G. (2010). Machiavelli’s Appreciation of Greek Antiquity and Tthe Ideal of Renaissance. In Renaissance? Perceptions of Continuity and Discontinuity in Europe, c.1300- c.1550, (ed. Lee A.), Amsterdam: Pit Péporté, and Harry Schnitker.
 • Symonds, A. (2005). Renaissance in Italy, V. I. New York: Henry Holt And Company.
 • TC Dış İşleri Bakanlığı, (2011). 8.10.2011 Tarihli Basın Açıklaması, (Erişim Tarihi: 16.11.2019). http://www.mfa.gov.tr/no_227_-8-ekim-2011_-suriye_de-muhalefet-temsilcilerine-yonelik-son-saldirilar-hk_.tr.mfa
 • van Dam, N. (1980). Middle Eastern political clichés: Takriti and Sunni rulein Iraq; Alawi rule in Syria A critical appraisal. Orient, 21(1): 42-57”.
 • Vergin, N. (2008). Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Doğan Kitap.
 • Wadah, K. (2012). Religion and politics in Syria, (Erişim Tarihi: 17.11.2019) https://www.middleeastmonitor.com/20140125-religion-and-politics-in-syria/
 • Wallace, R. A. ve Wolf, A. (2013). Çağdaş Sosyoloji Kuramları: Klasik Geleneğin Genişletilmesi, (Çev. L. Elburuz ve R. Ayas), İstanbul: Doğu-Batı Yayınları.
 • Zophy, J. W. (2019). Ateş ve Su Üstünde Dans, (Çev. B. Karakurt), İstanbul: Dergah Yayınları.
Primary Language tr
Subjects International Relations
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7048-0009
Author: Muhammet Ali ÖZDOĞAN (Primary Author)
Institution: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 15, 2020
Acceptance Date : November 4, 2020
Publication Date : May 7, 2021

Bibtex @research article { auiibfd737330, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2021}, volume = {21}, pages = {28 - 35}, doi = {10.25294/auiibfd.737330}, title = {Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak}, key = {cite}, author = {Özdoğan, Muhammet Ali} }
APA Özdoğan, M . (2021). Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak . Akdeniz İİBF Dergisi , 21 (1) , 28-35 . DOI: 10.25294/auiibfd.737330
MLA Özdoğan, M . "Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak" . Akdeniz İİBF Dergisi 21 (2021 ): 28-35 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/62283/737330>
Chicago Özdoğan, M . "Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak". Akdeniz İİBF Dergisi 21 (2021 ): 28-35
RIS TY - JOUR T1 - Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak AU - Muhammet Ali Özdoğan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.25294/auiibfd.737330 DO - 10.25294/auiibfd.737330 T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 28 EP - 35 VL - 21 IS - 1 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - doi: 10.25294/auiibfd.737330 UR - https://doi.org/10.25294/auiibfd.737330 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak %A Muhammet Ali Özdoğan %T Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak %D 2021 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 21 %N 1 %R doi: 10.25294/auiibfd.737330 %U 10.25294/auiibfd.737330
ISNAD Özdoğan, Muhammet Ali . "Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak". Akdeniz İİBF Dergisi 21 / 1 (May 2021): 28-35 . https://doi.org/10.25294/auiibfd.737330
AMA Özdoğan M . Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak. Akdeniz İİBF Dergisi. 2021; 21(1): 28-35.
Vancouver Özdoğan M . Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak. Akdeniz İİBF Dergisi. 2021; 21(1): 28-35.
IEEE M. Özdoğan , "Suriye İç Savaşına Machiavelli Üzerinden Bakmak", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 21, no. 1, pp. 28-35, May. 2021, doi:10.25294/auiibfd.737330