Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 50 - 66, 31.01.2020
https://doi.org/10.34056/aujef.617304

Abstract

İlk ve ortaöğretimde dersler örgün ve normal eğitim şekliyle yıllardır sürdürülmektedir. Buna ek olarak Destekleme ve Yetiştirme kursları da verilmektedir. Oldukça maliyetli, iş yükünü artıran ve özellikle öğrencilerin hafta sonlarını bile alan, verimliliği de sınırlı olan bu DYK kurslarının zaman, emek ve maliyet bakımından daha farklı nasıl gerçekleştirilebileceği konusunda uzaktan eğitim ilk ve en etkili çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Uzaktan eğitim yardımıyla derslerin verilmesi günümüzde Ülkemizde sadece Açık Öğretim Fakülteleri ve yalnızca bazı Üniversitelerimizin sayılı programları tarafından sağlanmaktadır. Uzaktan eğitimin önemi ve yaygınlaştırılması temele alındığında Milli Eğitim gibi en temel kurumumuzun bu alanda yenilikler ve atılımlar yapması yakın gelecekte muhtemel ve ihtiyacı bir durumdur. Bu çalışmanın amacı, ilk ve ortaöğretim düzeyinde yüz yüze gerçekleştirilen DYK kurslarının, uzaktan eğitim yoluyla verilebilmesine dair öğretmenlerin ve öğrencilerin bakış açılarını ortaya koymak ve buna yönelik ilgi, istek ve beklentilerini belirlemektir. Bu durum çalışmasındaki katılımcılar Bingöl ili Karlıova ilçesinde görev yapmakta olan ilk ve ortaöğretim öğretmenleri ve öğrencileridir. Veriler, öğretmen ve öğrencilerden yarı yapılandırılmış görüşmeler şeklinde ve gönüllük esas alınarak toplanmıştır. Ayrıca, 150 öğrenciye Uzaktan Eğitime hazır bulunuşluk durumlarını öğrenmek amacıyla 15 maddelik bir anket çalışması uygulanmıştır. Nitel analizler ışığında bazı temel sonuçlara ulaşılmıştır. Yapılan nicel analizlerin sonucuna göre de öğrencilerin Uzaktan Eğitime hazır oldukları görülmüştür. Bu bağlamda araştırma sonuçlarına göre bir politika önerisi yapılacak olursa: DYK kurslarının uzaktan eğitim şekliyle verilebilmesi veya yüz yüze gerçekleştirilen DYK derslerinin azaltılması hem iş yükü hem de maliyet ve verimlilik açısından oldukça faydalı olacaktır.

References

 • Odabaş, H. (2003). Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Alev, A. T. E. Ş.,& ALTUN, E. (2014). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145.
 • Çakmak, E.,& Altun, A. (2013). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programında medya okuryazarlığı eğitimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 152-170.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. The Journal Of International Education Science (INESJOURNAL), 2(5), 376-394.
 • Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences. John Wiley & Sons. Dabbagh, N.,& Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application (pp. 68-107). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Horton, W. K. (2000). Designing web-based training: How to teach anyone anything anywhere anytime (Vol. 1). New York, NY: Wiley.Leach, K.,& Walker, S. (2000). Internet-based distance education: Barriers, models, and new research. In WebNet World Conference on the WWW and Internet (pp. 903-905). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • O'Neil, H. F.,& Perez, R. S. (2013). Web-based learning: Theory, research, and practice. Routledge. Anderson, T. (2004). Towards a theory of online learning. Theory and practice of online learning, 2, 109-119.
 • Andrews, R. (2011). Does e-learning require a new theory of learning? Some initial thoughts. Journal for Educational Research Online/Journal für Bildungsforschung Online, 3(1), 104-121.Ko, S.,& Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. Routledge.
 • Şahin, M. C.,& Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Akademik Bilişim, 02-04.
 • Şen, B., Atasoy, F., & Aydın, N. (2010). Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması. Akademik Bilişim, 10-12.

Examination of DYK courses in National Education for Distance Education

Year 2020, Volume 4, Issue 1, 50 - 66, 31.01.2020
https://doi.org/10.34056/aujef.617304

Abstract

In primary and secondary education, courses have been carried out for years in formal and normal education. In addition, Support and Training courses are offered. Distance learning is the first and the most effective solution in terms of time, effort and cost and increases the workload, especially takes the students' weekends and also has limited efficiency. Nowadays, distance education is provided only by Open Education Faculties and only some of our Universities. When the importance and spread of distance education is taken as a basis, it is possible and necessary that our education institution Milli Eğitim will make innovations and initiatives in this field in the near future. The aim of this study is to reveal the perspectives of teachers and students about the provision of face-to-face DYK courses at primary and secondary level through distance education and to determine their interests, aspirations and expectations. Participants in this case study are primary and secondary school teachers and students in Karlıova district of Bingöl province. Data were collected from teachers and students in the form of semi-structured interviews and on a voluntary basis. In addition, a 15-item questionnaire was applied to 150 students to learn their readiness for Distance Education. As a result of qualitative analysis, some basic results were reached. According to the results of the quantitative analysis, it was seen that the students were ready for Distance Education. In this context, if a policy suggestion is made according to the results of the research: It would be very beneficial both in terms of workload and cost and efficiency when providing the distance learning of the DYK courses or reducing the face-to-face DYK courses.

References

 • Odabaş, H. (2003). Internet Tabanlı Uzaktan Eğitim ve Bilgi ve Belge Yönetimi. Türk Kütüphaneciliği, 17(1), 22-36.
 • Erdemir, N., Bakırcı, H., & Eyduran, E. (2009). Öğretmen adaylarının eğitimde teknolojiyi kullanabilme özgüvenlerinin tespiti. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(3), 99-108.
 • Alev, A. T. E. Ş.,& ALTUN, E. (2014). Bilgisayar öğretmeni adaylarının uzaktan eğitime yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 125-145.
 • Çakmak, E.,& Altun, A. (2013). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programında medya okuryazarlığı eğitimi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(2), 152-170.
 • Özbay, Ö. (2015). Dünyada ve Türkiye’de Uzaktan Eğitimin Güncel Durumu. The Journal Of International Education Science (INESJOURNAL), 2(5), 376-394.
 • Driscoll, M. (2010). Web-based training: Creating e-learning experiences. John Wiley & Sons. Dabbagh, N.,& Bannan-Ritland, B. (2005). Online learning: Concepts, strategies, and application (pp. 68-107). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Merrill/Prentice Hall.
 • Horton, W. K. (2000). Designing web-based training: How to teach anyone anything anywhere anytime (Vol. 1). New York, NY: Wiley.Leach, K.,& Walker, S. (2000). Internet-based distance education: Barriers, models, and new research. In WebNet World Conference on the WWW and Internet (pp. 903-905). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 • O'Neil, H. F.,& Perez, R. S. (2013). Web-based learning: Theory, research, and practice. Routledge. Anderson, T. (2004). Towards a theory of online learning. Theory and practice of online learning, 2, 109-119.
 • Andrews, R. (2011). Does e-learning require a new theory of learning? Some initial thoughts. Journal for Educational Research Online/Journal für Bildungsforschung Online, 3(1), 104-121.Ko, S.,& Rossen, S. (2010). Teaching online: A practical guide. Routledge.
 • Şahin, M. C.,& Tekdal, M. (2005). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta-analiz çalışması. Akademik Bilişim, 02-04.
 • Şen, B., Atasoy, F., & Aydın, N. (2010). Düşük maliyetli web tabanlı uzaktan eğitim sistemi uygulaması. Akademik Bilişim, 10-12.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Research Article
Authors

Halil SENTURK> (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0002-8672-8048
Türkiye

Publication Date January 31, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { aujef617304, journal = {Anadolu University Journal of Education Faculty}, issn = {2602-2249}, eissn = {2602-2249}, address = {Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı Yunusemre Kampüsü 26470 Eskişehir}, publisher = {Anadolu University}, year = {2020}, volume = {4}, number = {1}, pages = {50 - 66}, doi = {10.34056/aujef.617304}, title = {Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi}, key = {cite}, author = {Senturk, Halil} }
APA Senturk, H. (2020). Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi . Anadolu University Journal of Education Faculty , 4 (1) , 50-66 . DOI: 10.34056/aujef.617304
MLA Senturk, H. "Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi" . Anadolu University Journal of Education Faculty 4 (2020 ): 50-66 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aujef/issue/52229/617304>
Chicago Senturk, H. "Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 4 (2020 ): 50-66
RIS TY - JOUR T1 - Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi AU - Halil Senturk Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.34056/aujef.617304 DO - 10.34056/aujef.617304 T2 - Anadolu University Journal of Education Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 50 EP - 66 VL - 4 IS - 1 SN - 2602-2249-2602-2249 M3 - doi: 10.34056/aujef.617304 UR - https://doi.org/10.34056/aujef.617304 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Anadolu University Journal of Education Faculty Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi %A Halil Senturk %T Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi %D 2020 %J Anadolu University Journal of Education Faculty %P 2602-2249-2602-2249 %V 4 %N 1 %R doi: 10.34056/aujef.617304 %U 10.34056/aujef.617304
ISNAD Senturk, Halil . "Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi". Anadolu University Journal of Education Faculty 4 / 1 (January 2020): 50-66 . https://doi.org/10.34056/aujef.617304
AMA Senturk H. Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2020; 4(1): 50-66.
Vancouver Senturk H. Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi. Anadolu University Journal of Education Faculty. 2020; 4(1): 50-66.
IEEE H. Senturk , "Milli Eğitimde DYK kurslarının Uzaktan Eğitim yoluyla yürütülmesine yönelik incelenmesi", Anadolu University Journal of Education Faculty, vol. 4, no. 1, pp. 50-66, Jan. 2020, doi:10.34056/aujef.617304

Education Faculty Journal - Anadolu University Journal of Education Faculty

Phone: +90 222 335 05 79          Fax: +90 222 335 05 73          E-mail: aujef@anadolu.edu.tr

Website: dergipark.org.tr/en/pub/aujef

ZZPdzvlpK9r_Df9C3M7j1rNRi7hhHRvPhlklJ3lfi5jk86Jd1s0Y5wcQ1QgbVaAP5Q=w300-rw  32GbAQWrubLZX4mVPClpLN0fRbAd3ru5BefccDAj7nKD8vz-_NzJ1ph_4WMYNefp3A=w300-rw  aYbdIM1abwyVSUZLDKoE0CDZGRhlkpsaPOg9tNnBktUQYsXflwknnOn2Ge1Yr7rImGk=w300-rw


by-nc-sa.png

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.