Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları

Year 2002, Volume 57, Issue 3, 129 - 150, 12.02.2015
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001756

Abstract

Bu çalışmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) siyasi parti kapatma davaları ilgili verdiği kararlar incelenmiştir. AİHM'nin siyasi parti kapatma konusunda oluşmaya başlayan içtihadı Türkiye'deki parti kapatma davalarına dayanmaktadır. TBKP, Sosyalist Parti, ÖZDEP ve HEP kararlarında AİHM özgürlükçü gerekçelerle bu partilerin kapatılmalarını AİHS'nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ihlali olarak görmüştür. Ancak, AİHM Refah Partisi kararında daha önceki parti kapatma davalarında benimsediği ifadelerin şiddet kullanılmasına yol açıp açmayacağı" yolundaki yaklaşımından farklı olarak, Refah Partisinin önerdiği projenin AİHS sistemi ve demokrasinin temel ilkeleriyle bağdaşmadığı sonucuna varmıştır. AİHM'nin Refah Partisi kararındaki gerekçesi eleştirilebilir ve kararın kesinlikten yoksun olduğu ileri sürülebilir. Ama genel olarak, AİHS göre, bir siyasi partinin ancak antidemokratik ve totaliter amaçlarla özgürlükçü rejimi yok etmeye yöneldiği durumlarda ve toplum için ciddi bir tehlike yaratıyorsa, özgürlükçü demokratik hukuk devletini korumak için kapatılabileceği söylenebilir.

References

 • Avrupa Insan Hakları Komisyonu (AIHK) (1976), Decisions and Reports (Strasbourg: Council of Europe, Dec. 1976): 83-85.
 • Bul/etin on Constitutiona/ Case-Law (Tarihsiz), Special Editlon-Leading Cases-ECHR (Strasbourg: Venice Commission). Case of Artico v. Italy , 1980
 • < http://hudoc .echr. coe. int/hudoc/View Root. as p?ltem= O&Action=Html&X=7140740 14&Notice=0& Noticemod e=&RelatedMode=O > 03.07.2002 De Becker v. Belgium, 1962
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot. as p?ltem=O&Action= Html&X=703115951 &Notice=O&Notlcemod e=f,RelatedMode= O> 03.07.2002. Case of Freedom and Democracy Party (ÖZDEP), 1999
 • < http://hudoc .echr. coe. int/hudoc/ViewRool. as p?ltem=Of,Actlon= HtmI&X=704091234&Notice=0f, Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Klass and Others v. Germany, 1978
 • <http://hudoc .echr.coe. int/hudoc/ViewR ool. as p?ltem=O&ActJon= Html&X=703140506&Notice=0f, Notlcemod e=&RelatedMode=O > 03.07.2002. Case of lawless v. Ireland, 1961
 • < http://hudoc.echr.coe. int/hudoc/ViewRoot. as p?ltem=2&Actlon= Html&X=7031 02732&Notlce=0&Notlcemod e=f,RelatedMode=O> 03.07.2002. Case of Piermont v. France, 1995
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRool.as p?ltem=Of,Actlon= Html&X=7041 0041 O&Notice=O&Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others, 2001
 • <http://hudoc .echr. coe. int/hudoc/ViewR oot. as p?Item=Of,Action= Html&X=7040940 iO&Notice=O&Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Sidiropoulos and Others v. Greece
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot. asp?ltem=O&Action= Html&X=710 13034 7&Notice=0&Notlcemod e=&RelatedMode=O> 10.7.2002 Case of the Socialist Party and Others, 1998
 • < http://hudoc. echr. coe. int/hudoc/View Rool. as p?ltem=6f,Action= Html&X=704090243&Notice=0& Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of The Sunday Times v. United Kingdom
 • < http://hudoc.ech r.coe .int/hudoc/ViewRoot.a sp? Item= if,Action= Html&X=703094609&Notlce=0&Notlcemo de=&RelatedMode=O> 03.07.2002. Case of Vogt v. Germany, 1995
 • <http://hudoc. echr. coe. int/hudoc/ViewR oot. as p?ltem=O&Action= Html&X=703095414&Notlce=0& Noticemod e=&RelatedMode=O> 03.07.2002 Case of United Communist Party of Turkeyand Others, 1998
 • < http://hudoc. echr. coe. int/hudoc/ViewRoot. as p?ltem=O&Actlon= Html&X=704085215&Notice=0& Noticemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Yazar, Karataş, Aksoyand the People's labour Party (HEP» 2002
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRool. asp?ltem= if,Action= Htmi&X=704092720&Notice=0&Noticemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002

Year 2002, Volume 57, Issue 3, 129 - 150, 12.02.2015
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001756

Abstract

References

 • Avrupa Insan Hakları Komisyonu (AIHK) (1976), Decisions and Reports (Strasbourg: Council of Europe, Dec. 1976): 83-85.
 • Bul/etin on Constitutiona/ Case-Law (Tarihsiz), Special Editlon-Leading Cases-ECHR (Strasbourg: Venice Commission). Case of Artico v. Italy , 1980
 • < http://hudoc .echr. coe. int/hudoc/View Root. as p?ltem= O&Action=Html&X=7140740 14&Notice=0& Noticemod e=&RelatedMode=O > 03.07.2002 De Becker v. Belgium, 1962
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot. as p?ltem=O&Action= Html&X=703115951 &Notice=O&Notlcemod e=f,RelatedMode= O> 03.07.2002. Case of Freedom and Democracy Party (ÖZDEP), 1999
 • < http://hudoc .echr. coe. int/hudoc/ViewRool. as p?ltem=Of,Actlon= HtmI&X=704091234&Notice=0f, Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Klass and Others v. Germany, 1978
 • <http://hudoc .echr.coe. int/hudoc/ViewR ool. as p?ltem=O&ActJon= Html&X=703140506&Notice=0f, Notlcemod e=&RelatedMode=O > 03.07.2002. Case of lawless v. Ireland, 1961
 • < http://hudoc.echr.coe. int/hudoc/ViewRoot. as p?ltem=2&Actlon= Html&X=7031 02732&Notlce=0&Notlcemod e=f,RelatedMode=O> 03.07.2002. Case of Piermont v. France, 1995
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRool.as p?ltem=Of,Actlon= Html&X=7041 0041 O&Notice=O&Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Refah Partisi (The Welfare Party) and Others, 2001
 • <http://hudoc .echr. coe. int/hudoc/ViewR oot. as p?Item=Of,Action= Html&X=7040940 iO&Notice=O&Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Sidiropoulos and Others v. Greece
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRoot. asp?ltem=O&Action= Html&X=710 13034 7&Notice=0&Notlcemod e=&RelatedMode=O> 10.7.2002 Case of the Socialist Party and Others, 1998
 • < http://hudoc. echr. coe. int/hudoc/View Rool. as p?ltem=6f,Action= Html&X=704090243&Notice=0& Notlcemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of The Sunday Times v. United Kingdom
 • < http://hudoc.ech r.coe .int/hudoc/ViewRoot.a sp? Item= if,Action= Html&X=703094609&Notlce=0&Notlcemo de=&RelatedMode=O> 03.07.2002. Case of Vogt v. Germany, 1995
 • <http://hudoc. echr. coe. int/hudoc/ViewR oot. as p?ltem=O&Action= Html&X=703095414&Notlce=0& Noticemod e=&RelatedMode=O> 03.07.2002 Case of United Communist Party of Turkeyand Others, 1998
 • < http://hudoc. echr. coe. int/hudoc/ViewRoot. as p?ltem=O&Actlon= Html&X=704085215&Notice=0& Noticemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002 Case of Yazar, Karataş, Aksoyand the People's labour Party (HEP» 2002
 • < http://hudoc.echr.coe.int/hudoc/ViewRool. asp?ltem= if,Action= Htmi&X=704092720&Notice=0&Noticemod e=&RelatedMode=O> 4.7.2002

Details

Primary Language Turkish
Subjects Management
Journal Section Research Articles
Authors

Mehmet TURHAN This is me

Publication Date February 12, 2015
Submission Date February 12, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2002, Volume 57, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ausbf44829, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2015}, volume = {57}, number = {3}, pages = {129 - 150}, doi = {10.1501/SBFder\_0000001756}, title = {Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları}, key = {cite}, author = {Turhan, Mehmet} }
APA Turhan, M. (2015). Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 57 (3) , 129-150 . DOI: 10.1501/SBFder_0000001756
MLA Turhan, M. "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57 (2015 ): 129-150 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbf/issue/3219/44829>
Chicago Turhan, M. "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57 (2015 ): 129-150
RIS TY - JOUR T1 - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları AU - MehmetTurhan Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000001756 DO - 10.1501/SBFder_0000001756 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 150 VL - 57 IS - 3 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000001756 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001756 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara University SBF Journal Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları %A Mehmet Turhan %T Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları %D 2015 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 57 %N 3 %R doi: 10.1501/SBFder_0000001756 %U 10.1501/SBFder_0000001756
ISNAD Turhan, Mehmet . "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 57 / 3 (February 2015): 129-150 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001756
AMA Turhan M. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları. SBF Dergisi. 2015; 57(3): 129-150.
Vancouver Turhan M. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2015; 57(3): 129-150.
IEEE M. Turhan , "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Parti Kapatma Davaları", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol. 57, no. 3, pp. 129-150, Feb. 2015, doi:10.1501/SBFder_0000001756