Ankara University SBF Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Period Quarterly | Founded: 1943 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.


Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

Ankara University SBF Journal

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Period Quarterly | Founded: 1943 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi
Cover Image


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.


Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Volume 76 - Issue 1 - Mar 12, 2021
 1. Kovid-19 Pandemisi:Uluslararası Hukuk Açısından Dünya Sağlık Örgütü’ne İlişkin Bir Değerlendirme
  Pages 1 - 35
  Funda KESKİN
 2. The Inquiries of British Liberals İnto the Destiny of Muslim and Turkish Inhabitants of the Balkans in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries
  Pages 37 - 63
  Nazan ÇİÇEK
 3. Emeklilik Yatırım Fonlarına Etki Eden Makroekonomik Faktörlerin En Küçük Kareler ve VAR Yöntemi ile Analizi: Türkiye ve Seçilmiş Ülkeler
  Pages 65 - 102
  Özge DEMİRKALE, Turgut ÖZKAN
 4. Petrol Fiyatlarından Enflasyona Geçiş Etkisi: Geleneksel Phillips Eğrisi Yöntemi ve Svar Analizi
  Pages 103 - 127
  Emin ERTÜRK, Rümeysa ERKAN
 5. Toplumsal Bütünleşme ile Yerleşke Dönüşümü İlişkisi: Türkiye’ye Zorunlu Göçle Gelenler ve Barınma Deneyimi
  Pages 129 - 164
  Saime ÖZÇÜRÜMEZ, Julinda HOXHA, Merve AKDEMİR KURFALI
 6. İsveç’te Göçmen Politikaları Kapsamında Aşırı Sağ Partinin Yükselişi
  Pages 165 - 190
  Pınar AKARÇAY
 7. Türkiye'de Kadınların Siyasal Temsili ve Toplumsal Cinsiyet
  Pages 191 - 229
  Ahmet KESER, Mazlum ÇELİK, Esra ERCAN
 8. ‘Doğu Sorunu’ ve ‘Sosyal Adalet:’ Talebi Bağlamında Alman Radikal Solu ve PDS (1990-2007)
  Pages 231 - 256
  Şenol ARSLANTAŞ, Düzgün ARSLANTAŞ
 9. Devlet Yönetiminde Yetki-Görev-Sorumluluk İlişkisi: Bir Yönetsel Meşruiyet Analizi
  Pages 257 - 278
  Eren TOPRAK
 10. 1961-1965 Arasında Türkiye Solunda Eğitim Tartışmaları
  Pages 279 - 318
  Güven Gürkan ÖZTAN
 11. Türkiye’nin Yerel ve Bölgesel Otoriteleri İhracata Dayalı Şehir Rekabetçiliğini Önemsiyor mu?
  Pages 319 - 348
  Orkun DEMİRBAĞ, Muhlis ÖZDEMİR, Kübra ŞİMŞEK DEMİRBAĞ
 12. İnşaat Sektöründe Tabakalı İşgücü Piyasasının İncelenmesi: Denizli İli Örneği
  Pages 349 - 385
  Dilek ŞENEL
 13. Çalışmada Akış Deneyimi Ölçeğinin (ÇADÖ) Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 387 - 404
  Nuray TURAN, Osman PALA
Indexes and Platforms