Ankara University SBF Journal
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Period Quarterly | Founded: 1943 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

ÖNEMLİ: 

Dergimizin yayına hazır makale havuzunda 60'ı aşkın makale mevcuttur.

Hakem süreci tamamlanmış makalelerin bekleme süresi ortalama 1,5 yıl  olarak öngörülmektedir.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index

Ankara University SBF Journal

ISSN 0378-2921 | e-ISSN 1309-1034 | Period Quarterly | Founded: 1943 | Publisher Ankara University | http://politics.ankara.edu.tr/index.php?bil=bil_sbfdergisi
Cover Image


Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (Ankara Üniversitesi SBF Dergisi), siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri konu alanlarında özgün araştırma makaleleri, yorum yazıları ve kitap eleştirileri yayınlayan hakemli bilimsel bir dergidir.

1943’ten bu yana düzenli olarak çıkan Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1999 yılından itibaren “Hakemli Dergi” statüsünde ve yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) olarak yayımlanmaktadır.

ÖNEMLİ: 

Dergimizin yayına hazır makale havuzunda 60'ı aşkın makale mevcuttur.

Hakem süreci tamamlanmış makalelerin bekleme süresi ortalama 1,5 yıl  olarak öngörülmektedir.Ankara Üniversitesi SBF Dergisi’nin tarandığı akademik dizinler ve veritabanları aşağıdaki gibidir:

 • ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) TR Dizin
 • Index Islamicus
 • EBSCO Political Science Complete
 • ASOS (Akademia Sosyal Bilimler) Index
Volume 75 - Issue 2 - May 27, 2020
 1. Afganistan'da Devlet İnşası ve Dinin Rolü Kuruluştan Abdurrahman Han'ın Yönetiminin Sonuna Kadar Afgan Devleti Yapısı
  Pages 363 - 390
  Aslı Emine ÇOMU
 2. Üç Devirde Bir Muhalif: Halide Edip Adıvar'ın Perspektifinden Türkiye'de Siyasi İktidar(lar) ve Demokrasi Sorunu
  Pages 391 - 408
  Belgin TARHAN
 3. Arafta Bir Girişimci: Ahmet Midhat Efendi
  Pages 409 - 436
  Yahya AYYILDIZ , Gökçen COŞKUN ALBAYRAK
 4. Osmanlı Devleti ve İran’da Ulemanın Meşrutiyet Algısı
  Pages 437 - 461
  Volkan ATUK
 5. İktidarın Dinsellik Temsili: Dinsel İktidar Kurumu Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Alevilik Temsili
  Pages 463 - 487
  Murat COŞKUNER , Seçil ASLAN
 6. Uluslararasılaşan Kurban Dernekleri ve Bellek Hareketi: İspanya’da Sivil Toplumun Dönüşümü
  Pages 489 - 515
  Bilgen SÜTÇÜOĞLU , Ebru İLTER AKARÇAY
 7. İdari Gözetim Altına Alınan Yabancıların Elektronik ve İletişim Cihazlarının İncelenmesine İlişkin Hükmün Değerlendirilmesi
  Pages 517 - 556
  Barış TEKSOY
 8. Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması ve Sınırlanması Arasında: Kanunlaşan OHAL KHK’larının Yargısal Denetimi
  Pages 557 - 587
  Taylan BARIN
 9. Avrupa Birliği ve Krizler: Tarihi ve Güncel Krizler Üzerine Bir Değerlendirme
  Pages 589 - 606
  Seven ERDOĞAN
 10. Maliye Teorisinde Klasikten Neoklasiğe Geçiş: Yönetimsellik Perspektifinden Bir Analiz
  Pages 607 - 636
  Ceyhun GÜRKAN
 11. Türkiye Sanayisinin Küresel Değer Zincirine Entegrasyonu
  Pages 637 - 666
  Banu ERKÖK
 12. Eleştirel Yönetim Çalışmaları Fildişi Kulesinden Nasıl Çıkabilir? Eleştirel Edimsellik ve Topluluk Ekonomileri
  Pages 667 - 685
  Alper ASLAN
 13. Emtia Finansallaşmasına Borsa İstanbul ve Petrol Bağıntısı Açısından Bir Bakış
  Pages 687 - 714
  Beyza Mina ORDU AKKAYA
 14. Kapitalist Ataerkil İlişkiler ve Kentsel Mekanda Kadınların Gündelik Hayatının Coğrafyası: Tokat Örneği
  Pages 715 - 746
  Gündüz AKSU KOCATÜRK , Mihriban ŞENGÜL
 15. Türkiye’de İllerin Mutluluğu
  Pages 747 - 774
  Bayram GÜNEŞ , İsmail TAŞ , Sedat ACAR
 16. Yapay Zeka Bağlamında Dijital Dönüşüm Ofisi
  Pages 775 - 803
  Halil Yasin TAMER , Barış ÖVGÜN
Indexes and Platforms