Editör

Can Umut Çiner

Yardımcı Editör

Emel Memiş

Nuri Yeşilyurt

Selin Seçil Akın

Assoc. Prof. Nuri YEŞİLYURT

Turkey
nyesilyurt@ankara.edu.tr
ORCID: 0000-0001-6775-1640
Subjects: International Security,Turkish Foreign Policy,Medieval Studies,International Relations
Institution: ANKARA ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ

Yayın Kurulu

Serdal Bahçe

Doğan Gürsoy

A. Melih Küllü

Çınar Özen

Alper Özer

Metin Özuğurlu

Seriye Sezen

H. Tolga Bölükbaşı

Altuğ Yalçıntaş

Ozan Zengin

Ece Kocabıçak