Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar

Year 2015, Volume 70, Issue 3, 507 - 540, 03.11.2015
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002362

Abstract

Bu makalede, 30 Mart 2014 yerel seçimleri özelinde iktidar partisi ile Gülen Cemaati dahil muhalefet arasındaki siyasal ilişkinin, korku siyaseti dolayımıyla bir tür düşmanlaştırma stratejisine dönüşümü üzerine odaklanılmıştır. Bir yandan iktidarın gücünü tahkim eden, diğer yandan toplumu yönetilebilir itaatkâr bir kitleye dönüştüren korku siyasetinin, yerel seçim sürecinde siyaseti ve siyasal mücadeleyi kavrama biçimini nasıl etkilediği irdelenmiştir. Bu maksatla AKP lideri Erdoğan‟ın tüm miting konuşmaları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısı ve balkon konuşması metinleri üzerinden söylemsel bir okuma yapılmış; muhalefeti ahlaken ve siyaseten mahkûm eden korku siyasetinin, siyasal mücadeleyi iktidar-muhalefet ilişkisinden çıkartıp dost-düşman ilişkisine dönüştüren niteliği sorgulanmaya çalışılmıştır.

References

 • Akbaş, Meral (2014), “AKP'nin Miting Hali: 'Sizi Seviyoruz Be!'”, Birikim, (301), 24-30.
 • Aktay, Yasin (2011), Korku ve İktidar, (İstanbul: Pınar Yayınları).
 • Bauman, Z. (2006), Sosyolojik Düşünmek, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları), (Çev. A. Yılmaz).
 • Bora, Tanıl (2014), “Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 9-28.
 • Campbell, Charlie (2013), Günah Keçisi: Başkalarını Suçlamanın Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları).
 • Canetti, Elias (2006), Kitle ve İktidar, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları), (Çev. G. Aygen).
 • Çetin, Halis (2012), Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu (İstanbul: İletişim).
 • Çevik, Abdülkadir (2012-13), “Mağduriyet Psikolojisi ve Toplumsal Yansımaları”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, (2), 65-83.
 • Çınar, Mahmut (2013), “Habercilik ve Nefret Söylemi”. M. Çınar (Der.), Medya ve Nefret Söylemi: Temel Kavramlar Mecralar Tartışmalar, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları), 137-152.
 • Goffman, Erving (2014), Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, (Ankara: Heretik Yayınları) (Çev.Ş. Geniş, L. Ünsaldı, ve S. Ağırnaslı).
 • Göregenli, Melek (2013), “Ayrımcılığın Meşrulaştırılması”, M. Çınar (Der.), Medya ve Nefret Söylemi, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları), 39-54.
 • İlhan, Rifat (2013), “Psikopolitik Bir Bakış Açısından Yıkıcı Liderler ve Takipçileri: Yıkıcı Bir 'Cult' Yapılanması Olarak PKK”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, (2), 97-117.
 • Kerestecioğlu, İ. Özkan (2014), “Korku ve Siyaset: Türk Sağının Ezberlerini Çözümlemek”, İ.
 • Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 29-43.
 • Laçiner, Ömer (2014a), “30 Mart Nasıl Okunmalı?”, Birikim, (301), 3-8.
 • Laçiner, Ömer (2014b), “Sayı'nın Hegemonyası”, Birikim, (305), 3-8.
 • Massumi, B. (1993), “Everywhere You Want To Be: Introduction to Fear”, B. Massumi (Edt.) The Politics of Everyday Fear, (Minneapolis: University of Minnesota Press), 3-37.
 • Massumi, B. (2005), “Fear (The Spectrum Said)”, Positions, 13(1), 31-48.
 • Moses, Rafael (2010), “Düşman Algısı: Psikolojik Bir Analiz”, Tarih Okulu, (VII), 99-108.
 • Özman, Aylin ve Aslı Y.Yakın (2014), “Anti-komünist Fanteziler: Doğa, Toplum, Cinsellik”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 105-135.
 • Öztan, G. Gürkan (2014), “Ezeli Düşman ile Hesaplaşmak: Türk Sağından Moskof İmgesi”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 75-104.
 • Öztan, G. Gürkan (2014), “Öfkeyi Çizmek: Milliyetçi Tahayyülde Düşman Portreleri”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 137-167
 • Podunavaz, M. (2002), “Fear and Politics”, New Balkan Politics, (2). http://www.newbalkanpolitics.org.mk/item/Fear-and-Politics#.VP91YfmsWkE (E.T. 09.03.2015)
 • Saraçoğlu, Cenk (2014), “Türkiye Sağı, AKP ve Kürt Meselesi”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 243-279.
 • Sarıbay, A. Yaşar (2000). Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi, Sivil İtiraz. Bursa: Alfa Yayınları. Türk, H. Bahadır (2014), Muktedir: Türk Sağ Geleneği ve Recep Tayyip Erdoğan, (İstanbul: İletişim Yayınları).
 • Virilio, P. (2012), The Administration of Fear, (NY: Semiotexte), (Trans. A. Hodges).
 • Yanıkkaya, Berrin (2009), “Gündelik Hayatın Suretinde: Öteki Korkusu, Görsel Şiddet ve Medya”. B. Çoban (Der.), Medya Milliyetçilik Şiddet, (İstanbul: Su Yayınları), 11-27.
 • Yıldırmaz, Sinan (2014), “Nefretin ve Korkunun Rengi: Kızıl”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 47-73
 • Yumul, Arus (2013), “Nefret Suçu ya da Ölü Vicdanlar Ülkesi”, M. Çınar (Der.), Medya ve Nefret Söylemi: Temel Kavramlar Mecralar Tartışmalar, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları), 127-134.
 • Žižek, S. (Güz 1996), “Müstehcen Efendi”, Toplum ve Bilim, (70), 63-76.

Local Elections National Enemies

Year 2015, Volume 70, Issue 3, 507 - 540, 03.11.2015
https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002362

Abstract

In this article, the focus is on the transformation of political relationship, in particular of 30 March 2014 local elections, between the ruling party and the opposition, including the Gulen movement, into a kind of enemization strategy through politics of fear. It was investigated how the politics of fear; solidifying the power of ruling party on the one hand, and transforming the society into an obedient mass on the other, affects the way of understanding politics and political struggle during the local election process. For the purpose of the study, a discursive reading has been made on all election rally speeches, and the texts of introductory meeting for election declaration and balcony speech of JDP (Justice and Development Party) leader Erdogan; the politics of fear condemning the opposition morally and politically and its nature, which expels political struggle from power-opposition relationship and transforms into friend-enemy relationship, have been tried to be questioned

References

 • Akbaş, Meral (2014), “AKP'nin Miting Hali: 'Sizi Seviyoruz Be!'”, Birikim, (301), 24-30.
 • Aktay, Yasin (2011), Korku ve İktidar, (İstanbul: Pınar Yayınları).
 • Bauman, Z. (2006), Sosyolojik Düşünmek, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları), (Çev. A. Yılmaz).
 • Bora, Tanıl (2014), “Türk Sağı: Siyasal Düşünce Tarihi Açısından Bir Çerçeve Denemesi”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 9-28.
 • Campbell, Charlie (2013), Günah Keçisi: Başkalarını Suçlamanın Tarihi, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları).
 • Canetti, Elias (2006), Kitle ve İktidar, (İstanbul: Ayrıntı Yayınları), (Çev. G. Aygen).
 • Çetin, Halis (2012), Korku Siyaseti ve Siyaset Korkusu (İstanbul: İletişim).
 • Çevik, Abdülkadir (2012-13), “Mağduriyet Psikolojisi ve Toplumsal Yansımaları”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, (2), 65-83.
 • Çınar, Mahmut (2013), “Habercilik ve Nefret Söylemi”. M. Çınar (Der.), Medya ve Nefret Söylemi: Temel Kavramlar Mecralar Tartışmalar, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları), 137-152.
 • Goffman, Erving (2014), Damga: Örselenmiş Kimliğin İdare Edilişi Üzerine Notlar, (Ankara: Heretik Yayınları) (Çev.Ş. Geniş, L. Ünsaldı, ve S. Ağırnaslı).
 • Göregenli, Melek (2013), “Ayrımcılığın Meşrulaştırılması”, M. Çınar (Der.), Medya ve Nefret Söylemi, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları), 39-54.
 • İlhan, Rifat (2013), “Psikopolitik Bir Bakış Açısından Yıkıcı Liderler ve Takipçileri: Yıkıcı Bir 'Cult' Yapılanması Olarak PKK”, 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler, (2), 97-117.
 • Kerestecioğlu, İ. Özkan (2014), “Korku ve Siyaset: Türk Sağının Ezberlerini Çözümlemek”, İ.
 • Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 29-43.
 • Laçiner, Ömer (2014a), “30 Mart Nasıl Okunmalı?”, Birikim, (301), 3-8.
 • Laçiner, Ömer (2014b), “Sayı'nın Hegemonyası”, Birikim, (305), 3-8.
 • Massumi, B. (1993), “Everywhere You Want To Be: Introduction to Fear”, B. Massumi (Edt.) The Politics of Everyday Fear, (Minneapolis: University of Minnesota Press), 3-37.
 • Massumi, B. (2005), “Fear (The Spectrum Said)”, Positions, 13(1), 31-48.
 • Moses, Rafael (2010), “Düşman Algısı: Psikolojik Bir Analiz”, Tarih Okulu, (VII), 99-108.
 • Özman, Aylin ve Aslı Y.Yakın (2014), “Anti-komünist Fanteziler: Doğa, Toplum, Cinsellik”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 105-135.
 • Öztan, G. Gürkan (2014), “Ezeli Düşman ile Hesaplaşmak: Türk Sağından Moskof İmgesi”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 75-104.
 • Öztan, G. Gürkan (2014), “Öfkeyi Çizmek: Milliyetçi Tahayyülde Düşman Portreleri”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 137-167
 • Podunavaz, M. (2002), “Fear and Politics”, New Balkan Politics, (2). http://www.newbalkanpolitics.org.mk/item/Fear-and-Politics#.VP91YfmsWkE (E.T. 09.03.2015)
 • Saraçoğlu, Cenk (2014), “Türkiye Sağı, AKP ve Kürt Meselesi”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 243-279.
 • Sarıbay, A. Yaşar (2000). Kamusal Alan, Diyalojik Demokrasi, Sivil İtiraz. Bursa: Alfa Yayınları. Türk, H. Bahadır (2014), Muktedir: Türk Sağ Geleneği ve Recep Tayyip Erdoğan, (İstanbul: İletişim Yayınları).
 • Virilio, P. (2012), The Administration of Fear, (NY: Semiotexte), (Trans. A. Hodges).
 • Yanıkkaya, Berrin (2009), “Gündelik Hayatın Suretinde: Öteki Korkusu, Görsel Şiddet ve Medya”. B. Çoban (Der.), Medya Milliyetçilik Şiddet, (İstanbul: Su Yayınları), 11-27.
 • Yıldırmaz, Sinan (2014), “Nefretin ve Korkunun Rengi: Kızıl”, İ. Kerestecioğlu ve G. Öztan (Der.), Türk Sağı: Mitler Fetişler Düşman İmgeleri, (İstanbul: İletişim Yayınları), 47-73
 • Yumul, Arus (2013), “Nefret Suçu ya da Ölü Vicdanlar Ülkesi”, M. Çınar (Der.), Medya ve Nefret Söylemi: Temel Kavramlar Mecralar Tartışmalar, (İstanbul: Hrant Dink Vakfı Yayınları), 127-134.
 • Žižek, S. (Güz 1996), “Müstehcen Efendi”, Toplum ve Bilim, (70), 63-76.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

İsmet PARLAK>

Publication Date November 3, 2015
Submission Date November 3, 2015
Acceptance Date
Published in Issue Year 2015, Volume 70, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ausbf45271, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2015}, volume = {70}, number = {3}, pages = {507 - 540}, doi = {10.1501/SBFder\_0000002362}, title = {Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar}, key = {cite}, author = {Parlak, İsmet} }
APA Parlak, İ. (2015). Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 70 (3) , 507-540 . DOI: 10.1501/SBFder_0000002362
MLA Parlak, İ. "Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (2015 ): 507-540 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbf/issue/3243/45271>
Chicago Parlak, İ. "Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (2015 ): 507-540
RIS TY - JOUR T1 - Local Elections National Enemies AU - İsmetParlak Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.1501/SBFder_0000002362 DO - 10.1501/SBFder_0000002362 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 507 EP - 540 VL - 70 IS - 3 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.1501/SBFder_0000002362 UR - https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002362 Y2 - 2023 ER -
EndNote %0 Ankara University SBF Journal Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar %A İsmet Parlak %T Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar %D 2015 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 70 %N 3 %R doi: 10.1501/SBFder_0000002362 %U 10.1501/SBFder_0000002362
ISNAD Parlak, İsmet . "Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 / 3 (November 2015): 507-540 . https://doi.org/10.1501/SBFder_0000002362
AMA Parlak İ. Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar. SBF Dergisi. 2015; 70(3): 507-540.
Vancouver Parlak İ. Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2015; 70(3): 507-540.
IEEE İ. Parlak , "Yerel Seçimler Ulusal Düşmanlar", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol. 70, no. 3, pp. 507-540, Nov. 2015, doi:10.1501/SBFder_0000002362