Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Effect of Organizational Trust on Burnout Perception: A Research at Public Organization

Year 2021, Volume 76, Issue 3, 793 - 813, 17.09.2021
https://doi.org/10.33630/ausbf.912395

Abstract

There is a high degree of competition in the private sector in the globalization era. Even though public institutions seem to be exempt from this competition, today citizens expect high quality services from public institutions. Public institutions need to use their human resources effectively to meet the demand of citizens. The concept of organizational trust defines the trust bond that employees have towards their managers, workplaces and colleagues. The concept of burnout is a psychological state that points to three different negative states: emotional exhaustion, insensitivity and personal failure perception. In this study, the relationship between the organizational trust which has positive effects on organizations and the burnout which has negative effect on Organizations according to literature was investigated. The aim of this research is to determine the effect of organizational trust on burnout perception. To achieve the purpose of the study, Ankara Social Security Institution was determined as the research universe. A questionnaire was sent to 350 people in this universe and research was carried out with healthy data obtained from 306 employees. The questionnaire form consists of questions about determining demographic information, organizational trust scale, burnout perception scale. The most important limitation of the study was that it was conducted on the basis of a small universe covering the employees of Ankara SSI. As a result of regression analysis conducted through SPSS analysis program, it was concluded that organizational trust affects the burnout negatively and significantly.

References

  • Referans 1 Akyel, Yakup (2014). Örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma

Year 2021, Volume 76, Issue 3, 793 - 813, 17.09.2021
https://doi.org/10.33630/ausbf.912395

Abstract

Günümüzde özellikle küreselleşme ile beraber özel sektörde yüksek derecede bir rekabet bulunmaktadır. Kamu kuruluşları bu rekabetten muaf gibi görünseler de günümüzde vatandaşlar kamu kuruluşlarından yüksek kalitede hizmet beklemektedirler. Kamu kuruluşlarının vatandaşların talebini karşılamaları için insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Örgütsel güven kavramı çalışanların yöneticilerine, işyerlerine ve çalışma arkadaşlarına karşı sahip olduğu güven bağını tanımlamaktadır. Tükenmişlik kavramı ise duygusal tükenme, duyarsızlık ve başarısızlık hissi olmak üzere üç farklı olumsuz durumu işaret eden bir psikolojik durumdur. Alan yazınında olumlu çıktıları tespit edilmiş olan örgütsel güven ile olumsuz çıktıları tespit edilmiş olan tükenmişlik algısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmanın amacı örgütsel güvenin tükenmişlik algısı üzerine olan etkisini saptamaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Ankara Sosyal Güvenlik Kurumu evren olarak belirlenmiştir. Bu evrende bulunan 350 kişiye anket formu ulaştırılmış ve 306 çalışandan elde edilen sağlıklı veriler ile araştırma gerçekleştirilmiştir. Anket formu örgütsel güven ölçeği, tükenmişlik algısı ölçeği ve demografik bilgileri belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Araştırmanın en önemli sınırlılığı Ankara SGK çalışanlarını kapsayan küçük bir evren bazında gerçekleştirilmiş olmasıdır. SPSS analiz programı aracılığıyla yapılan regresyon analizi sonucunda örgütsel güvenin tükenmişlik algısını negatif ve anlamlı bir şekilde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

References

  • Referans 1 Akyel, Yakup (2014). Örgütsel adalet ve örgütsel güven ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Alper DALMIŞ>
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9069-3917
Türkiye

Publication Date September 17, 2021
Application Date June 25, 2019
Acceptance Date March 9, 2020
Published in Issue Year 2021, Volume 76, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { ausbf912395, journal = {Ankara Üniversitesi SBF Dergisi}, issn = {0378-2921}, eissn = {1309-1034}, address = {}, publisher = {Ankara University}, year = {2021}, volume = {76}, number = {3}, pages = {793 - 813}, doi = {10.33630/ausbf.912395}, title = {Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Dalmış, Alper} }
APA Dalmış, A. (2021). Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi , 76 (3) , 793-813 . DOI: 10.33630/ausbf.912395
MLA Dalmış, A. "Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma" . Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 76 (2021 ): 793-813 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ausbf/issue/64938/912395>
Chicago Dalmış, A. "Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 76 (2021 ): 793-813
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Organizational Trust on Burnout Perception: A Research at Public Organization AU - AlperDalmış Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.33630/ausbf.912395 DO - 10.33630/ausbf.912395 T2 - Ankara Üniversitesi SBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 793 EP - 813 VL - 76 IS - 3 SN - 0378-2921-1309-1034 M3 - doi: 10.33630/ausbf.912395 UR - https://doi.org/10.33630/ausbf.912395 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ankara University SBF Journal Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma %A Alper Dalmış %T Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma %D 2021 %J Ankara Üniversitesi SBF Dergisi %P 0378-2921-1309-1034 %V 76 %N 3 %R doi: 10.33630/ausbf.912395 %U 10.33630/ausbf.912395
ISNAD Dalmış, Alper . "Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma". Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 76 / 3 (September 2021): 793-813 . https://doi.org/10.33630/ausbf.912395
AMA Dalmış A. Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2021; 76(3): 793-813.
Vancouver Dalmış A. Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 2021; 76(3): 793-813.
IEEE A. Dalmış , "Örgütsel Güvenin Tükenmişlik Algısına Etkisi: Kamuda Bir Araştırma", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol. 76, no. 3, pp. 793-813, Sep. 2021, doi:10.33630/ausbf.912395