e-ISSN: 2822-4426
Founded: 2019
Period: Biannually
Publisher: Ataturk University
Cover Image
       
Atatürk Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi olarak yayın hayatına başlayan dergimiz 2022 yılından itibaren "Advances in Women’s Studies" olan yeni adı ile yayınlanmaktadır. Dergimizin makale gönderim ve yayın işlemleri aşağıdaki sayfa üzerinden gerçekleşecek, yayınlanan sayılar dergipark sisteminde de görünür olacaktır. Yayın dilimiz Türkçe ve İngilizce olarak devam etmektedir. Sayın yazarlarımıza ve okuyucularımıza duyurulur.

Makalelerinizi aşağıdaki bağlantıdan dergi makale sistemine girerek gönderebilirsiniz.

Our journal, which started its publication life as Atatürk University Journal of Women's Studies, has been published under the new name "Advances in Women's Studies" since 2022. Article submission and publication processes of our journal will be carried out on the page below, and the published issues will also be visible in the Dergipark system. Our language of publication continues in Turkish and English. It is announced to our dear authors and readers.

You can submit your articles by entering the journal article system from the link below.

https://womensresearch-ataunipress.org/  

Contact Journal History

Creative Commons

download

Atatürk University Journal of Women's Studies is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.) International License.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

download