About

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkoloji Araştırma Enstitüsü tarafından yayımlanan "Türkoloji Dergisi", Türk Dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; Türk Dünyasıyla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yılda 4 kez (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) yayımlanmaktadır. "Türkoloji Dergisi" daha önce başka yayınlarda (basılı, elektronik ve diğer kaynaklarda) yayımlanmamış, Türkoloji alanıyla ilgili Kazakça, Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.

Yeni sayılarımız için makalelerinizi "Makale Gönder" sekmesinden yükleyebilirsiniz.