Aim & Scope

Türk Dünyasının kültürel zenginliklerini, tarihî ve güncel gerçeklerini bilimsel ölçüler içerisinde ortaya koymak; Türk Dünyasıyla ilgili olarak, uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışmaları kamuoyuna duyurmak amacıyla yayımlanmaktadır.

“Türkoloji” dergisinde yayımlanmak üzere gönderilen yazılar Türk halklarının dilleri ve edebiyatları, folkloru, tarihi, kültürü ve dini, etnografisi gibi konuları kapsamalıdır.

Period Months
March June September December