Year 2017, Volume 6 , Issue 1, Pages 81 - 88 2017-06-01

Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri

Öznur ERGEN AKÇİN [1] , Şükran ÖZTÜRK [2] , Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK [3]


Bu çalışmada Ordu ve çevresinde doğal yayılış gösteren Trifolium L. cinsine ait Trifolium resupinatum var. resupinatum L. (Fabaceae) türü anatomik ve mikromorfolojik olarak incelenmiştir. Trifolium cinsinin en önemli türlerinden biri olan Trifolium resupinatum L. Orta Anadolu Bölgesi’nde yetişme potansiyeline sahiptir. Trifolium resupinatum türü “İran üçgülü” ve “üçgül” gibi yöresel isimlerle bilinmektedir. Anatomik incelemelerde, türün kök, gövde ve yaprak kısımlarından alınan enine ve yüzeysel kesitleri incelenmiştir. Mikromorfolojik incelmelerde ise türün yaprak, meyve ve tohum yüzeyleri incelenmiştir. Trifoliat yapraklar bifasiyal tiptedir. Stomalar anomositik ve anizositik tiptedir. Stoma indeksi yaprak üst yüzeyi için 22,34 ve yaprak alt yüzeyi için 23,04’tür. Türün meyve yüzey tipi rugose, tohum yüzeyi ise ruminate tiptedir.
Fabaceae, Trifolium, T. resupinatum, anatomi, mikromorfoloji
 • Ascı, O.O., Nalbanto, F., Deveci, M., Acar, Z. 2015. Hay quality of Persian clover (Trifolium resupinatum var. resupinatum) affected by soil properties.Legume Perspective: The journal of the International Legume Society, 8: 9-11.
 • Aşcı, O.O, Arıcı F.K., Nalbanto F., Deveci M., Acar, Z. 2016. Morphological variability in some persian clover (Trifolium resupinatum L.) populations from Ordu province (Turkey), 15th FAO-CIHEAM Mediterranean Grassland. 12-14 April, Orestiada, Greece.
 • Baytop T. 1994.Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, Eczacılık Fakültesi, İstanbul. Büyükkartal, N.H. 2012. Trifolium pratense L. (Elçi Çayırüçgülü-Fabaceae)’ De İntegüment Gelişimi Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, (2)1: 51-59.
 • El-Fiki, M.A, Kady, K.A. 1990. Comparative morphological andanatomical studies on some Phaseolae and Trifolieae. Zagazig J Agric Res 17(2):313–324.
 • Erdemli, S., Çolak, E., Kendir, H. 2007. Determination of Some Plant and Agricultural Characteristics in Persian Clover (Trifolium resupinatum L.) Tarım Bilimleri Dergisi, 13(3) 240-245.
 • Gostın, N.I.,2009. Air Pollution Effects on the Leaf Structure of some Fabaceae Species. Not. Bot. Hort. Agrobot. Cluj 37 (2) :57-63.
 • Guofu , H., Baozhong, H. Shujun, J., Aying, Z. 2002. Morphology and anatomy of the vegetative plant on white clover (Trifolium repens L.). Journal of Northeast Agricultural University. 33(2): 170-174.Keskin,M. 2012Trifolium Güner,A., Aslan,s.,Ekim,T.,Vural, M.&Babaç M.T.Ledler Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler). Nezahat gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırma Derneği Yayını. İstanbul.
 • Meidner, H, Mansfield TA. 1968. Physiology of stomata. London: McGraw Hill.
 • Metcalfe, C.R. & Chalk, L. 1979. Anatomy of Dicotyledons I. Oxford University Press, London.
 • Özörgücü, B., Gemici, Y., Türkan, İ. 1991. Karşılaştırmalı Bitki Anatomisi. Ege Üniversitesi, Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı, Yayın No: 129.Bornova, İzmir, s 127
 • Öztürk, Ş. 2013. Orta ve doğu Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı Trifolium L. (fabaceae) türlerinin morfolojik, anatomik ve mikromorfolojik olarak incelenmesi. Ordu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, yüksek lisans tezi, Ordu, 93 s.
 • Polat, R. ve Selvi, S. 2011. Edremit Körfezi’nin (Balıkesir) Arı Bitkileri Üzerine Bir Araştırma. HR.Ü.Z.F. Dergisi, 15(2): 27-32
 • Rizani, K.L., Solijan, D., Sherifi, E., Redzic, S. 2008. The anatomy of Vegetative Organs of the Species Trifolium repens L. Botany Research Journal 1(3):71-74
 • Salimpour F., Mostafavi, G., Sharifnia, F. 2007. Micromorphologic Study of the Seed of the Genus Trifolium, Section Lotoidea, in Iran. Pak J Biol Sci 10 (3), 378-382.
 • Sorkun, K. 2008. Trifolium pratense var. pratense L. ve Trifolium repens var. repens L.: Türkiye’nin Nektarlı Bitkileri, Polenleri ve Balları. Palma yayıcılık. Somyürek H.İ., Ankara 325 s.
 • Taia, W.K . 2004. Leaf characters within tribe Trifolieae (familyLeguminosae). Pakistan J Biol Sci 7(8):1463–1472.
 • Tezcan, S. 2008. Thermopsıs turcıca (Fabaceae) Kit Tan, Vural & Küçüködük Üzerinde Anatomik, Morfolojik ve Karyolojik Araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Afyon, 42 s.
 • Trease, G.H. and Evans, W.C. 1982. Pharmacognazi, 11th edition, Cassel and Collier, McMillan Publishers Ltd., London. 722 s.
 • Vardar, Y. 1982. Botanikte Preparasyon Teknikleri. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Baskı İşleri, İzmir, s:66
 • Yıldız, N.K.1996. Diyarbakır çevresinde yetişen bazı Trifolium L. (Fabaceae) türlerinin epidermal özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi., Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Ana Bilim Dalı, Diyarbakır, 38 s.
 • Zindler-Frank, E. 1987. Calcium oxalate crystals in legumes. In:Stirton CH (ed) Advances in legume systematics, part 3. RoyalBotanic Gardens, Kew, 279–311.
 • Zohary, M. 1970. Trifolium L.: Flora of Turkey and East Aegean Islands . Edinburgh: Edinburgh University Press., Davis P. H., 3: 384-448
 • Zohary, M. and D. Heller. 1984. The Genus Trifolium. The Israel Academy of Sciences and Humanities Jarusalem. Zoric, L., Merkulov, L.j., Lukovic, J., Boza, P., Polic, D. 2009. Leaf epidermal characteristics of Trifolium L species from Serbia andMontenegro. Flora 204:198–209
 • Zoric, L., Merkulov, L., Boza, P. 2010. Comparative seed morphology of Trifolium L. Species (Fabaceae) Periodicum Biologorum UDC,112(3): 263–272
 • Zoric, L., Merkulov, L.,Boza, P. 2012. Comparative analysis of qualitative anatomical characters of Trifolium L. (Fabaceae) and their taxonomic implications: preliminary results. Plant Syst Evol 298:205–219
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Öznur ERGEN AKÇİN (Primary Author)

Author: Şükran ÖZTÜRK

Author: Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK

Dates

Publication Date : June 1, 2017

Bibtex @research article { azd357607, journal = {Akademik Ziraat Dergisi}, issn = {2147-6403}, eissn = {2618-5881}, address = {}, publisher = {Ordu University}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {81 - 88}, doi = {}, title = {Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri}, key = {cite}, author = {Ergen Akçi̇n, Öznur and Öztürk, Şükran and Bayrak Özbucak, Tuğba} }
APA Ergen Akçi̇n, Ö , Öztürk, Ş , Bayrak Özbucak, T . (2017). Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri . Akademik Ziraat Dergisi , 6 (1) , 81-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/azd/issue/32198/357607
MLA Ergen Akçi̇n, Ö , Öztürk, Ş , Bayrak Özbucak, T . "Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri" . Akademik Ziraat Dergisi 6 (2017 ): 81-88 <https://dergipark.org.tr/en/pub/azd/issue/32198/357607>
Chicago Ergen Akçi̇n, Ö , Öztürk, Ş , Bayrak Özbucak, T . "Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri". Akademik Ziraat Dergisi 6 (2017 ): 81-88
RIS TY - JOUR T1 - Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri AU - Öznur Ergen Akçi̇n , Şükran Öztürk , Tuğba Bayrak Özbucak Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Akademik Ziraat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 88 VL - 6 IS - 1 SN - 2147-6403-2618-5881 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Akademik Ziraat Dergisi Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri %A Öznur Ergen Akçi̇n , Şükran Öztürk , Tuğba Bayrak Özbucak %T Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri %D 2017 %J Akademik Ziraat Dergisi %P 2147-6403-2618-5881 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Ergen Akçi̇n, Öznur , Öztürk, Şükran , Bayrak Özbucak, Tuğba . "Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri". Akademik Ziraat Dergisi 6 / 1 (June 2017): 81-88 .
AMA Ergen Akçi̇n Ö , Öztürk Ş , Bayrak Özbucak T . Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi. 2017; 6(1): 81-88.
Vancouver Ergen Akçi̇n Ö , Öztürk Ş , Bayrak Özbucak T . Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri. Akademik Ziraat Dergisi. 2017; 6(1): 81-88.
IEEE Ö. Ergen Akçi̇n , Ş. Öztürk and T. Bayrak Özbucak , "Ordu ve çevresinde bulunan Trifolium resupinatum var. resupinatum (Fabaceae) türünün mikromorfolojik ve anatomik özellikleri", Akademik Ziraat Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 81-88, Jun. 2017