ISSN: 2147-6403
e-ISSN: 2618-5881
Founded: 2012
Period: Monthly
Publisher: Ordu University
Cover Image
       

Akademik Ziraat Dergisi, Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yılda iki kez yayınlanan süreli, uluslararası ve hakemli bir bilimsel dergi olup CAB Abstracts, TR-Dizin (ULAKBİM), EBSCO tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.

Dergide tarım bilimleri ve ilgili alanlarda makaleler yayınlanmakta olup araştırmalar sonucu elde edilen bilimsel bilgilerin ve önemli sonuçların geniş kitlelere, okuyuculara ulaştırılması amaçlanmıştır.     

2022 - Volume: 11 Issue: 1