Akademik Ziraat Dergisi
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Ordu University |


Academic Journal of Agriculture is a periodical, international and peer-reviewed scientific journal published biannually by University of Ordu, Faculty of Agriculture


Correspondence Address


Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,


Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, TURKEY


Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32


Akademik Ziraat Dergisi

ISSN 2147-6403 | e-ISSN 2618-5881 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Ordu University |
Cover Image


Academic Journal of Agriculture is a periodical, international and peer-reviewed scientific journal published biannually by University of Ordu, Faculty of Agriculture


Correspondence Address


Ordu Üniversitesi, Ziraat Fakültesi,


Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200-Ordu, TURKEY


Tel: +90 452 234 50 10    Fax: +90 452 234 66 32


Volume 8 - Issue 1 - Jun 2019
 1. Effects of modified atmosphere packaging (MAP) and Aloe vera treatments on quality characteristics of cornelian cherry fruits during cold storage
  Pages 1 - 8
  Burhan ÖZTÜRK , Erdal AĞLAR
 2. Ulubey ilçesinde (Ordu) MM 106 ve M 9 anaçları üzerindeki ‘Granny Smith’ elma çeşidinin ilk yıllar verim ve pomolojik özellikleri
  Pages 9 - 12
  Melek ŞENSOY , Saim Zeki BOSTAN
 3. Malatya yöresinde yetiştirilen mahalli 'Karamehmet' elmasında seleksiyonla verimli ve kaliteli klonların seçimi
  Pages 13 - 20
  Erdoğan ÇÖÇEN , Tahir MACİT , Cemil ERNİM , Remzi KOKARGÜL , Yılmaz UĞUR , Tuncay KAN , Lütfi PIRLAK
 4. Some physico-mechanical properties of carrot (Daucus carota L.), cherry belle (Rhaphanus sativus L.) and nigella (Nigella sativa L.) seeds coated with pellets
  Pages 21 - 26
  Ahmet Fatih HACIYUSUFOĞLU , Taner AKBAŞ
 5. Bazı beyaz baş lahana genotiplerinin kök-ur nematoduna (Meloidogyne incognita Irk 2) karşı dayanıklılıklarının belirlenmesi
  Pages 27 - 34
  Mehtap ÖZBAKIR ÖZER , Ahmet BALKAYA , Sevilhan MENNAN
 6. Soğanlarda dip çürüklüğüne neden olan Fusarium oxysporum f. sp. cepae’nın büyüme ve gelişmesi üzerine bazı kalsiyum tuzlarının etkisi
  Pages 35 - 42
  İlayda ÜNSAL , Sevgi KAŞ , Muharrem TÜRKKAN
 7. Elma meyvesinin fizikomekanik özelliklerinin robotik hasada etkisi
  Pages 43 - 50
  Erhan KAHYA , Selçuk ARIN
 8. Süt sağım makinası vakum pompalarında farklı vakum basınçlarının bazı parametre değerlerine etkilerinin belirlenmesi
  Pages 51 - 58
  Halil ÜNAL , Şilan URAL , Hasan BAYAT
 9. Determination of seasonal variation in reference evapotranspiration using regression analysis
  Pages 59 - 62
  Kadri YÜREKLİ , Mehmet Murat CÖMERT , Müberra ERDOĞAN , Saniye DEMİR
 10. Çorum ilinde çeltik üretimi yapan işletmelerin tarımsal mekanizasyon durumu
  Pages 63 - 76
  Murat BAL , Ebubekir ALTUNTAŞ
 11. Türkiye'de ve bazı ülkelerde baklagiller üretimindeki işgücü verimliliğinin karşılaştırılması
  Pages 77 - 88
  Ergün ŞİMŞEK
 12. Farklı NaCl ve jasmonik asit konsantrasyonlarının yem bezelyesinde (Pisum arvense) bitki gelişimine etkisi
  Pages 89 - 92
  Özlem ÖNAL AŞCI , Aylin ERİŞ
 13. Ocakta tohum sayısının körpe mısır verimine ve bazı özelliklerine etkisi
  Pages 93 - 96
  Burhan KARA
 14. Cd concentration of durum wheat grain as influenced by soil salinity
  Pages 97 - 100
  Faruk ÖZKUTLU , Şevket Metin KARA
 15. Kurak ekolojik koşullar altında oluşmuş toprakların detaylı toprak etüt haritalama çalışması ve sınıflaması
  Pages 101 - 112
  Tülay TUNÇAY
 16. Total phenolic contents, antioxidant and antibacterial activities of chia seeds (Salvia hispanica L.) having different coat color
  Pages 113 - 120
  Yunus Emre TUNÇİL , Ömer Faruk ÇELİK
 17. Ordu kenti kıyı rekreasyon alanlarında yer alan donatı elemanları üzerine bir araştırma
  Pages 121 - 126
  Pervin YEŞİL , Elif ŞATIROĞLU
 18. Atatürk Üniversitesi Merkez Yerleşkesi açık-yeşil alan avlusu peyzaj tasarımı ve uygulama süreci
  Pages 127 - 134
  Hasan YILMAZ
 19. Ordu ilinde bulunan bazı anıt ağaçların genel özellikleri
  Pages 135 - 140
  Öznur ERGEN AKÇİN , Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK , Yaşar AKÇİN
 20. Türkiye’de fındık üretim alanlarının daraltılması politikası
  Pages 141 - 148
  Bakiye KILIÇ TOPUZ , Osman KILIÇ , İsmet BOZ , Gamze AYDIN ERYILMAZ
Indexes and Platforms