Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Üniversite kampüs meydanlarında peyzaj tasarımı (İnönü Üniversitesi Kampüsü, Mediko Meydanı peyzaj tasarım projesi örneği)

Year 2019, Volume 8, Issue 2, 251 - 264, 20.12.2019
https://doi.org/10.29278/azd.581717

Abstract

Üniversiteler birer eğitim kurumu olmalarının yanında önemli sosyal ve kültürel alanlar ve örnek mekânlardır. Üniversitelerdeki sosyal ve kültürel etkinlik alanları; farklı kültür, etnik ve sosyal yapılara sahip öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca ders dışı zamanlarının büyük bölümünü geçirdikleri mekânlar olup, sosyal etkileşim açışından da büyük önem taşımaktadırlar. Dolaysıyla üniversiteler eğitim işlevleri için sürekli gelişmek, imkânlarını, kapalı alanlarını, alt yapılarını ve donanımlarını artırmak zorundadırlar. Ancak eğitime dönük yapılaşmanın yanı sıra dış mekân kullanımlarına dönük estetik ve fonksiyonel yapılanmayı da sağlamak zorundadırlar. İnönü Üniversitesi yakın zamanda kurulan üniversitelerden olmamasına rağmen, fiziki yapılaşması devam eden bir üniversitedir. Bu süreçte dış mekân peyzaj tasarım ve uygulamaları da önemli bir yer tutmaktadır. İnönü üniversitesi kampüsünde en merkezi ve meydan anlamında gelen Mediko meydanın hemen önünde yapılmakta olan camii nedeniyle bu meydana erişim ve yapısal anlamda değişimler görülmektedir. Bu alanda mekânlar arasında bağlantıyı yeniden oluşturmak ve alanın tüm kullanıcılar tarafından faydalanıla bilirliğini arttırmak için bir peyzaj tasarımına ihtiyaç duyulmuştur. Dolaysıyla İnönü Üniversitesi, Peyzaj mimarlığı bölümü proje III dersi kapsamında proje alanı olarak seçilen bu meydan, yeniden tasarım amacıyla değerlendirmeye alınmıştır. Bu amaca yönelik; problem tanımı, ihtiyaç listesinin belirlenmesi, alan analizi ve tasarım çalışması yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda her öğrencinin tasarladığı ve geliştirdiği birer tasarım projesi ortaya çıkmıştır ve seçilen projelerden yararlanarak tasarım önerileri değerlendirilmiştir.

References

 • Aslan, F., Kaya, L. G., Yılmaz, B., & Atilla, A. T. İ. K. 2013. Malatya Kent Halkının Dış Mekan Bitki Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Social Sciences, 8(1): 33-49.
 • Altuğ, İ., Gülgün, B., 2005. Kentsel Dış Mekanlara Yönelik Yapısal Uygulamalardan; Drenaj, Sulama, Aydınlatma Ve Döşeme Çalışmalarının Konak Meydanı Ve Çevresi Düzenlemesi Örneğinde İrdelenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42(3):183-194.
 • Atabeyoğlu Ö 2014. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu peyzaj tasarım ve uygulama çalışması. Artium, 2(1).
 • Atabeyoğlu Ö 2004. Erzurum Kentindeki Resmi Kurum Ve Lojman Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.   Ateş, O., Sabaz, M., 2013. İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Arboretum Park Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(8), 123-139.
 • Aydin, D., ve Ter, U. 2008. Outdoor space quality: Case study of a university campus plaza. International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJAR, 2(3), 189-203.
 • Bilgin, A., 2006, Doğu Akdeniz Bölgesi ve Çevresinde Üniversite Kampüs Planlaması Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çınar, E., 1998, Üniversite Kampüs Planlaması ve Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İtü Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Coulson, J., Roberts, P., & Taylor, I. 2017. University trends: Contemporary campus design. Routledge.
 • Çorbacı, Ö., L, Gülez, S., Topay, M., 2005. Zkü Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu Ve Çevresi Peyzaj Ve Rekreasyon Projesi. Zkü Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:7 Sayı:7.
 • Dober R 2000. Campus Landscape:Functions, Forms, Features.John Wiley & Sons, Inc. Printed in United States Of America, Isbn: 0–471–35356–6, 259 P., U.S.A.
 • Erkman U 1990. Büyüme ve Gelişme Sorunları Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları, İtü Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul
 • Erçevik, B., Önal, F., 2011. The Usage of Social Areas in University Campus Systems. Megaron/Yıldız Technıcal Unıversıty, Faculty Of Archıtecture E-Journal, 6(3), 151-161. Erçevik B 2008. Üniversitelerde Sosyal Mekan Kullanımlarının İncelenmesi: Kent Üniversitesi, Kent İçi Ve Kent Dışı Kampüsler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ertekin M., Lütfü Çorbacı, Ö., 2010. Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği), Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1): 55-67.
 • Jie, Z. H. U. 2008. Study on the Design of Outdoor Space on University Campus [J]. Chinese Landscape Architecture, 4.
 • Karaaslan M 1979. Üniversite Kampüs Planlaması, Edirne Müh.-Mim. Akademisi, Edirne
 • Karataş Ş, 2016. Malatya İli Florası, İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Kuyrukçu Z 2012. Kampüslerde Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Örneği Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmezler K 1995. Üniversiteler, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Lau, S. S. Y., Gou, Z., ve Liu, Y. 2014. Healthy campus by open space design: Approaches and guidelines. Frontiers of Architectural Research, 3(4), 452-467.
 • Schmertz, M. F. (Ed.). 1972. Campus planning and design. McGraw-Hill.
 • Turner P. V 1995. "Campus" An American Planning Tradition, The Mıt Pres Cambridge, Massachusets And London
 • Türeyen M 2002. Yükseköğretim Kurumları - Kampuslar, Tasarım yayın grubu, İstanbul.
 • Turcan Y 1996. Tarihsel Süreç İçinde Yükseköğretim Yapılarının Mekansal Analizi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Turgut H 2011. Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,12 (2): 185-198, Artvin.   Yılmaz B 1998. Bartın Kenti Açık ve Yeşilalan Sisteminin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Peyzaj Yüksek Mimarlığı Tezi Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın.
 • URL 1. http://www.inonu.edu.tr/tr/14/m (Erişim tarihi:17.03.2019).

Year 2019, Volume 8, Issue 2, 251 - 264, 20.12.2019
https://doi.org/10.29278/azd.581717

Abstract

References

 • Aslan, F., Kaya, L. G., Yılmaz, B., & Atilla, A. T. İ. K. 2013. Malatya Kent Halkının Dış Mekan Bitki Tercihlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Social Sciences, 8(1): 33-49.
 • Altuğ, İ., Gülgün, B., 2005. Kentsel Dış Mekanlara Yönelik Yapısal Uygulamalardan; Drenaj, Sulama, Aydınlatma Ve Döşeme Çalışmalarının Konak Meydanı Ve Çevresi Düzenlemesi Örneğinde İrdelenmesi. Ege Üniv. Ziraat Fak. Derg., 42(3):183-194.
 • Atabeyoğlu Ö 2014. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu peyzaj tasarım ve uygulama çalışması. Artium, 2(1).
 • Atabeyoğlu Ö 2004. Erzurum Kentindeki Resmi Kurum Ve Lojman Bahçelerinin Peyzaj Mimarlığı Açısından İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.   Ateş, O., Sabaz, M., 2013. İnönü Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde Arboretum Park Oluşturulmasına Yönelik Bir Araştırma. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 3(8), 123-139.
 • Aydin, D., ve Ter, U. 2008. Outdoor space quality: Case study of a university campus plaza. International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJAR, 2(3), 189-203.
 • Bilgin, A., 2006, Doğu Akdeniz Bölgesi ve Çevresinde Üniversite Kampüs Planlaması Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Çınar, E., 1998, Üniversite Kampüs Planlaması ve Tasarımı Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, İtü Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Coulson, J., Roberts, P., & Taylor, I. 2017. University trends: Contemporary campus design. Routledge.
 • Çorbacı, Ö., L, Gülez, S., Topay, M., 2005. Zkü Merkez Kampüsü Isı Merkezi Yolu Ve Çevresi Peyzaj Ve Rekreasyon Projesi. Zkü Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt:7 Sayı:7.
 • Dober R 2000. Campus Landscape:Functions, Forms, Features.John Wiley & Sons, Inc. Printed in United States Of America, Isbn: 0–471–35356–6, 259 P., U.S.A.
 • Erkman U 1990. Büyüme ve Gelişme Sorunları Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları, İtü Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul
 • Erçevik, B., Önal, F., 2011. The Usage of Social Areas in University Campus Systems. Megaron/Yıldız Technıcal Unıversıty, Faculty Of Archıtecture E-Journal, 6(3), 151-161. Erçevik B 2008. Üniversitelerde Sosyal Mekan Kullanımlarının İncelenmesi: Kent Üniversitesi, Kent İçi Ve Kent Dışı Kampüsler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Ertekin M., Lütfü Çorbacı, Ö., 2010. Üniversite Kampüslerinde Peyzaj Tasarımı (Karabük Üniversitesi Peyzaj Projesi Örneği), Kastamonu Üni., Orman Fakültesi Dergisi, 10 (1): 55-67.
 • Jie, Z. H. U. 2008. Study on the Design of Outdoor Space on University Campus [J]. Chinese Landscape Architecture, 4.
 • Karaaslan M 1979. Üniversite Kampüs Planlaması, Edirne Müh.-Mim. Akademisi, Edirne
 • Karataş Ş, 2016. Malatya İli Florası, İnönü Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Biyoloji Anabilim Dalı, Doktora Tezi.
 • Kuyrukçu Z 2012. Kampüslerde Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Örneği Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Sönmezler K 1995. Üniversiteler, Yüksek Lisans Tezi, Mimar Sinan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Lau, S. S. Y., Gou, Z., ve Liu, Y. 2014. Healthy campus by open space design: Approaches and guidelines. Frontiers of Architectural Research, 3(4), 452-467.
 • Schmertz, M. F. (Ed.). 1972. Campus planning and design. McGraw-Hill.
 • Turner P. V 1995. "Campus" An American Planning Tradition, The Mıt Pres Cambridge, Massachusets And London
 • Türeyen M 2002. Yükseköğretim Kurumları - Kampuslar, Tasarım yayın grubu, İstanbul.
 • Turcan Y 1996. Tarihsel Süreç İçinde Yükseköğretim Yapılarının Mekansal Analizi, Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon
 • Turgut H 2011. Erzurum Büyükşehir Belediye Binası Ön Bahçe Peyzaj Tasarım Çalışmasının Tasarım İlkeleri Bağlamında Değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi,12 (2): 185-198, Artvin.   Yılmaz B 1998. Bartın Kenti Açık ve Yeşilalan Sisteminin Saptanması Üzerine Bir Araştırma, Peyzaj Yüksek Mimarlığı Tezi Z.K.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın.
 • URL 1. http://www.inonu.edu.tr/tr/14/m (Erişim tarihi:17.03.2019).

Details

Primary Language Turkish
Subjects Agriculture, Multidisciplinary
Journal Section Makaleler
Authors

Sima POUYA This is me
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0001-6419-1756
Türkiye


Bülent YILMAZ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-8873-453X
Türkiye


Oğuz ATEŞ This is me
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ, PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ
0000-0002-5395-0355
Türkiye

Publication Date December 20, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 8, Issue 2

Cite

APA Pouya, S. , Yılmaz, B. & Ateş, O. (2019). Üniversite kampüs meydanlarında peyzaj tasarımı (İnönü Üniversitesi Kampüsü, Mediko Meydanı peyzaj tasarım projesi örneği) . Akademik Ziraat Dergisi , 8 (2) , 251-264 . DOI: 10.29278/azd.581717