Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 147 - 154, 13.04.2018

Abstract

Doğu Anadolu coğrafyası kısıtlı tarım alanlarına ve zorlu bir topografyaya sahiptir.

Bu zorlu bölge tarih öncesi ve tarihi dönemler boyunca bölge halkının

ekonomik geçimini hayvancılık üzerinden sağlamasında en önemli etken olmuştur.

Aynı zamanda sert bir iklime sahip olan bölgede gerçekleştirilen tarım

da büyük oranda hayvan beslenmesine yöneliktir. Doğu Anadolu hayvancılığının

önemli merkezlerinden biri de Bingöl ilidir. Bu çalışmanın amacı Doğu

Anadolu hayvancılığına dair var olan arkeolojik verilerin ortaya konulması ve

bu veriler kullanılarak Bingöl’ün yayla hayvancılığının kökeni ve etkileşimi

üzerine gerçekleştirilmesi planlanan bir proje çalışmasının önerisini sunmaktır

References

  • BOESSNECK, J., Von den Driesch, A., Tierknochenfunde vom Korucutepe bei Elazığ in Ostanatolien. m Van Loon (Ed.), Korucutepe 1 içinde (ss. 1-220). Amsterdam: North Holland. 1975. CAF, A., Irmak, m A., Yılmaz, H., ” Bingöl İli Yeşil Alanlarında Kullanılan Odunsu Bitkiler ve Kullanım Amaçları”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 2016, (ss. 103-110). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igdirfbed/ issue/34621/384812 DAVİD, N., Kramer, C., Ethnoarchaeology in Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001. ERİNÇ, S., Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1953. ESEN, F., “Bingöl İli’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 2017, (ss. 83-100), DOI: 10.29029/busbed.310639 IŞIKLI, M., “The Subsistence Economy Of The Kura-Araxian Folks İn Eastern Anatolia: Animal Husbandry And Pastoralism”, Azərbaycanın Erkən Əkinçilik Dövrü Abidələri (Məqalələr Toplusu), (ss. 103-112), Bakü 2012. IŞIKLI, M., Doğu Anadolu Yaylasındaki Kültürel ve Politik Dönüşümler (Kura-Aras Kültürel Sürecinden Urartu Dönemi’ne Değin)., Pınar. Pınarcık, Bilcan Gökce, Mehmet Salih Erkek, Sena Coşğun Kandal (Ed.), Prof. Dr. Recep Yıldırım’a Armağan içinde (ss. 93-109). Ankara 2017. PERSİANİ, C., “Restless Settlers. Changing settlement patterns in the Early Bronze 2 at Arslantepe (Malatya, Turkey)”, Proceedings of the 4th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East Vol.1, 29 March - 3 April 2004, Freie Universität Berlin, (ss. 167-177), Harrassowitz Verlag 2008. PİRO, J. J., Pastoralism in the Early Transcaucasian Culture: The Faunal Remains from Sos Höyük (Doktora Tezi), New York University/Department of Anthropology, New York, 2009. SAĞLAMTİMUR, H., Urartu Krallığının Ekonomik Yapısı (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2001. SEZER, V., “İnterdisipliner Bir Çalışma “Zooarkeoloji”: Ayanis Örneği”, (Yayında). TİRYAKİ, Sırrı, “Başlangıçtan Orta Demir Çağı’na Kadar Dağlık Doğu Anadolu’nun Sosyo - Ekonomik Yapısı”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), XXXVII, 2018, s.621-661. Bingöl Belediyesi Resmi İnternet Sayfası. http://www.bingol.gov.tr/cografi-yapi, (Erişim tarihi: 09.02.2018). Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Küçükbaş Hayvancılık Çalıştay Raporu. 8-9 Haziran 2012. Hakkâri. Serhat Kalkınma Ajansı. Doğu Anadolu Bölgesi Büyükbaş Hayvancılık Çalıştay Raporu. Temmuz 2011.

Year 2018, Volume 4, Issue 2, 147 - 154, 13.04.2018

Abstract

References

  • BOESSNECK, J., Von den Driesch, A., Tierknochenfunde vom Korucutepe bei Elazığ in Ostanatolien. m Van Loon (Ed.), Korucutepe 1 içinde (ss. 1-220). Amsterdam: North Holland. 1975. CAF, A., Irmak, m A., Yılmaz, H., ” Bingöl İli Yeşil Alanlarında Kullanılan Odunsu Bitkiler ve Kullanım Amaçları”, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 2016, (ss. 103-110). Retrieved from http://dergipark.gov.tr/igdirfbed/ issue/34621/384812 DAVİD, N., Kramer, C., Ethnoarchaeology in Action, Cambridge University Press, Cambridge 2001. ERİNÇ, S., Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1953. ESEN, F., “Bingöl İli’nde Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Faaliyetleri”, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (13), 2017, (ss. 83-100), DOI: 10.29029/busbed.310639 IŞIKLI, M., “The Subsistence Economy Of The Kura-Araxian Folks İn Eastern Anatolia: Animal Husbandry And Pastoralism”, Azərbaycanın Erkən Əkinçilik Dövrü Abidələri (Məqalələr Toplusu), (ss. 103-112), Bakü 2012. IŞIKLI, M., Doğu Anadolu Yaylasındaki Kültürel ve Politik Dönüşümler (Kura-Aras Kültürel Sürecinden Urartu Dönemi’ne Değin)., Pınar. Pınarcık, Bilcan Gökce, Mehmet Salih Erkek, Sena Coşğun Kandal (Ed.), Prof. Dr. Recep Yıldırım’a Armağan içinde (ss. 93-109). Ankara 2017. PERSİANİ, C., “Restless Settlers. Changing settlement patterns in the Early Bronze 2 at Arslantepe (Malatya, Turkey)”, Proceedings of the 4th International Congress of the Archaeology of the Ancient Near East Vol.1, 29 March - 3 April 2004, Freie Universität Berlin, (ss. 167-177), Harrassowitz Verlag 2008. PİRO, J. J., Pastoralism in the Early Transcaucasian Culture: The Faunal Remains from Sos Höyük (Doktora Tezi), New York University/Department of Anthropology, New York, 2009. SAĞLAMTİMUR, H., Urartu Krallığının Ekonomik Yapısı (Doktora Tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2001. SEZER, V., “İnterdisipliner Bir Çalışma “Zooarkeoloji”: Ayanis Örneği”, (Yayında). TİRYAKİ, Sırrı, “Başlangıçtan Orta Demir Çağı’na Kadar Dağlık Doğu Anadolu’nun Sosyo - Ekonomik Yapısı”, Tarih Okulu Dergisi (TOD), XXXVII, 2018, s.621-661. Bingöl Belediyesi Resmi İnternet Sayfası. http://www.bingol.gov.tr/cografi-yapi, (Erişim tarihi: 09.02.2018). Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı. Küçükbaş Hayvancılık Çalıştay Raporu. 8-9 Haziran 2012. Hakkâri. Serhat Kalkınma Ajansı. Doğu Anadolu Bölgesi Büyükbaş Hayvancılık Çalıştay Raporu. Temmuz 2011.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Vedat SEZER>

0000-0001-9518-9376


Hazal OCAK This is me

Publication Date April 13, 2018
Application Date March 15, 2018
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume 4, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { bad513982, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2018}, volume = {4}, number = {2}, pages = {147 - 154}, title = {ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Sezer, Vedat and Ocak, Hazal} }
APA Sezer, V. & Ocak, H. (2018). ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ . Bingöl Araştırmaları Dergisi , Arkeoloji Özel Sayısı , 147-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47313/513982
MLA Sezer, V. , Ocak, H. "ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 147-154 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47313/513982>
Chicago Sezer, V. , Ocak, H. "ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 4 (2018 ): 147-154
RIS TY - JOUR T1 - ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ AU - VedatSezer, HazalOcak Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 154 VL - 4 IS - 2 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of Bingöl Studies ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ %A Vedat Sezer , Hazal Ocak %T ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ %D 2018 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Sezer, Vedat , Ocak, Hazal . "ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (April 2018): 147-154 .
AMA Sezer V. , Ocak H. ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ. BAD. 2018; 4(2): 147-154.
Vancouver Sezer V. , Ocak H. ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2018; 4(2): 147-154.
IEEE V. Sezer and H. Ocak , "ARKEOLOJİK VERİLERİN IŞIĞINDA DOĞU ANADOLU HAYVANCILIĞINA KISA BİR BAKIŞ", Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 147-154, Apr. 2018

17434