ISSN: 1309-369X
e-ISSN: 2757-8070
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı
Kapak Resmi
 

Bingöl Araştırmaları Dergisi (BAD), Bingöl Üniversitesi bünyesinde 2014 yılından itibaren yılda iki sayı halinde yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Bingöl Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazarlarının şahsi görüşleri olup Bingöl Araştırmaları Dergisi’nin resmi görüşü niteliğini taşımaz.

Dergimiz, cilt ve sayılarının yıllara göre uyuşmazlık göstermesi dolayısıyla Aralık 2022 sayısı ile birlikte 17. sayı şeklinde yayımlanmış olup, bütünlük açısından bundan sonraki sayılarda yayım süreci bu sayı numarasını takip edecek şekilde devam edecektir. 

Yenilenen Dergipark Sisteminde Yazar, Hakem ve Editör Panellerini Kullanma Rehberi
Dergiye gönderilecek çalışmalar iThenticate, Turnitin veya intihal.net programlarından geçirilecek olup benzerlik oranı %3'ü, toplam benzerlik oranı %30'u aşan makaleler değerlendirmeye alınmayacaktır.

“Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.İndeks ve Platformlar

download
13526

13534

13536

13542

1743417434