Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Doç. Dr. Ömer TOKUŞ bingöl üniversitesi 0000-0001-9788-8920 Türkiye
Ortaçağ Tarihi, Bizans Tarihi, İslam Siyasi ve Medeniyet Tarihi, Ortaçağ Kentleri, Selçuklu Tarihi
Ortaçağ Tarihi
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail NARİN Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
İslam Hukuku

Yabancı Dil Editörü

İngilizce, İngiliz Dili ve Edebiyatı

Türkçe Dil Editörü

Dr. Arş. Gör. Mehmet GÜL BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yeni Türk Edebiyatı

17434