Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 75 - 92, 09.10.2018

Abstract

Masal, çocukluk döneminde önemli bir yere sahiptir. Çünkü masal, çocuğun ruhuna ve hayal dünyasına hitap eder; bilişsel, dilsel ve gelişimsel ihtiyaçlarının
karşılanmasına katkı sunar. Günlük hayatta yapmak isteyip de yapamadıklarını masalla gerçekleştirmeye çalışan çocuk, hayal dünyasını masal ile süsler.
Çocuk eğitiminde masalın sahip olduğu önemli rolü kabul etmemek mümkün
değildir. Masallar aracılığıyla çocuk, insan karakterlerini öğrenir, kendini tanır,
özgüvenini geliştirir. İyiyi, kötüyü, yalancıyı, dürüstü, yardımseveri, bencili, gü-
zeli, çirkini masal kahramanları sayesinde öğrenir. İyilik yapanın, doğru olanın,
güzel düşünenin, yardımseverin, dürüstün her zaman kazançlı çıkacağını dü-
şünerek ona göre hareket eder ve kişiliğini ona göre şekillendirir. Bu durum,
masalların çocuğun psikolojik ve kişilik gelişimine etkisini göstermektedir.
Çalışmanın derleme aşaması için ulaşılabilir örnekleme yoluyla Bingöl ili seçilmiştir. Bingöl, ülkemizin doğusunda bulunan ve kırsal nüfusun fazla olduğu bir
yerleşim yeridir. Sözlü kültürün canlı bir şekilde kendini gösterdiği bu şehir,
masal derlemesi için uygun görülmüştür.
Bu çalışmanın amacı, Bingöl yöresinden derlenen masalların çocuk eğitimine
katkısını incelemektir. Bu amaçla 2010 yılı Haziran-Eylül ayları arasında Bingöl il merkezinde ve merkeze bağlı köylerde 26 kaynak kişiden toplam 54 masal derlenmiştir. Derleme esnasında katılımcıların da onayı alınarak ses kayıt
cihazı kullanılmış ve konuşmalar kaydedilmiştir. Nitel araştırma yöntemiyle
tasarlanan çalışmada görüşme formuyla elde edilen veriler, betimsel analiz
tekniğiyle çözümlenmiştir. Bu çalışmada, her masal türüne bir örnek verilerek
masalın çocuk eğitimi açısından önemi ele alınmıştır.
Çalışma sonucunda Bingöl yöresinde masal türünün gitgide zayıfladığı, yazılı
kültür ve yaygınlaşan kitle iletişim araçları karşısında unutulmaya yüz tuttuğu
görülmüştür. Bir sözlü kültür ürünü olarak dilden dile aktarılan masalların her
 geçen gün daha az insan tarafından bilinip anlatıldığı gerçeği, kaynak kişiler

tarafından sıkça ifade edilmiştir. Çocuk gelişiminin temel ilkelerine uygun olarak masal metinleri, araştırmacılar tarafından irdelenmiş; derlenen masalların
içerik ve dil özelliklerinin, çocukların zihinsel, dilsel ve kişilik gelişimlerine
olumlu yönde katkılar sağladığı tespit edilmiştir.

 

References

  • Akbayır, S. (2007).Eğitim Fakülteleri İçin Cümle ve Metin Bilgisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Aktaş, Ş.,ve Gündüz, O. (2005). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Aktaş Yayınları. Alay, O. (2005). Bingöl Masalları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Arıcı, A. F. (2013). Hayale Dayalı Türler. Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı İçinde(Yılar ve Turan Ed.) s. 118-140. Pegem Akademi. Bilkan, A.F. (2009). Masal Estetiği. İstanbul: Timaş Yayınları. Boratav, P. N. (1969).100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul. Gökşen, E. N. (1980).Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız. İstanbul: RemziKitabevi. Irmak, Y. (2018). Bingöl halk inançları ve uygulamaları. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 17 (17), 191-222. Ortner, G. (2008). Masallarla Çocuk Eğitimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Sakaoğlu, S. (2002). Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınları. Şimşek, T. (2007).Çocuk Edebiyatı. Konya: Suna Yayınları. Şirin, M. R. (2000).Çocuk Edebiyatı Kültürü. Ankara: Kök Yayıncılık. Tezel, N. (2009).Türk Masalları.İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayıncılık. Türk Dil Kurumu (2005).Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yavuz, M. H. (1999). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. Ankara: Ürün Yayınları.

Year 2018, Volume 5, Issue 1, 75 - 92, 09.10.2018

Abstract

References

  • Akbayır, S. (2007).Eğitim Fakülteleri İçin Cümle ve Metin Bilgisi. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Aktaş, Ş.,ve Gündüz, O. (2005). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Aktaş Yayınları. Alay, O. (2005). Bingöl Masalları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ. Arıcı, A. F. (2013). Hayale Dayalı Türler. Eğitim Fakülteleri İçin Çocuk Edebiyatı İçinde(Yılar ve Turan Ed.) s. 118-140. Pegem Akademi. Bilkan, A.F. (2009). Masal Estetiği. İstanbul: Timaş Yayınları. Boratav, P. N. (1969).100 Soruda Türk Halk Edebiyatı, İstanbul. Gökşen, E. N. (1980).Örnekleriyle Çocuk Edebiyatımız. İstanbul: RemziKitabevi. Irmak, Y. (2018). Bingöl halk inançları ve uygulamaları. Dil ve Edebiyat Araştırmaları, 17 (17), 191-222. Ortner, G. (2008). Masallarla Çocuk Eğitimi. İstanbul: Sistem Yayıncılık. Sakaoğlu, S. (2002). Gümüşhane ve Bayburt Masalları. Ankara: Akçağ Yayınları. Şimşek, T. (2007).Çocuk Edebiyatı. Konya: Suna Yayınları. Şirin, M. R. (2000).Çocuk Edebiyatı Kültürü. Ankara: Kök Yayıncılık. Tezel, N. (2009).Türk Masalları.İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayıncılık. Türk Dil Kurumu (2005).Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yavuz, M. H. (1999). Masallar ve Eğitimsel İşlevleri. Ankara: Ürün Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Faruk KAYMAN This is me (Primary Author)


Nurullah ESENDEMİR This is me

Publication Date October 9, 2018
Application Date January 3, 2018
Acceptance Date
Published in Issue Year 2018, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { bad596636, journal = {Bingöl Araştırmaları Dergisi}, issn = {1309-369X}, eissn = {2757-8070}, address = {}, publisher = {Bingöl Kültür ve Dayanışma Vakfı}, year = {2018}, volume = {5}, number = {1}, pages = {75 - 92}, title = {BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kayman, Faruk and Esendemir, Nurullah} }
APA Kayman, F. & Esendemir, N. (2018). BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ . Bingöl Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 75-92 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47314/596636
MLA Kayman, F. , Esendemir, N. "BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ" . Bingöl Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 75-92 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bad/issue/47314/596636>
Chicago Kayman, F. , Esendemir, N. "BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 5 (2018 ): 75-92
RIS TY - JOUR T1 - BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ AU - FarukKayman, NurullahEsendemir Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bingöl Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 92 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-369X-2757-8070 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 The Journal of Bingöl Studies BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %A Faruk Kayman , Nurullah Esendemir %T BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ %D 2018 %J Bingöl Araştırmaları Dergisi %P 1309-369X-2757-8070 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Kayman, Faruk , Esendemir, Nurullah . "BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ". Bingöl Araştırmaları Dergisi 5 / 1 (October 2018): 75-92 .
AMA Kayman F. , Esendemir N. BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. BAD. 2018; 5(1): 75-92.
Vancouver Kayman F. , Esendemir N. BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ. Bingöl Araştırmaları Dergisi. 2018; 5(1): 75-92.
IEEE F. Kayman and N. Esendemir , "BİNGÖL YÖRESİNDEN DERLENEN MASALLARIN ÇOCUK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", Bingöl Araştırmaları Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 75-92, Oct. 2018

17434