PDF BibTex RIS Cite

Venelin Ganev’in Trakya’daki Eski Eserlerle İlgili Raporu (1913)

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 53 - 62, 01.07.2014

Abstract

Siyasî, askerî, stratejik, diplomatik vs. boyutu büyük ölçüde aydınlatılmış olan Balkan Savaşları’nın göz ardı edilen yönlerinin başında, savaşa sahne olan Trakya ve Makedonya topraklarında bulunan eski eserlerin akıbeti gelir. Savaşın ilânından sayılı günler sonra adı geçen bölgelere bilimsel araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere görevlendirilen genç ve hevesli Bulgar bilim ve sanat adamlarının tuttuğu günlüklerden ve üst makamlara sunulan raporlardan; Trak, Eski Yunan, Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait el yazması, sikke, halı, ikona, kılıç, sütun başlığı, mezar taşı gibi çok sayıda eski eserin yerinden söküldüğü ve titiz bir organizasyonla Sofya’ya taşındığı görülür. Öte yandan, birçok eski eser bu sayede yağmalanmaktan ve tamamen yok edilmekten kurtarılmış olur. Çalışmada, o yıllarda Sofya Üniversitesi’nde hukuk doçenti olan Venelin Ganev’in 20 Aralık 1912 – 15 Ocak 1913 tarihleri arasında Marmara kıyı bölgesine düzenlediği bilimsel geziyle ilgili raporu ve Fenerköy Azize Meryemana Kilisesi’nden alınan üç adet ikonanın akıbeti konu edinilir

THE REPORT OF VENELIN GANEV ABOUT THE ANCIENT RELICS IN THRACE (1913)

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 53 - 62, 01.07.2014

Abstract

Political, military, strategic, diplomatic, etc. dimensions of Balkan Wars are enlightened considerably, whereas some significant aspects are ignored such as the fate of relics in the lands of Thrace and Macedonia that witnessed war. From the reports presented to high authorities and also from the diaries of young and enthusiastic Bulgarian scientists and artists who are assigned to make scientific research and investigations in mentioned regions just a few days after the
declaration of war, it is realized that a large number of relics such as manuscript,
coin, carpet, icon, sword, capital and gravestone from Thracian, Ancient Greek,
Hellenistic, Roman, Byzantine and Ottoman periods were removed and transported
to Sofia with a careful organization. On the other hand, many relics were rescued
from loot and destruction by this way. This paper is about the report of a scientific
trip between December 20th and January 13th, 1913 to the region of Marmara coast
made by Venelin Ganev, who was an Associate Professor in Law at Sofia
University at that period and about the fate of three icons taken from Fenerköy Saint
Mary's Church

Details

Other ID JA48HV94KU
Journal Section Research Article
Authors

Hüseyin MEVSİM This is me

Publication Date July 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
MEVSİM, H. (2014). Venelin Ganev’in Trakya’daki Eski Eserlerle İlgili Raporu (1913). Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3(1), 53-62.

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License