ISSN: 2147-1371
e-ISSN: 2147-1371
Founded: 2012
Publisher: Trakya University
Cover Image
       

The Journal of Balkan Research Institute (JBRI) is indexed in Emerging Sources Citation Index (ESCI)TÜBİTAK/ULAKBİM TR Dizin Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Veri TabanıCentral and Eastern European Online Library (CEEOL), EBSCOJ-GateModern Language Association (MLA) International Bibliography and ProQuest.

2022 - Volume: 11 Issue: 2

Research Article

3. TÜRK SOSYOLOJİSİNİN GELİŞİMİNDE SELANİK ENTELEKTÜEL ORTAMININ ETKİSİ

Research Article

4. MANASTIRLI KADINLARIN TAKI VE AKSESUAR KÜLTÜRÜ (1700-1730)

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License