PDF BibTex RIS Cite

Değişen Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde “Değişmeyenˮ Güvenlik Paradoksu

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 103 - 135, 01.07.2014

Abstract

Güvenlik, geçmişten günümüze uluslararası sistemdeki aktörler arasındaki ilişkileri düzenleyen temel unsurların başında gelmektedir. Bu bağlamda sürekli ve istikrarlı bir güvenlik ortamının sağlanması temel amaç olarak görülmektedir. Bu amaç doğrultusunda da güvenlik, uluslararası sistemde yer alan her aktör için değer arz etmektedir. Ancak bu değere ilişkin tehdit algısı zamanla değişkenlik göstermektedir. Soğuk Savaş sonrası dönemde küreselleşmenin de etkileri ile birlikte tehdit algılamaları çeşitlenmiş ve bu bağlamda güvenlik kavramının genişleme ve derinleşme süreci hızlanmıştır. Değişen güvenlik algılamaları, 11 Eylül terör saldırıları ile dönüm noktasına ulaşmıştır. Güvenlik algılamalarında yaşanan bu değişimler devletlerarası ilişkileri de etkilemektedir. TürkiyeYunanistan ilişkilerinde karşılıklı tehdit algılamaları, paradoksal bir tutumla ilişkileri belirleyen en önemli etkenlerden biri olarak varlığını halen sürdürmektedir. Çalışmanın amacı, ikili ilişkileri tüm zamanlarda belirlemiş olan güvenlik paradoksunun ortadan kaldırılmasına yönelik gelişmelerin başarı düzeyini değerlendirmektir

“UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE “CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS

Year 2014, Volume: 3 Issue: 1, 103 - 135, 01.07.2014

Abstract

Security has been the top of the basic elements regulating the relationships between the actors in the international system from the past to the present. In this context, providing a continuous and stable security environment has been seen as a basic purpose. For this purpose, security is of great value for each actor in the international system. However, the threat perception for this value has varied in the
length of time. The threat perceptions had diversified with the effects of
globalization in the post-Cold War era and in this context, the period of deepening
and widening of security concept had raised. The changing security perceptions had
accessed the milestone with 9/11 terrorist attacks. These changing in security
perceptions has affected the international relations. Mutual threat perceptions in the
relations between Turkey and Greece have existed as one of the most important
factors determining the relations with a paradoxical manner. The purpose of this
study is to examine the success level of circumstances oriented the elimination of
security paradox having determined the bilateral relations at all times.

Details

Other ID JA36AH34PK
Journal Section Research Article
Authors

Murat YORULMAZ This is me

Publication Date July 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
YORULMAZ, M. (2014). Değişen Uluslararası Güvenlik Algılamaları Bağlamında Türkiye-Yunanistan İlişkilerinde “Değişmeyenˮ Güvenlik Paradoksu. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 3(1), 103-135.

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License