Book Review
PDF BibTex RIS Cite

İbrahim Kamil, Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1949-1989)

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 411 - 418, 30.12.2018
https://doi.org/10.30903/Balkan.504212

Abstract

References

  • İbrahim Kamil, Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1949-1989), Cilt I-VIII, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2018, ISBN: 978-975-16-3528-0 (1tk).

İbrahim Kamil, Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1949-1989)

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 411 - 418, 30.12.2018
https://doi.org/10.30903/Balkan.504212

Abstract

Göç olgusu temelinde sosyal etkenleri barındırmakla birlikte ekonomik yaşamdan kültürel yaşama kadar hayatın her yönü ile iç içe olan geniş bir yelpazeye sahiptir. Tarih boyunca insanlık siyasi, askeri, ekonomik, etnik, dini, ekolojik ve diğer pek çok sebep yüzünden kimi zaman gönüllü kimi zaman ise zorunlu olarak coğrafi anlamda bir yerden başka bir yere gitmek durumunda kalmıştır. Bu göçler bireysel olabildiği gibi kitlesel olarak da gerçekleşmiştir. Göçlerin oluşmasını tetikleyen birçok faktör gibi göçlerin sonucunda da toplumları ve çevreyi etkileyen
faktörler olmuş ve değişiklikler meydana gelmiştir.

References

  • İbrahim Kamil, Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1949-1989), Cilt I-VIII, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara 2018, ISBN: 978-975-16-3528-0 (1tk).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Book Review
Authors

Gülten HALİLOĞLU
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5663-3611
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA
HALİLOĞLU, G. (2018). İbrahim Kamil, Bulgaristan Türkleri ve Göçler: Bulgaristan Komünist Partisi Gizli Belgeleri (1949-1989). Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 7(2), 411-418. https://doi.org/10.30903/Balkan.504212

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License