Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 419 - 422, 30.12.2018
https://doi.org/10.30903/Balkan.504215

Abstract

References

  • Yasemin Beyazıt, Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden “Çivizâde Mehmed Efendi Ruznamçesi”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, 211 sayfa, ISBN: 978-975-16-3557-0.

Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden “Çivizâde Mehmed Efendi Ruznamçesi”

Year 2018, Volume: 7 Issue: 2, 419 - 422, 30.12.2018
https://doi.org/10.30903/Balkan.504215

Abstract

Dünyada ve ülkemizde Osmanlı tarihi üzerine yapılan bilimsel çalışmalar göz önüne alındığında ilmiye teşkilatına dair yeterince eser bulunmamaktadır. Bu durum Osmanlı ilmiyesinin
kurumsal yapısı, işleyişi ve mensuplarının kariyer süreçleri hakkındaki bilgilerimizi sınırlandırmaktadır. Bunun yanında son dönemde ilmiye üzerine yapılan akademik çalışmalarla teşkilat hakkında yeni bilgiler ortaya konulmaktadır. Bu bağlamda; XVI. yüzyılın ikinci yarısına kadar ilmiyenin reisi konumunda olan Rumeli kazaskerleri ve bürokratik açıdan ondan bir derece daha alt seviye sayılan Anadolu kazaskerlerinin başlarında bulundukları dairelerde tutulan defterler ilmiye teşkilatının işleyişi hakkında önemli verilere sahiptirler.

References

  • Yasemin Beyazıt, Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden “Çivizâde Mehmed Efendi Ruznamçesi”, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, 211 sayfa, ISBN: 978-975-16-3557-0.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Book Review
Authors

Levent KURU This is me
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5010-6637
Türkiye

Publication Date December 30, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 7 Issue: 2

Cite

APA
KURU, L. (2018). Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden “Çivizâde Mehmed Efendi Ruznamçesi”. Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, 7(2), 419-422. https://doi.org/10.30903/Balkan.504215

For submission of articles to the JBRI:  baedergisi@gmail.com  

Creative Commons Attribution 4.0 International License Creative Commons License