Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası

Year 2021, Volume 8, Issue 3, 131 - 157, 31.12.2021

Abstract

Bu çalışma, Marçalı (Menteşe-Muğla) dağının florasını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. 2017-2019 yılları arasında periyodik olarak yapılan arazi çalışmaları sonucunda toplanan örneklerin değerlendirilmesiyle 55 familya ve 207 cinse ait 328 takson tespit edilmiştir. Bu taksonlardan 28’i endemiktir ve endemizm oranı %8,53 'dür.

References

 • KAYNAK LİSTESİ Akman, Y. (ed.). (1999). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara 320 s.
 • Anonim, 1998. Muğla İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Aytepe, H.A. ve Varol, Ö. (2007). Bencik Dağı (Yatağan-Muğla) Florası. Ekoloji, 16/ 63: 41-61.
 • Baytop, A. (ed.). (1998). İngilizce-Türkçe Botanik Klavuzu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 70, İstanbul.
 • Brummitt, R.K., ve Powell, C.E. (edlr.). (1992). Authors of Plant Names. The Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Ceylan, O. ve Görk, G. (2017). Kavaklıdere (Muğla) Florası. BioDicon, 10/2: 167-182.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) (1988). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Eker, İ., Babaç, M.T., Koyuncu, M. (2014). Revision of the genus Tulipa L. (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa, 157 (1): 001–112.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). (2014). Resimli Türkiye Florası Cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit vakfı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Kırdal, Y. (2011). Masa Dağı Ve Kızıldağ (Muğla) Florası. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 130s.
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ''Tehdit Altındaki Bitkiler''(2012) http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/ (Erişim tarihi: 02.02.2021).
 • Öz Arık, U. ve Görk, G. (2016). Kurukümes Dağı (Milas-MUĞLA) florası. BioDicon, 9/3: 149-167.
 • Özhatay, N., Byfield, A. ve Atay, S. (2005). Türkiye’nin Zengin Florası, 17-24. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, İstanbul.
 • Tekşen, M. ve Aytaç, Z. 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turk J Bot, 35: 447-478.
 • Varol, Ö., Doğru, A., Kaya, E. (2004). Yılanlı Dağı (Muğla)’nın Florası. Ekoloji, 13, (50): 23-36.
 • Yeşilyurt, E.B. ve Akaydın, G. (2012). Endemic Plants and Their Threat Categories of Muğla Province (Turkey). Hacettepe J. Biol. & Chem., 40 (2), 195–212.

Year 2021, Volume 8, Issue 3, 131 - 157, 31.12.2021

Abstract

References

 • KAYNAK LİSTESİ Akman, Y. (ed.). (1999). İklim ve Biyoiklim. Palme Yayınları, Ankara 320 s.
 • Anonim, 1998. Muğla İli Arazi Varlığı, T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara.
 • Aytepe, H.A. ve Varol, Ö. (2007). Bencik Dağı (Yatağan-Muğla) Florası. Ekoloji, 16/ 63: 41-61.
 • Baytop, A. (ed.). (1998). İngilizce-Türkçe Botanik Klavuzu. İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları No: 70, İstanbul.
 • Brummitt, R.K., ve Powell, C.E. (edlr.). (1992). Authors of Plant Names. The Royal Botanic Gardens, Kew.
 • Ceylan, O. ve Görk, G. (2017). Kavaklıdere (Muğla) Florası. BioDicon, 10/2: 167-182.
 • Davis, P.H. (ed.) (1965-1985). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 1-9. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Davis, P.H., Mill, R.R. ve Tan, K. (edlr.) (1988). Flora of Turkey And The East Aegean Islands 10. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Eker, İ., Babaç, M.T., Koyuncu, M. (2014). Revision of the genus Tulipa L. (Liliaceae) in Turkey. Phytotaxa, 157 (1): 001–112.
 • Güner, A., Aslan, S., Ekim, T., Vural, M. ve Babaç, M.T. (edlr.) (2012). Türkiye bitkileri listesi (Damarlı Bitkiler), Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, İstanbul.
 • Güner, A. ve Ekim, T. (edlr.). (2014). Resimli Türkiye Florası Cilt 1. Ali Nihat Gökyiğit vakfı, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T. ve Başer, K.H.C. (edlr.) (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands 11. Edinburgh University Press, Edinburgh.
 • Kırdal, Y. (2011). Masa Dağı Ve Kızıldağ (Muğla) Florası. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 130s.
 • Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi (NGBB) ''Tehdit Altındaki Bitkiler''(2012) http://www.tehditaltindabitkiler.org.tr/v2/ (Erişim tarihi: 02.02.2021).
 • Öz Arık, U. ve Görk, G. (2016). Kurukümes Dağı (Milas-MUĞLA) florası. BioDicon, 9/3: 149-167.
 • Özhatay, N., Byfield, A. ve Atay, S. (2005). Türkiye’nin Zengin Florası, 17-24. Türkiye’nin 122 Önemli Bitki Alanı, WWF Türkiye, İstanbul.
 • Tekşen, M. ve Aytaç, Z. 2011. The revision of the genus Fritillaria L. (Liliaceae) in the Mediterranean region (Turkey). Turk J Bot, 35: 447-478.
 • Varol, Ö., Doğru, A., Kaya, E. (2004). Yılanlı Dağı (Muğla)’nın Florası. Ekoloji, 13, (50): 23-36.
 • Yeşilyurt, E.B. ve Akaydın, G. (2012). Endemic Plants and Their Threat Categories of Muğla Province (Turkey). Hacettepe J. Biol. & Chem., 40 (2), 195–212.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Biology
Journal Section Makaleler
Authors

Ömer VAROL
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-6172-6049
Türkiye


Hediye AKTAŞ AYTEPE
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8715-072X
Türkiye


Kenan AKBAŞ (Primary Author)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, KÖYCEĞİZ MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-0198-4668
Türkiye


Yeliz DEĞERLİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
0000-0001-8983-1713
Türkiye

Supporting Institution MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Project Number BAP-17/134
Thanks Bu çalışma 17/134 numaralı BAP projesi ile desteklenmiştir. Yardımlarından dolayı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimine teşekkürü bir borç biliriz.
Publication Date December 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 3

Cite

Bibtex @research article { bagbahce940928, journal = {Bağbahçe Bilim Dergisi}, eissn = {2148-4015}, address = {Kültür Mahallesi, Budak Sokak, Tekfen Sitesi, A Blok, No:7, Etiler-Beşiktaş, İstanbul}, publisher = {Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı}, year = {2021}, volume = {8}, number = {3}, pages = {131 - 157}, doi = {10.35163/bagbahce.940928}, title = {Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası}, key = {cite}, author = {Varol, Ömer and Aktaş Aytepe, Hediye and Akbaş, Kenan and Değerli, Yeliz} }
APA Varol, Ö. , Aktaş Aytepe, H. , Akbaş, K. & Değerli, Y. (2021). Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası . Bağbahçe Bilim Dergisi , 8 (3) , 131-157 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/67687/940928
MLA Varol, Ö. , Aktaş Aytepe, H. , Akbaş, K. , Değerli, Y. "Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası" . Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 131-157 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bagbahce/issue/67687/940928>
Chicago Varol, Ö. , Aktaş Aytepe, H. , Akbaş, K. , Değerli, Y. "Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 (2021 ): 131-157
RIS TY - JOUR T1 - Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası AU - Ömer Varol , Hediye Aktaş Aytepe , Kenan Akbaş , Yeliz Değerli Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Bağbahçe Bilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 157 VL - 8 IS - 3 SN - -2148-4015 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bağbahçe Bilim Dergisi Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası %A Ömer Varol , Hediye Aktaş Aytepe , Kenan Akbaş , Yeliz Değerli %T Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası %D 2021 %J Bağbahçe Bilim Dergisi %P -2148-4015 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Varol, Ömer , Aktaş Aytepe, Hediye , Akbaş, Kenan , Değerli, Yeliz . "Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası". Bağbahçe Bilim Dergisi 8 / 3 (December 2021): 131-157 .
AMA Varol Ö. , Aktaş Aytepe H. , Akbaş K. , Değerli Y. Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(3): 131-157.
Vancouver Varol Ö. , Aktaş Aytepe H. , Akbaş K. , Değerli Y. Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası. Bağbahçe Bilim Dergisi. 2021; 8(3): 131-157.
IEEE Ö. Varol , H. Aktaş Aytepe , K. Akbaş and Y. Değerli , "Marçalı Dağı (Menteşe-Muğla) Florası", Bağbahçe Bilim Dergisi, vol. 8, no. 3, pp. 131-157, Dec. 2021, doi:10.35163/bagbahce.940928