Bağbahçe Bilim Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2148-4015 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce


Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) öncülüğünde ve Flora Araştırmaları Derneği'nin katkılarıyla çıkarılan Bağbahçe Bilim Dergisi'nde, bilimsel bilginin görünürlülüğünün sağlanması, yararlanıcılarına güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için Açık Dergi Yayıncılığı tercih edilmiştir. 

Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırması ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, öneri, gezi notları ve röportajlar  yayınlanacaktır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır. 

Bağbahçe Bilim Dergisi, 2017 yılından itibaren Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing servisleri tarafından; 2018 yılından itibaren Ulakbim TR-DİZİN'de indekslenmektedir.

Bağbahçe Bilim Dergisi

e-ISSN 2148-4015 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2014 | Yayıncı Ali Nihat Gökyiğit Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı | https://dergipark.org.tr/tr/pub/bagbahce
Kapak Resmi


Ali Nihat Gökyiğit Vakfı (ANG) öncülüğünde ve Flora Araştırmaları Derneği'nin katkılarıyla çıkarılan Bağbahçe Bilim Dergisi'nde, bilimsel bilginin görünürlülüğünün sağlanması, yararlanıcılarına güvenilir ve hızlı bir şekilde ulaştırılması için Açık Dergi Yayıncılığı tercih edilmiştir. 

Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırması ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, öneri, gezi notları ve röportajlar  yayınlanacaktır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır. 

Bağbahçe Bilim Dergisi, 2017 yılından itibaren Eurasian Scientific Journal Index, Directory of Research Journals Indexing servisleri tarafından; 2018 yılından itibaren Ulakbim TR-DİZİN'de indekslenmektedir.

Cilt 8 - Sayı 1 - 29 Nis 2021
 1. Güneybatı Türkiye’de Bir Botanik Turisti: Amatör Bir Botanikçinin Başarabilecekleri
  Sayfalar 1 - 24
  Rodney BURTON
 2. Türkiye'deki Bazı Gladiolus L. / Kılıçotu (Iridaceae) Türleri ve Sinonimlerinin Lektotipifikasyonu
  Sayfalar 25 - 37
  Mehtap TEKŞEN, Mehmet SAĞIROĞLU
 3. Gemicia Yıldırım, Kuşkonmazgiller (Asparagaceae)'den, Kuzeydoğu Anadolu/Türkiye'den Monotipik Yeni Bir Cins
  Sayfalar 38 - 50
  Hasan YILDIRIM
 4. Chionodoxa boiss. (Asparagaceae) Cinsinin Taksonomik Statüsünün Sürdürülmesi, Türkiye'de Yayılış Gösteren Taksonlarının Morfolojik Revizyonu ve Yeni Bir Türü
  Sayfalar 51 - 95
  Hasan YILDIRIM, Yusuf ALTIOĞLU
 5. Türkiye Florası İçin Doğallaşmış Yeni Bir Egzotik Bitki Kaydı: Freesia leichtlinii subsp. alba (Iridaceae)
  Sayfalar 96 - 105
  İsmail EKER, Halil TUZLACI
 6. Silene otites (L.) Wibel/Sinekkıran (Caryophyllaceae) Türünün Anatomik Özellikleri
  Sayfalar 106 - 110
  Burcu YILMAZ ÇITAK, Hüseyin DURAL
 7. Endemik Gypsophila olympica Boiss. (Caryophyllaceae) Türünün Morfolojik, Anatomik, Palinolojik ve Karyolojik Özellikleri
  Sayfalar 111 - 120
  Ceren AKTÜRK, Özer YILMAZ
 8. Kültür Marulu (Lactuca sativa L.) ile Yabani Akrabalarının Yaprak Mikromorfolojileri
  Sayfalar 121 - 133
  Murat Erdem GÜZEL
 9. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi’nin (İstanbul) Bazı Kurak-Çorak Alan Bitkileri Üzerinde Palinolojik Araştırmalar
  Sayfalar 134 - 172
  Sema ANIK, Aslıhan ÇETİNBAŞ GENÇ, Burçin ÇINGAY, Filiz VARDAR
 10. Astragalus (Fabaceae) Cinsi Taksonomisine Katkılar
  Sayfalar 173 - 180
  Zeki AYTAÇ, Ergin HAMZAOĞLU, Kuddisi ERTUĞRUL
 11. Malatya İlinde Yayılış Gösteren Astragalus L. Cinsi Üzerinde Floristik Araştırmalar
  Sayfalar 181 - 238
  Hasan AKAN, Nihal AVCIL
 12. Aşağı Kepen-Ertuğrul-Kurtşeyh-Buzluca (Sivrihisar-Eskişehir, Türkiye) Köyleri Arasının Florası
  Sayfalar 239 - 258
  Yağmur Noyan BAHADIR, Hayri DUMAN
 13. Geçmişten Bugüne İstanbul Liken Çalışmaları Üzerine Bir Derleme
  Sayfalar 259 - 266
  Gülşah ÇOBANOĞLU
 14. Ixiolirion (Ixioliriaceae) Cinsi Üzerine Nomenklatürel Bir Çalışma (Düzeltme)
  Sayfalar 267 - 267
  Yusuf MENEMEN
Dizinler