Amaç ve Kapsam

Dergide, ağırlıkla Türkiye ve çevresindeki ülkeleri kapsayan ve bitki sistematiği, floristik, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi ve etnobotanik alanları ile ilgili yazılmış yazılar olmak üzere botaniğin bütün dallarından özgün araştırma makaleleri, araştırma notları, derleme, öneri, gezi notları ve röportajlar  yayınlamak derginin temel amacıdır. Bilim dünyasının yanında, ülkemizde bitkilerin milyonlarca potansiyel kullanıcılarına ve meraklılarına bitkilere ait doğru bilgilerin iletilmesi için yayın dilinin Türkçe olması esas alınmıştır.Bitki sistematiği, flora, vejetasyon, bitki sosyolojisi, bitki koruma biyolojisi, bitki üreme biyolojisi, Bilimsel Türkçe ve Latince Bitki Adlandırma, etnobotanik. 

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık