PDF EndNote BibTex Cite

Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi

Year 2007, Volume 1, Issue 1, 85 - 101, 01.06.2007

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Okul Deneyimi II dersi kapsamında yapılan küçük gruplarla danışmanlık çalışmalarının öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerine katkısını belirlemektir. Özel durum çalışması kapsamında dört öğretmen adayı ile yürütülen çalışmada, okul deneyimi etkinliklerinin yapılmasında fakültedeki teorik derslere ek olarak küçük grupla danışmanlık yapılmıştır. Bu bağlamda, her ödev etkinliğinin hazırlanmasında, 'neler yaptıkları', 'ne gibi sorunlarla karşılaştıkları' ve 'neler öğrendikleri' her hafta yazılı şekilde alınmış ve süreç sürekli kontrol edilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının yapılan etkinliklerle bilgi ve becerilerini geliştirmiş, ayrıca duyuşsal öğrenmelerine olumlu etkide bulunulmuş olduğunu göstermektedir. Öğretmen adaylarının mesleki gelişimleri açısından, uygulama ödevlerini yürütürken, lisedeki öğrencilerin düzeyi, zaman ve fiziki ihtiyaçlar üzerinde durulmuştur. Uygulamada karşılaşılan sorunların üstesinden gelmede, gerek uygulama öğretmenleri, gerek öğrencilere uygulanan değerlendirme sistemi gerekse de fiziki şartların etkisinin olduğu söylenebilir. Bundan dolayı, özellikle okul deneyimi için teorik derslerin yürütüldüğü ortamlarda öğretim elemanlarının az sayıda gruplarla, gerektiğinde bireysel rehberlik yaparak daha fazla ilgilenmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

References

 • Aksu, M.B. (2000). Uygulamanın ikinci yılında okul deneyimi ı dersinin değerlendirilmesi (inönü üniversitesi eğitim fakültesi örneği). IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (48-56).
 • Arı, A. & Kiraz, E. (1999). Okul deneyimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (307-310) Ankara: MEB Basımevi.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim, 159 (181-194).
 • Bakioğlu, A., Gürdal, A. & Berkem, M., L. (2000). Okul deneyimi ı uygulaması konusunda fakülte ve bakanlık öğretim elemanlarının görüşleri ve mesleğe bakışları. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (112-125).
 • Battal, N. (1999). YÖK/Dünya bankası milli eğitim geliştirme projesinin değerlendirilmesi (balıkesir örneği). III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (332-336) Ankara: MEB Basımevi.
 • Buyurgan, S. (2001). “Okul Deneyimi I” dersi ile ilgili izlenimler. Çağdaş Eğitim, 274 (32- 38).
 • Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, Vol 51, No. 3, (166-173).
 • Hallınan, M.T. & Khmelkov, V.T. (2001). Recent developments in teacher education in the Unated States of America. Journal of Education for Teaching, Vol. 27, No. 2 (175-185).
 • Harmandar, M., Bayraktar, S., Kıncal,R.Y., Büyükkasap, E. & Kızılkaya, S. (2000). Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul deneyimi” uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.
 • Kavcar, N. (1999). Okul deneyimi üzerine bir inceleme. III. ulusal fen bilimleri eğitimi sempozyumu bildiriler kitabı. (285-289) Ankara: MEB Basımevi.
 • Sağlam, A. Ç. & Sağlam, M. (2004). Öğretmelik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Çağdaş Eğitim, 305 (18-25).
 • Selçuk, Z. (2000). Okul deneyimi ve uygulama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toprak, M. & Akboy, R. (1999). Öğretmen yetiştirmede yeni model ve bazı düşünceler. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 1. A.Ü. Yayınları No: 51. Eskişehir. (403- 420).
 • Toprakçı, E. (2003). Okul deneyimi II dersinin teori ve pratiği. Eğitim Araştırmaları, 10 (146- 152).
 • Türnüklü, E. B., Köroğlu, H., Ceylan, A. & Yavuz, G. (2004). Yeniden yapılanma çerçevesinde öğretmen adaylarının eğitim programında yer alan okul deneyimi dersi üzerinde bir çalışma. Çağdaş Eğitim, 309 (15-23).
 • Uslu, Z. (2001). Okul deneyimi derslerinin öğretmen adaylarına etkileri. Çağdaş Eğitim, 282 (39-35).
 • Yiğit N. & Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 25:1 (91-103).
 • YÖK. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları-orta öğretim. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • YÖK (1998). Fakülte-okul işbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK (1999). Aday öğretmen kılavuzu. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Yayınları.

Year 2007, Volume 1, Issue 1, 85 - 101, 01.06.2007

Abstract

References

 • Aksu, M.B. (2000). Uygulamanın ikinci yılında okul deneyimi ı dersinin değerlendirilmesi (inönü üniversitesi eğitim fakültesi örneği). IX.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (48-56).
 • Arı, A. & Kiraz, E. (1999). Okul deneyimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (307-310) Ankara: MEB Basımevi.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerin yansımaları. Milli Eğitim, 159 (181-194).
 • Bakioğlu, A., Gürdal, A. & Berkem, M., L. (2000). Okul deneyimi ı uygulaması konusunda fakülte ve bakanlık öğretim elemanlarının görüşleri ve mesleğe bakışları. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı (112-125).
 • Battal, N. (1999). YÖK/Dünya bankası milli eğitim geliştirme projesinin değerlendirilmesi (balıkesir örneği). III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (332-336) Ankara: MEB Basımevi.
 • Buyurgan, S. (2001). “Okul Deneyimi I” dersi ile ilgili izlenimler. Çağdaş Eğitim, 274 (32- 38).
 • Darling-Hammond, L. (2000). How teacher education matters. Journal of Teacher Education, Vol 51, No. 3, (166-173).
 • Hallınan, M.T. & Khmelkov, V.T. (2001). Recent developments in teacher education in the Unated States of America. Journal of Education for Teaching, Vol. 27, No. 2 (175-185).
 • Harmandar, M., Bayraktar, S., Kıncal,R.Y., Büyükkasap, E. & Kızılkaya, S. (2000). Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde “Okul deneyimi” uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 148.
 • Kavcar, N. (1999). Okul deneyimi üzerine bir inceleme. III. ulusal fen bilimleri eğitimi sempozyumu bildiriler kitabı. (285-289) Ankara: MEB Basımevi.
 • Sağlam, A. Ç. & Sağlam, M. (2004). Öğretmelik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Çağdaş Eğitim, 305 (18-25).
 • Selçuk, Z. (2000). Okul deneyimi ve uygulama. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toprak, M. & Akboy, R. (1999). Öğretmen yetiştirmede yeni model ve bazı düşünceler. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri 1. A.Ü. Yayınları No: 51. Eskişehir. (403- 420).
 • Toprakçı, E. (2003). Okul deneyimi II dersinin teori ve pratiği. Eğitim Araştırmaları, 10 (146- 152).
 • Türnüklü, E. B., Köroğlu, H., Ceylan, A. & Yavuz, G. (2004). Yeniden yapılanma çerçevesinde öğretmen adaylarının eğitim programında yer alan okul deneyimi dersi üzerinde bir çalışma. Çağdaş Eğitim, 309 (15-23).
 • Uslu, Z. (2001). Okul deneyimi derslerinin öğretmen adaylarına etkileri. Çağdaş Eğitim, 282 (39-35).
 • Yiğit N. & Alev, N. (2005). Etkili öğretmen yetiştirme açısından okul deneyimi derslerinin değerlendirilmesi. G.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi. 25:1 (91-103).
 • YÖK. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları-orta öğretim. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • YÖK (1998). Fakülte-okul işbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK (1999). Aday öğretmen kılavuzu. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nevzat YİĞİT This is me


Nedim ALEV This is me

Publication Date June 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46481, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2007}, volume = {1}, number = {1}, pages = {85 - 101}, title = {Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Yiğit, Nevzat and Alev, Nedim} }
APA Yiğit, N. & Alev, N. (2007). Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 1 (1) , 85-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3365/46481
MLA Yiğit, N. , Alev, N. "Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 (2007 ): 85-101 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3365/46481>
Chicago Yiğit, N. , Alev, N. "Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 (2007 ): 85-101
RIS TY - JOUR T1 - Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi AU - Nevzat Yiğit , Nedim Alev Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 85 EP - 101 VL - 1 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi %A Nevzat Yiğit , Nedim Alev %T Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi %D 2007 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Yiğit, Nevzat , Alev, Nedim . "Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 1 / 1 (June 2007): 85-101 .
AMA Yiğit N. , Alev N. Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2007; 1(1): 85-101.
Vancouver Yiğit N. , Alev N. Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2007; 1(1): 85-101.
IEEE N. Yiğit and N. Alev , "Okul Deneyimi Dersinde Özel Danışmanlık Hizmetlerinin Mesleki Gelişime Katkısının İncelenmesi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 85-101, Jun. 2007