PDF EndNote BibTex Cite

Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 1 - 16, 01.06.2009

Abstract

Bu araştırmada, öğrencilerin fen derslerinde kavram karikatürleri kullanımına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, İzmir'in Buca ilçesindeki bir ilköğretim okulundaki öğrencilere yedinci Sınıf Fen derslerinde dört hafta süreyle kavram karikatürleri kullanılarak dersler işlenmiş ve bu sürecin sonunda öğrencilerin kavram karikatürlerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Uygulamaya katılan öğrencilerden rasgele olarak seçilen on öğrenciye hazırlanan sorular görüşme yoluyla yöneltilmiş ve elde edilen verilerin analizi betimsel analiz yoluyla yapılmıştır. Sonuç olarak öğrenciler yapılan görüşmelerde kavram karikatürleriyle ilk kez karşılaştıklarını, kavram karikatürlerinin birçok açıdan yararlar sağladığını ve derslerde kullanılması gerektiği konusunda olumlu görüşler bildirmişlerdir.

References

 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in Computer Science Education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 20(1), 45-73.
 • Coll, R. K., France, B., & Taylor, I. (2005). The Role of Models/and Analogies in Science Education: Implications from Research. International Journal of Science Education, 27(2). 183-198.
 • Dabell, J. (2004). The Maths Coordinator’s File- Using Concept Cartoons. London: PFP Publishing.
 • Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of Concept Cartoons in Diagnosing and Overcoming Misconceptions Related to Photosynthesis. International of Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111-124.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürol M. (2003). Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Oluşturmacı Öğrenme Tasarımının Uygulanması ve Başarıya Etkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 169- 179.
 • Jones, M. G., & Brader-Araje, L. (2002). The Impact of Constructivism on Education: Language, Discourse, and Meaning. American Communication Journal, 5(3).
 • Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of Teaching Via Concept Cartoons From the Point of View of Constructivist Approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-146.
 • Kabapınar, F. M. (2006). Oluşturmacı Anlayış Temelinde Fen Öğretimi ve Fen Ders Kitapları: Bir Ders kitabı Ünitesi Olarak “Çözünürlük”. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 139-149.
 • Karagiorgi, Y., & Symeou, L. (2005). Translating Constructivism into Instructional Design: Potential and Limitations. Educational Technology & Society, 8(1), 17-27.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: A New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999a). Science Goes Underground. Adults Learning, 10(5), 6-8.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999b). Concept Cartoons, Teaching and Learning in Science: An Evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (2000). Teaching and Learning in Science Using Concept Cartoons: Why Dennis Wants to Stay in at Playtime. Investigating: Australian Primary and Junior Science Journal, 16(3), 10-14.
 • Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M.,& Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in Science Education- Past, Present and Future, Formative Assesment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Keogh, B., Naylor, S., & Downing, B. (2003). Children’s Interactions in the Classroom: Argumentation in Primary Science. Noordwijkerhout, Netherlands: 4th European Science Education Research Association Conference.
 • Keogh, B., Naylor, S., & Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), 219-224.
 • Kılıç, E., Karadeniz, Ş., & Karataş, S. (2003). İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 149-160.
 • Köseoğlu, F., & Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Long, S., & Marson, K. (2003). Concept Cartoons. Hands on Science, 19(3), 22-23.
 • Martinez, Y. M. (2004). Does The K-W-L Reading Strategy Enhance Student Understanding in Honors High School Science Classroom?.(Unpublished masters thesis). Fullerton: California State University.
 • Morgil, İ., Erdem, E., & Yılmaz, A. (2003). Kimya Eğitiminde Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 246-255.
 • Naylor, S., Downing, B., & Keogh, B (2001). An Empirical Study of Argumentation in Primary Science, Using Concept Cartoons as The Stimulus. Greece, Thessaloniki: 3rd European Science Education Research Association Conference.
 • Naylor, S., & Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education, 10(2), 93-106.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Saka, A., Akdeniz, A. R. , Bayrak, R., & Asilsoy, Ö. (2006). “Canlılarda Enerji Dönüşümü” Ünitesinde Karşılaşılan Yanılgıların Giderilmesinde Kavram Karikatürlerinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using Concept Cartoons to Support Progression in Students’ Understanding of Light. Physics Education, 37(2), 135-141.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Year 2009, Volume 3, Issue 1, 1 - 16, 01.06.2009

Abstract

References

 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online, 7(1), 188-202.
 • Ben-Ari, M. (2001). Constructivism in Computer Science Education. Journal of Computers in Mathematics and Science Teaching, 20(1), 45-73.
 • Coll, R. K., France, B., & Taylor, I. (2005). The Role of Models/and Analogies in Science Education: Implications from Research. International Journal of Science Education, 27(2). 183-198.
 • Dabell, J. (2004). The Maths Coordinator’s File- Using Concept Cartoons. London: PFP Publishing.
 • Ekici, F., Ekici, E., & Aydın, F. (2007). Utility of Concept Cartoons in Diagnosing and Overcoming Misconceptions Related to Photosynthesis. International of Journal of Environmental & Science Education, 2(4), 111-124.
 • Erkuş, A. (2005). Bilimsel Araştırma Sarmalı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürol M. (2003). Aktif Öğrenmeyi Temel Alan Oluşturmacı Öğrenme Tasarımının Uygulanması ve Başarıya Etkisi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 169- 179.
 • Jones, M. G., & Brader-Araje, L. (2002). The Impact of Constructivism on Education: Language, Discourse, and Meaning. American Communication Journal, 5(3).
 • Kabapınar, F. (2005). Effectiveness of Teaching Via Concept Cartoons From the Point of View of Constructivist Approach. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(1), 135-146.
 • Kabapınar, F. M. (2006). Oluşturmacı Anlayış Temelinde Fen Öğretimi ve Fen Ders Kitapları: Bir Ders kitabı Ünitesi Olarak “Çözünürlük”. Eurasian Journal of Educational Research, 22, 139-149.
 • Karagiorgi, Y., & Symeou, L. (2005). Translating Constructivism into Instructional Design: Potential and Limitations. Educational Technology & Society, 8(1), 17-27.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1996). Teaching and Learning in Science: A New Perspective. Lancaster: British Educational Research Association Conference.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999a). Science Goes Underground. Adults Learning, 10(5), 6-8.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (1999b). Concept Cartoons, Teaching and Learning in Science: An Evaluation. International Journal of Science Education, 21(4), 431-446.
 • Keogh, B., & Naylor, S. (2000). Teaching and Learning in Science Using Concept Cartoons: Why Dennis Wants to Stay in at Playtime. Investigating: Australian Primary and Junior Science Journal, 16(3), 10-14.
 • Keogh, B., Naylor, S., de Boo, M.,& Feasey, R. (2001). (Ed: B, Helgard) Research in Science Education- Past, Present and Future, Formative Assesment Using Concept Cartoons: Initial Teacher Training in the UK. Hingham, USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Keogh, B., Naylor, S., & Downing, B. (2003). Children’s Interactions in the Classroom: Argumentation in Primary Science. Noordwijkerhout, Netherlands: 4th European Science Education Research Association Conference.
 • Keogh, B., Naylor, S., & Wilson, C. (1998). Concept Cartoons: A New Perspective on Physics Education. Physics Education, 33(4), 219-224.
 • Kılıç, E., Karadeniz, Ş., & Karataş, S. (2003). İnternet Destekli Yapıcı Öğrenme Ortamları. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 149-160.
 • Köseoğlu, F., & Kavak, N. (2001). Fen Öğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşım. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Long, S., & Marson, K. (2003). Concept Cartoons. Hands on Science, 19(3), 22-23.
 • Martinez, Y. M. (2004). Does The K-W-L Reading Strategy Enhance Student Understanding in Honors High School Science Classroom?.(Unpublished masters thesis). Fullerton: California State University.
 • Morgil, İ., Erdem, E., & Yılmaz, A. (2003). Kimya Eğitiminde Kavram Yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 246-255.
 • Naylor, S., Downing, B., & Keogh, B (2001). An Empirical Study of Argumentation in Primary Science, Using Concept Cartoons as The Stimulus. Greece, Thessaloniki: 3rd European Science Education Research Association Conference.
 • Naylor, S., & Keogh, B. (1999). Constructivism in Classroom: Theory into Practice. Journal of Science Teacher Education, 10(2), 93-106.
 • Özgüven, İ. E. (1998). Psikolojik Testler. Ankara: PDREM Yayınları.
 • Saka, A., Akdeniz, A. R. , Bayrak, R., & Asilsoy, Ö. (2006). “Canlılarda Enerji Dönüşümü” Ünitesinde Karşılaşılan Yanılgıların Giderilmesinde Kavram Karikatürlerinin Etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara: 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi.
 • Stephenson, P., & Warwick, P. (2002). Using Concept Cartoons to Support Progression in Students’ Understanding of Light. Physics Education, 37(2), 135-141.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ertuğ EVREKLİ This is me


Didem İNEL This is me


Ali Günay BALIM This is me


Ertuğ EVREKLİ This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46491, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2009}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 16}, title = {Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri}, key = {cite}, author = {Evrekli, Ertuğ and İnel, Didem and Evrekli, Ertuğ} }
APA Evrekli, E. , İnel, D. , Balım, A. G. & Evrekli, E. (2009). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 3 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46491
MLA Evrekli, E. , İnel, D. , Balım, A. G. , Evrekli, E. "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3368/46491>
Chicago Evrekli, E. , İnel, D. , Balım, A. G. , Evrekli, E. "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 (2009 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri AU - Ertuğ Evrekli , Didem İnel , Ali Günay Balım , Ertuğ Evrekli Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 3 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri %A Ertuğ Evrekli , Didem İnel , Ali Günay Balım , Ertuğ Evrekli %T Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri %D 2009 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Evrekli, Ertuğ , İnel, Didem , Balım, Ali Günay , Evrekli, Ertuğ . "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 3 / 1 (June 2009): 1-16 .
AMA Evrekli E. , İnel D. , Balım A. G. , Evrekli E. Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 1-16.
Vancouver Evrekli E. , İnel D. , Balım A. G. , Evrekli E. Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2009; 3(1): 1-16.
IEEE E. Evrekli , D. İnel , A. G. Balım and E. Evrekli , "Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-16, Jun. 2009