PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 123 - 140, 01.06.2010

Abstract

Bu araştırmada bağlam temelli yaklaşımla tasarlanan problemlerin geleneksel fizik problemlerine göre etkililiğinin incelenmesi amaçlanmaktadır Araştırmada ilk olarak ilgili alanda literatür taraması yapılmış ve literatürden de faydalanılarak bağlam temelli problem oluşturma ölçütleri belirlenmiştir. Bu ölçütler çerçevesinde biri bağlam temelli diğeri geleneksel problemler içeren iki farklı test geliştirilmiştir. İkinci aşamada, geliştirilen testler 10. sınıfta öğrenim gören 30 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulama sonucunda beş öğrenci ile iki test arasındaki farklılıklara yönelik yarı yapılandırılmış görüşmeler yürütülmüştür. Testlerden alınan başarı puanlarının karşılaştırılmasında bağımlı t testi istatistiğinden yararlanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yönteminden faydalanılmıştır. Araştırma sonunda öğrencilerin iki testteki başarılarında anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin bağlam temelli problemleri geleneksel problemlere göre daha anlaşılır, somutlaştırılabilir ve ilgi çekici buldukları belirlenmiştir

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (1996). Etkili öğrenme ve öğretme. (3. baskı). Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
 • Akdeniz, A. R. (2005). Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönteminin fen eğitiminde kullanımı, Çepni, S. (Ed.) Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Altun, M. (2000). İlköğretimde problem çözme öğretimi. Milli Eğitim, 147.
 • Azuma, T. & Nagao, K. (2008). An inquiry into the reproduction of physics-phobic children by physics-phobic teachers. arXiv:0803.3167v2 [physics.ed-ph], Retrieved from http://arxiv.org/abs/0803.3167
 • Benckert, S. (1997). Context and conversation in physics education. Retrieved from http://www.nshu.se/download/3018/benckert_sylvia_97.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Üçüncü Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Glynn, S. & Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (Pp. 75–84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press.
 • Güzel, H. (2004). Genel fizik ve matematik derslerindeki başarı ile matematiğe karşı olan tutum arasındaki ilişki. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (1), 49-58.
 • Heller, P., & Hollabaugh, M. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 2: Designing problems and structuring groups. American Journal of Physics, 60, 637–644.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Studies in Science Education. 22, 1–41.
 • Hoffmann, L., Hausler, P. & Lehrke, M. (1998). Die IPN-Interessenstudie Physik. Kiel: IPN.
 • Merriam S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. JosseyBass, San Francisco.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. Teaching Science, Ed R Levinson (London: Routledge).
 • Park, J. & Lee, L. (2004). Analyzing cognitive and non-cognitive factors involved in the process of physics problem-solving in an everyday context. International Journal Of Science Education, 29, 1577–1595.
 • Rennie, L. J. & Parker, L. H. (1996). Placing physics problems in real-life context: students' reactions and performance. Australian Science Teachers Journal, 42 (1).
 • Sharma, B. K. (2004). Can we make physics popular? Proceeding of Second Annual Conference and National Conference On “How To Make Physics Popular?”, Jaipur, India, 11-13.
 • Shiu-sing, T. (2005). Some reflections on the design of contextual learning and teaching materials. Retrieved from Contextual Physics in Ocean Park http://resources.emb.gov.hk/cphysics
 • Taasoobshirazi, G & Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3 (2), 155-167.
 • Van De Walle John A. (1994). Elementary school mathematics. Virginia Commenralth University, Longman.
 • Whitelegg, E., & Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues, and practice. Physics Education, 34, 68–72.
 • Yam, H. (2005). What is contextual learning and teaching in physics? Retrieved from http://www.phy.cuhk.edu.hk/contextual/approach/tem/brief_e.html.
 • Yaman, M., Dervişoğlu, S. & Soran, H. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.
 • Yin, R. (1994). Case study research design and methods. Second Edition, Sage Publications, California.

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 123 - 140, 01.06.2010

Abstract

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (1996). Etkili öğrenme ve öğretme. (3. baskı). Kanyılmaz Matbaası, İzmir.
 • Akdeniz, A. R. (2005). Problem çözme, bilimsel süreç ve proje yönteminin fen eğitiminde kullanımı, Çepni, S. (Ed.) Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Altun, M. (2000). İlköğretimde problem çözme öğretimi. Milli Eğitim, 147.
 • Azuma, T. & Nagao, K. (2008). An inquiry into the reproduction of physics-phobic children by physics-phobic teachers. arXiv:0803.3167v2 [physics.ed-ph], Retrieved from http://arxiv.org/abs/0803.3167
 • Benckert, S. (1997). Context and conversation in physics education. Retrieved from http://www.nshu.se/download/3018/benckert_sylvia_97.pdf
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Üçüncü Baskı, Celepler Matbaacılık, Trabzon.
 • Glynn, S. & Koballa, T. R. (2005). The contextual teaching and learning instructional approach. In R. E. Yager (Ed.), Exemplary Science: Best Practices In Professional Development (Pp. 75–84). Arlington, Va: National Science Teachers Association Press.
 • Güzel, H. (2004). Genel fizik ve matematik derslerindeki başarı ile matematiğe karşı olan tutum arasındaki ilişki. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 1 (1), 49-58.
 • Heller, P., & Hollabaugh, M. (1992). Teaching problem solving through cooperative grouping. Part 2: Designing problems and structuring groups. American Journal of Physics, 60, 637–644.
 • Hennessy, S. (1993). Situated cognition and cognitive apprenticeship: implications for classroom learning. Studies in Science Education. 22, 1–41.
 • Hoffmann, L., Hausler, P. & Lehrke, M. (1998). Die IPN-Interessenstudie Physik. Kiel: IPN.
 • Merriam S. B. (1988). Case study research in education: A qualitative approach. JosseyBass, San Francisco.
 • Murphy, P. (1994). Gender differences in pupils’ reactions to practical work. Teaching Science, Ed R Levinson (London: Routledge).
 • Park, J. & Lee, L. (2004). Analyzing cognitive and non-cognitive factors involved in the process of physics problem-solving in an everyday context. International Journal Of Science Education, 29, 1577–1595.
 • Rennie, L. J. & Parker, L. H. (1996). Placing physics problems in real-life context: students' reactions and performance. Australian Science Teachers Journal, 42 (1).
 • Sharma, B. K. (2004). Can we make physics popular? Proceeding of Second Annual Conference and National Conference On “How To Make Physics Popular?”, Jaipur, India, 11-13.
 • Shiu-sing, T. (2005). Some reflections on the design of contextual learning and teaching materials. Retrieved from Contextual Physics in Ocean Park http://resources.emb.gov.hk/cphysics
 • Taasoobshirazi, G & Carr, M. (2008). A review and critique of context-based physics instruction and assessment. Educational Research Review, 3 (2), 155-167.
 • Van De Walle John A. (1994). Elementary school mathematics. Virginia Commenralth University, Longman.
 • Whitelegg, E., & Parry, M. (1999). Real-life contexts for learning physics: meanings, issues, and practice. Physics Education, 34, 68–72.
 • Yam, H. (2005). What is contextual learning and teaching in physics? Retrieved from http://www.phy.cuhk.edu.hk/contextual/approach/tem/brief_e.html.
 • Yaman, M., Dervişoğlu, S. & Soran, H. (2004). Ortaöğretim öğrencilerinin derslere ilgilerinin belirlenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 232-240.
 • Yin, R. (1994). Case study research design and methods. Second Edition, Sage Publications, California.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Ahmet TEKBIYIK This is me


Ahmet TEKBIYIK This is me


Ali Rıza AKDENİZ This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46522, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2010}, volume = {4}, number = {1}, pages = {123 - 140}, title = {Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Tekbıyık, Ahmet and Akdeniz, Ali Rıza} }
APA Tekbıyık, A. , Tekbıyık, A. & Akdeniz, A. R. (2010). Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 123-140 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46522
MLA Tekbıyık, A. , Tekbıyık, A. , Akdeniz, A. R. "Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 123-140 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46522>
Chicago Tekbıyık, A. , Tekbıyık, A. , Akdeniz, A. R. "Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 123-140
RIS TY - JOUR T1 - Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme AU - Ahmet Tekbıyık , Ahmet Tekbıyık , Ali Rıza Akdeniz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 123 EP - 140 VL - 4 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme %A Ahmet Tekbıyık , Ahmet Tekbıyık , Ali Rıza Akdeniz %T Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme %D 2010 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Tekbıyık, Ahmet , Tekbıyık, Ahmet , Akdeniz, Ali Rıza . "Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 / 1 (June 2010): 123-140 .
AMA Tekbıyık A. , Tekbıyık A. , Akdeniz A. R. Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 123-140.
Vancouver Tekbıyık A. , Tekbıyık A. , Akdeniz A. R. Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 123-140.
IEEE A. Tekbıyık , A. Tekbıyık and A. R. Akdeniz , "Bağlam Temelli ve Geleneksel Fizik Problemlerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 123-140, Jun. 2010