PDF EndNote BibTex Cite

-

Year 2014, Volume 8, Issue 2, 164 - 197, 01.12.2014
https://doi.org/10.17522/nefefmed.65358

Abstract

– The aim of this study is to find out elementary 6-8 grades teachers' views on assessment and evaluation methods, frequency of use and their level of adequacy in these methods. Data were collected through a questionnaire developed by the researchers in this survey study. Population of the study is composed of 1470 primary teachers teaching at grades 6 to 8 in Erzurum city center. A sample of 474 teachers selected on the basis of voluntary participation out of the population.At the stage of data analysis, the mean of views of teachers about adequacy level and frequency of the use of assessment and evaluation methods were calculated. In order to test the relationship between adequacy level and frequency of the use of assessment and evaluation methods, the Sperman's rho was used. Furthermore, in order to analyze effects of genders and branches on adequacy level and frequency of occurrence in assessment and evaluation, Mann Whitney U test, in order to analyze effects of years of teaching experience Kruskal Wallis H tests were used. Results indicate that teachers feel themselves compatible in the use traditional assessment and evaluation methods compared to alternative approaches. It is also found that there is a positive and significant relationship between frequency of use and level of adequacy related to assessment-evaluation methods. Moreover, it is also determined that frequency of use and level of adequacy related to assessment-evaluation techniques and methods changes according to year of teaching, gender and branch

References

 • Akbaş, Y., ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili görüşleri: Kullanma düzeyleri, sorunlar ve sınırlılıklar. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 331-356.
 • Arslan, A., Orhan, S., ve Kırbaş, A. (2010). Türkçe dersinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin yönetici görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 85-100.
 • Aziz, A. (2008). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri (4. Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Benzer, A., ve Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664.
 • Birgin, O., ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
 • Böke, K. (2009). Örnekleme. K. Böke (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (ss. 103-149). İstanbul: Alfa Yayınlar

İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi

Year 2014, Volume 8, Issue 2, 164 - 197, 01.12.2014
https://doi.org/10.17522/nefefmed.65358

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6-8. sınıf öğretmenlerinin ölçme değerlendirme yöntemlerine ilişkin kullanım sıklıklarını ve yeterlik düzeylerini tespit etmektir. Nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada veri toplama amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen ‘‘İlköğretim 6-8 sınıflardaki branş öğretmenlerinin ölçme-değerlendirme araçlarını kullanma durumları anketi’’ kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Erzurum il merkezi ilköğretim okullarındaki 6-8 sınıflarda görevli 1470 branş öğretmeni oluşturmaktadır. Olasılıklı (tesadüfî) olmayan örnekleme yöntemlerinden elverişlilik örneklemesi kullanılarak oluşturulan örneklem ilköğretim 6-8 sınıflarda görevli 474 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analiz aşamasında, öğretmenlerin ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlere ilişkin kullanım sıklıkları ve yeterlik düzeyleri hakkındaki görüşlerinin ortalamaları hesaplanmış, kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyi arasındaki ilişkinin analizinde Sperman rho korelâsyonu testinden faydalanılmıştır. Ayrıca kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyi üzerinde cinsiyet ve branşın etkisini incelemek üzere Mann Whitney U testi, kıdemin etkisini incelemek için de Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda; öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun geleneksel ölçme-değerlendirme yöntemlerini daha çok kullandıkları ve bu konuda kendilerini daha yeterli hissettikleri ortaya çıkmıştır. Bunun yanında ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeyleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca öğretmenlerin bazı ölçme-değerlendirme araç-gereç ve yöntemlerine ilişkin kullanım sıklığı ve yeterlik düzeylerinin kıdeme, cinsiyete ve branşa göre farklılık gösterdiği görülmüştür.

References

 • Akbaş, Y., ve Gençtürk, E. (2013). Coğrafya öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri ile ilgili görüşleri: Kullanma düzeyleri, sorunlar ve sınırlılıklar. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(30), 331-356.
 • Arslan, A., Orhan, S., ve Kırbaş, A. (2010). Türkçe dersinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin yönetici görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 85-100.
 • Aziz, A. (2008). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri ve teknikleri (4. Baskı).Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S., ve Bıçak, B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Benzer, A., ve Eldem, E. (2013). Türkçe ve edebiyat öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme araçları hakkında bilgi düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(2), 649-664.
 • Birgin, O., ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 163-179.
 • Böke, K. (2009). Örnekleme. K. Böke (Ed.). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri içinde (ss. 103-149). İstanbul: Alfa Yayınlar

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Fatih YAZICI This is me


Mustafa SÖZBİLİR This is me

Publication Date December 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46631, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2014}, volume = {8}, number = {2}, pages = {164 - 197}, doi = {10.17522/nefefmed.65358}, title = {İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Fatih and Sözbilir, Mustafa} }
APA Yazıcı, F. & Sözbilir, M. (2014). İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 8 (2) , 164-197 . DOI: 10.17522/nefefmed.65358
MLA Yazıcı, F. , Sözbilir, M. "İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2014 ): 164-197 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3379/46631>
Chicago Yazıcı, F. , Sözbilir, M. "İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 (2014 ): 164-197
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi AU - Fatih Yazıcı , Mustafa Sözbilir Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17522/nefefmed.65358 DO - 10.17522/nefefmed.65358 T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 164 EP - 197 VL - 8 IS - 2 SN - -1307-6086 M3 - doi: 10.17522/nefefmed.65358 UR - https://doi.org/10.17522/nefefmed.65358 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi %A Fatih Yazıcı , Mustafa Sözbilir %T İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi %D 2014 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17522/nefefmed.65358 %U 10.17522/nefefmed.65358
ISNAD Yazıcı, Fatih , Sözbilir, Mustafa . "İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 8 / 2 (December 2014): 164-197 . https://doi.org/10.17522/nefefmed.65358
AMA Yazıcı F. , Sözbilir M. İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2014; 8(2): 164-197.
Vancouver Yazıcı F. , Sözbilir M. İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2014; 8(2): 164-197.
IEEE F. Yazıcı and M. Sözbilir , "İlköğretim 6-8. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Kullanım Sıklıkları ve Yeterlik Düzeyleri: Erzurum Örneklemi", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 164-197, Dec. 2014, doi:10.17522/nefefmed.65358