Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

PREMATÜRE BEBEKLERDE HİPOTERMİNİN ÖNLENMESİ: PLASTİK ÖRTÜ KULLANIMI

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 161 - 165, 31.12.2014

Abstract


Vücut ısısının sabit tutulması ısı üretimi ve ısı kaybı arasındaki dengenin sağlanması ile olur. Yenidoğan bebek homeotermiktir, yani ısı kaybı ve ısı üretimi dengededir. Çevre ısısının aşırı düşük/yüksek oluşu ısı kaybı ve ısı üretimi arasındaki dengeyi bozar. 28 haftanın altında doğan prematüre bebeklerde yetersiz kreatinli tabaka ve yüksek transepidermal su kaybı olarak tanımlanan olgunlaşmamış epidermal bariyer vardır. Prematüre bebekler özellikle hipotermiye karşı hassastır ve bu durum kahverengi yağ dokusunun yokluğuna ya da az olmasına, ısıyı korumak için gereken hareket, titreme ve esneme kısıtlılığına bağlıdır. Prematüre bebeklerde mortalite ve morbidite oranını azaltmak için doğumhanelerde özellikle resüstasyon sırasında ısı kontrolü önemlidir. Güncel neonatal resüstation program (NRP) yönergelerinde alınan önlemlere rağmen düşük doğum ağırlıklı (DDA) prematüre bebeklerde soğuk stresi riski yüksektir. Isı transferini azaltmak için bu yöntemlerin terk edilmemesi ancak ilave yöntemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu makalede DDA prematüre bebeklerde hipotermiyi önlemede plastik örtü kullanımının etkilerinden bahsedilmektedir. DDA prematüre bebeklerde polietilen örtü kullanarak hipoterminin önlendiği ve bebeğin vücut ısısının korunduğu çalışmalarla gösterilmiştir. Prematüre bebekleri doğumhanede polietilen torbaya koymanın veya polietilen örtüyle sarmanın hipotermi oranını belirgin bir şekilde azalttığı ve ortalama vücut ısısını 1˚C arttırdığı belirlenmiştir. Bu yöntemin DDA prematüre bebeklerde hipotermiyi engellemede etkili ve ucuz bir yöntem olduğu çalışmalarda bildirilmektedir.


References

 • 1. Wen SW, Smith G, Yang Q, Walker M. Epidemiology of preterm birth and neonatal outcome. Semin Fetal Neonatal Med. 2004; 9:429-435.
 • 2. Zenciroğlu A, Koç O. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Kitapçığı. s.167-174, Sağlık Bakanlığı, Ankara (2013).
 • 3. Eras Z, Pekici BB, Atay G. Prematüre Bebeklerin Mortalite ve Morbidite Sonuçları. Bakırköy Tıp Derg. 2011;7:85-88.
 • 4. Heron M, Sutton PD, Xu J, Ventura SJ, Strobino DM, Guyer B. Annual study of vital statistics: 2007. Pediatrics. 2010;125: 4-15
 • 5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bankanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara (2009).
 • 6. Codaro T, Phalen AG, Zukowsky K. Hypothermia and Occlusive Skin Wrap in the Low Birth Weight Premature Infant. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2012;12(2):78-85.
 • 7. Bissinger RL, Annibale DJ. Termoregulation in Very Low Birth Weight Infants During Golden Hour. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2010;10(5):230-238
 • 8. Soll RF. Heat loss prevention in neonates. J Perinatol. 2008;28:57-59.
 • 9. Meeks M, Hallsworth M. Yeo H: Termoregulasyon.” Yurdakök M (ed): Yenidoğan Hemşireliği, 2. Baskı.” kitabında s.79-87, Rota Tıp Kitabevi, Ankara (2012).
 • 10. Mathew B, Lakshminrusimha S, Cominsky K, Schrader E, Carrion V. Vinyl Bags Prevent Hypothermia at Birth in Preterm Infants. Indian J Pediatr. 2007;74(3):249-253.
 • 11. Hay WW, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding RR: Neonatal Baby. “Sarıalioğlu F, Varan A, Yazıcı N, Köksoy ÖT (eds): Current Diagnosis and Treatment Pediatrics. 20. Baskı.”kitabında s.13, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara (2013).
 • 12. Çınar ND, Dede C. Neonatal Hypothermia . Fırat Sağlık Hizmetleri Derg. 2006;1(2):119-125.
 • 13. McChall EM, Alderdice F, Halliday HL, Jenkins JG, Vohra S. Interentions to Prevent Hypothermia at Birth in Preterm and/or Low Birth Weight Infants. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 3:1-20.
 • 14. Çalışır H,Güler F. Riskli Yenidoğanların Cilt Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2011;3(2):100-10.
 • 15. Dağoğlu T, Görak G: Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, 2.Baskı, s.179-193, Nobel Tıp Kitabeleri, İstanbul (2008).
 • 16. Karabulut AA. Newborn Skin Physiology and Topical Medication. Türkderm. 2011;45(2):60-7 1. 17.Knobel R, Davis DH. Thermoregulation and Heat Loss Prevention After Birth and During Neonatal Intensive-Care Unit Stabilization of Extremely Low Birth Weight Infants. Adv Neonatal Care. 2007;10(5):7-14.
 • 17. Bredemeyer S, Reid S, Wallace M. Thermal Management for Premature Births. J Adv Nurs. 2005;52(5):482-89.
 • 18. Duman N, Utkuhan S, Kumral A, Köroğlu T, Özkan H. Polyethylene Skin Wrapping Accelerates Recovery From Hypothermia in Very Low Birth Weight Infants . Pediatr Int. 2006;48(1):29-32.
 • 19. Rohana J, Khairina W, Boo NY, Shareena I. Reducing Hypothermia in Preterm Infants with Polyethylene Wrap. Pediatr Int. 2011;53(4):468-74.
 • 20. Sing A, Duckett J, Newton T, Watkinson M. Improving Neonatal Unit Admission Temperatures in Preterm Babies: Exothermic Mattresses, Polyethylene Bags or a Traditional Approach. J Perinatol. 2010;30(1):45-49.
 • 21. Carroll PD, Nankervis CA, Giannone PJ, Cordero L. Use of Polyethylene Bags İN Extremely Low Birth Weigth Infants Resuscitation for the Prevention of Hypothermia. J Reprod Med. 2010;55(1-2):9-13.
 • 22. Kent AL, Williams J. Increasing Ambient Operating Theatre Temperature and Wrapping in Polyethylene Improves Admission Temperature in Preterm Infants. Journal of Pediatrics and Child Health. 2008;44(6):325-331.
 • 23. Simith J, Usher K. Exanguination, Saved in a Timely Manner bye the Plastic Wrap: A Case Review. Journal of Neonatal Nursing. 2013;19:3-9.

PREVENT HYPOTHERMIA IN PREMATURE INFANTS: USE PLASTIC WRAP

Year 2014, Volume 3, Issue 3, 161 - 165, 31.12.2014

Abstract


It is possible to stabilize the body temperature by acquiring a balance between heat production and loss. A new born baby is homeothermic, which means a balance between heat loss and heat production. It causes a destabilization between production and loss if the outside temperature is too low or too high. Premature babies who were born before 28 weeks have an inadequate creatine layer and an immature epidermical barrier which is described as high transepidermal water loss. Premature babies are especially sensitive to hypothermia. This is because they have no or little amount of brown adipose tissue and they have limited movements, shivering and bending behaviours. Controlling the temperature in the delivery room during resuscitation is especially vital in order to decrease the rate of mortality and morbidity in premature babies. Despite the measures taken as indicated in recent neonatal resuscitation program (NRP) instructions, the risk of cold stress is higher in premature babies with low birth weight (LBW). In order to decrease heat transfer, it is required to carry on these measures but to support them with additional ones. In this article, the effects of using plastic wrap in order to prevent hypothermia in premature babies with LBW. It is demonstrated by various studies that using polyethylene wrap on premature babies with LBW can prevent hypothermia and keep the baby’s body temperature. It is found out that putting the premature baby in a polyethylene bag or wrapping it in a polyethylene wrap decreases the rate of hypothermia remarkably and it increases the average body temperature by 1˚C. The research has shown that this method is a cheap and effective way of preventing hypothermia in premature babies with LBW.


References

 • 1. Wen SW, Smith G, Yang Q, Walker M. Epidemiology of preterm birth and neonatal outcome. Semin Fetal Neonatal Med. 2004; 9:429-435.
 • 2. Zenciroğlu A, Koç O. Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kurs Kitapçığı. s.167-174, Sağlık Bakanlığı, Ankara (2013).
 • 3. Eras Z, Pekici BB, Atay G. Prematüre Bebeklerin Mortalite ve Morbidite Sonuçları. Bakırköy Tıp Derg. 2011;7:85-88.
 • 4. Heron M, Sutton PD, Xu J, Ventura SJ, Strobino DM, Guyer B. Annual study of vital statistics: 2007. Pediatrics. 2010;125: 4-15
 • 5. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Sağlık Bankanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı ve Avrupa Birliği, Ankara (2009).
 • 6. Codaro T, Phalen AG, Zukowsky K. Hypothermia and Occlusive Skin Wrap in the Low Birth Weight Premature Infant. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2012;12(2):78-85.
 • 7. Bissinger RL, Annibale DJ. Termoregulation in Very Low Birth Weight Infants During Golden Hour. Newborn and Infant Nursing Reviews. 2010;10(5):230-238
 • 8. Soll RF. Heat loss prevention in neonates. J Perinatol. 2008;28:57-59.
 • 9. Meeks M, Hallsworth M. Yeo H: Termoregulasyon.” Yurdakök M (ed): Yenidoğan Hemşireliği, 2. Baskı.” kitabında s.79-87, Rota Tıp Kitabevi, Ankara (2012).
 • 10. Mathew B, Lakshminrusimha S, Cominsky K, Schrader E, Carrion V. Vinyl Bags Prevent Hypothermia at Birth in Preterm Infants. Indian J Pediatr. 2007;74(3):249-253.
 • 11. Hay WW, Levin MJ, Sondheimer JM, Deterding RR: Neonatal Baby. “Sarıalioğlu F, Varan A, Yazıcı N, Köksoy ÖT (eds): Current Diagnosis and Treatment Pediatrics. 20. Baskı.”kitabında s.13, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara (2013).
 • 12. Çınar ND, Dede C. Neonatal Hypothermia . Fırat Sağlık Hizmetleri Derg. 2006;1(2):119-125.
 • 13. McChall EM, Alderdice F, Halliday HL, Jenkins JG, Vohra S. Interentions to Prevent Hypothermia at Birth in Preterm and/or Low Birth Weight Infants. Cochrane Database Syst Rev. 2010; 3:1-20.
 • 14. Çalışır H,Güler F. Riskli Yenidoğanların Cilt Bakımında Kanıta Dayalı Uygulamalar. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2011;3(2):100-10.
 • 15. Dağoğlu T, Görak G: Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri, 2.Baskı, s.179-193, Nobel Tıp Kitabeleri, İstanbul (2008).
 • 16. Karabulut AA. Newborn Skin Physiology and Topical Medication. Türkderm. 2011;45(2):60-7 1. 17.Knobel R, Davis DH. Thermoregulation and Heat Loss Prevention After Birth and During Neonatal Intensive-Care Unit Stabilization of Extremely Low Birth Weight Infants. Adv Neonatal Care. 2007;10(5):7-14.
 • 17. Bredemeyer S, Reid S, Wallace M. Thermal Management for Premature Births. J Adv Nurs. 2005;52(5):482-89.
 • 18. Duman N, Utkuhan S, Kumral A, Köroğlu T, Özkan H. Polyethylene Skin Wrapping Accelerates Recovery From Hypothermia in Very Low Birth Weight Infants . Pediatr Int. 2006;48(1):29-32.
 • 19. Rohana J, Khairina W, Boo NY, Shareena I. Reducing Hypothermia in Preterm Infants with Polyethylene Wrap. Pediatr Int. 2011;53(4):468-74.
 • 20. Sing A, Duckett J, Newton T, Watkinson M. Improving Neonatal Unit Admission Temperatures in Preterm Babies: Exothermic Mattresses, Polyethylene Bags or a Traditional Approach. J Perinatol. 2010;30(1):45-49.
 • 21. Carroll PD, Nankervis CA, Giannone PJ, Cordero L. Use of Polyethylene Bags İN Extremely Low Birth Weigth Infants Resuscitation for the Prevention of Hypothermia. J Reprod Med. 2010;55(1-2):9-13.
 • 22. Kent AL, Williams J. Increasing Ambient Operating Theatre Temperature and Wrapping in Polyethylene Improves Admission Temperature in Preterm Infants. Journal of Pediatrics and Child Health. 2008;44(6):325-331.
 • 23. Simith J, Usher K. Exanguination, Saved in a Timely Manner bye the Plastic Wrap: A Case Review. Journal of Neonatal Nursing. 2013;19:3-9.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Derlemeler
Authors

Esra KÖSA This is me
Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşiresi, Sakarya


Nursan ÇINAR
Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Esentepe Kampüsü, Sakarya

Publication Date December 31, 2014
Application Date February 11, 2014
Acceptance Date May 30, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 3, Issue 3

Cite

APA Kösa, E. & Çınar, N. (2014). PREMATÜRE BEBEKLERDE HİPOTERMİNİN ÖNLENMESİ: PLASTİK ÖRTÜ KULLANIMI . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 3 (3) , 161-165 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38433/452229

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-