Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 2146-9601 | e-ISSN 2147-2238 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Balıkesir University |


Our journal is indexed in "Turkey Citation Index (2013-), Pleksus (2019-), SOBIAD (2014-), ResearchBib (2019-) and Google Scholar (2012-)". In addition, the necessary official applications have been made to be included in the TÜBİTAK / ULAKBİM-Medicine Database and our journal is at the evaluation stage.

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-9601 | e-ISSN 2147-2238 | Period Tri-annual | Founded: 2012 | Publisher Balıkesir University |
Cover Image


Our journal is indexed in "Turkey Citation Index (2013-), Pleksus (2019-), SOBIAD (2014-), ResearchBib (2019-) and Google Scholar (2012-)". In addition, the necessary official applications have been made to be included in the TÜBİTAK / ULAKBİM-Medicine Database and our journal is at the evaluation stage.

Volume 9 - Issue 3 - Dec 23, 2020
 1. Öğrenci Hemşirelerin Meslek Algıları ve Akademik Motivasyonlarının “Y Kuşağı” Özelliklerine Göre İncelenmesi
  Pages 139 - 148
  Gülçin UYANIK, Şafak DAĞHAN, Rukiye AKIN, Melek SÖZERİ
 2. Üniversitesi Öğrencilerinde Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu
  Pages 157 - 162
  Ayşegül TOKİS BAYRAMOĞLU, Kübra TURNA, Necmiye HOROZ
 3. Does diabetes affect the carbohydrate secretions of the endometrial glands of rats in early pregnancy?
  Pages 149 - 156
  Feyza BAŞAK, Tolunay KOZLU
 4. Elazığ İli Sivrice Eğitim Araştırma Bölgesinde 35 Yaş ve Üzeri Nüfusta Obezite Prevalansı ve Etkileyen Faktörler
  Pages 163 - 170
  Edibe PİRİNÇCİ, Ufuk ACAR, Osman KURT, İbrahim AKKUŞ, Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL, Enis ÖZKAN, S. Erhan DEVECİ
 5. 0 – 6 Ay Beslenme Özelliklerinin Çocuklarda Obezite ve Yeme Davranışları Üzerine Etkisi: Kesitsel Bir Araştırma
  Pages 171 - 178
  Ayten TAŞPINAR
 6. Balıkesir İl Merkezindeki Gebe Kadınların Prenatal Bakım Alma Durumu ve Etkileyen Faktörler
  Pages 179 - 188
  Sevde AKSU
 7. Cerrahi Kliniklerde Yatan Hastaların Psikolojik Yardım Arama Tutumu
  Pages 189 - 196
  Melike YÖNDER
 8. Yenidoğanlarda Ağrı Yönetiminde Kullanılan Kanıt Temelli Nonfarmakolojik Hemşirelik Uygulamaları
  Pages 197 - 204
  Duygu KEMER, Ayşegül İŞLER
 9. Türkiye’de Pediatri Kliniklerinde Yapılan ve Aile Merkezli Bakım Anlayışını Kapsayan Çalışmaların Gözden Geçirilmesi
  Pages 205 - 214
  Sema KAYA, Gonca KARAYAĞIZ, Gülay MANAV
 10. Bilişsel Çarpıtma Düzeyi ile Depresyon ve Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişki: Sistematik Derleme
  Pages 215 - 226
  Melisa BULUT, Neşe MERCAN, Çiğdem YÜKSEL
 11. Çocuklarda Tırnak Yeme Davranışı: Onikofaji
  Pages 227 - 232
  Merve AZAK, Birsen MUTLU
 12. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Kapsamında Özel Gereksinimi Bulunan Çocukların Ebeveynleri
  Pages 233 - 240
  Rana YİĞİT, Sümeyye KAYA