Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2146-9601 | e-ISSN 2147-2238 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |


DERGİ HAKKINDA

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün hakemli ve bilimsel yayın organı olan Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (Balıkesir Sağlık Bil Derg): Türkçe ve İngilizce dillerinde Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Beslenme ve ve Diyetisyenlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor alanlardaki orijinal klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve haberleri yayınlar. Konu ile ilgili konferans, sempozyum ve kongreleri okuyucularına duyurur. Dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili görüşler ve bunlara yayın sahibinin cevaplarına “Editöre mektup” bölümünde yer verir. Dergi her yıl bir cilt, yılda 3 sayı (Nisan- Ağustos- Aralık) olarak yayınlanır.

Dergimiz "Türkiye Atıf Dizininde (Turkey Citation Index), "Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri tabanı (Pleksus)”SOBIAD, ResearchBib ve "Google Akademik (Google Scholar)" da indekslenmektedir. Ayrıca TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanında yer alması için gerekli resmi başvurular yapılmış olup ve dergimiz değerlendirme aşamasındadır. 

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 2146-9601 | e-ISSN 2147-2238 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Balıkesir Üniversitesi |
Kapak Resmi


DERGİ HAKKINDA

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün hakemli ve bilimsel yayın organı olan Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (Balıkesir Sağlık Bil Derg): Türkçe ve İngilizce dillerinde Tıp, Veteriner Hekimlik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Beslenme ve ve Diyetisyenlik, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,  Hemşirelik, Beden Eğitimi ve Spor alanlardaki orijinal klinik ve deneysel araştırma makaleleri, olgu sunumları, derlemeler ve haberleri yayınlar. Konu ile ilgili konferans, sempozyum ve kongreleri okuyucularına duyurur. Dergide yayınlanan çalışmalarla ilgili görüşler ve bunlara yayın sahibinin cevaplarına “Editöre mektup” bölümünde yer verir. Dergi her yıl bir cilt, yılda 3 sayı (Nisan- Ağustos- Aralık) olarak yayınlanır.

Dergimiz "Türkiye Atıf Dizininde (Turkey Citation Index), "Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veri tabanı (Pleksus)”SOBIAD, ResearchBib ve "Google Akademik (Google Scholar)" da indekslenmektedir. Ayrıca TÜBİTAK/ULAKBİM-Tıp Veri Tabanında yer alması için gerekli resmi başvurular yapılmış olup ve dergimiz değerlendirme aşamasındadır.