ISSN: 2146-9601
e-ISSN: 2147-2238
Başlangıç: 2012
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Balıkesir Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (Balıkesir Sağlık Bil Derg), Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan multidisipliner ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen, Türkçe ve İngilizce dillerinde Tıp, Veteriner Hekimlik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri alanlardaki, orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları, davetli derlemeleri, editöre mektupları ücretsiz, açık erişim  yayınlayarak literatüre katkıda bulunmayı ve mesleki gelişimi artırmayı amaçlayan her yıl 1 cilt, 3 sayı (Nisan- Ağustos- Aralık) yayınlanan bir dergidir. Yayın politikamız gereği İngilizce makalelere öncelik verilecektir.


Dergimiz sağlık alanında yetkin, farklı bölgelerden, çok sayıda araştırmacı ve akademisyenden oluşan  editör,  danışma kuruluna sahiptir.  

2012 yılında yayın hayatına başlayan Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Google Scholar (2012 - ), "Turkey Citation Index (2013 - ), SOBIAD (2014 - ), Pleksus (2019 - ), ResearchBib (2019 - ) ve TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin veri tabanında (2020 - ), Crossref (2021-), indekslenmekte olup  diğer ulusal ve uluslararası indekslere  girmek için çalışmalar devam etmektedir. 

Değerli editörler, danışma kurulunda yer hakemler, yazarlar ve okuyucular dergimizin gelişimine verdiğiniz katkılardan dolayı teşekkür ederiz. 

                               

                                                                                   Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi Editörlüğü


2021 - Cilt: 10 Sayı: 3

Olgu Sunumu

Neuman Sistemler Modeline Göre Cinsel Kimlik Bozukluğu Olan Hastanın Bakımı: Olgu Sunumu

Derleme

SARS‐CoV‐2’nin Erkek Üreme Sistemi Üzerindeki Etkileri

YAZARLARIN DİKKATİNE


Değerli Yazarlar; Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi'ne gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Ithenticate benzerlik indeksi kaynaklar dışında %15'in üzerinde olan yayınlar,

  • Etik kurul onayı olmayan
  • Çıkar çatışması formu olmayan,
  • Telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından ıslak imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır.


İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.

Creative Commons License

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, - Balıkesir Sağlık Bil Derg. online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 


https://www.ithenticate.com/


https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-