ISSN: 2146-9601
e-ISSN: 2147-2238
Başlangıç: 2012
Yayımcı: Balıkesir Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BAUN Sağ Bil Derg) dergisinde yazarlar, yayımlanan  çalışmalarının telif hakkına ve tüm ticari haklarına sahiptirler.


Yazarların çalışmaları Creative Commons (CC BY-NC 4.0) altında lisanslanmıştır. Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı üçüncü taraflara, eseri ticari kullanım dışında olmak ve atıf yapmak kaydıyla her boyut ve formatta paylaşma, kopyalama ve çoğaltılma izni verir.


Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi (BAUN Sağ Bil Derg), Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan ulusal ve uluslararası tüm tıbbi kurum ve personele ulaşmayı hedefleyen, Türkçe ve İngilizce dillerinde Tıp, Veteriner Hekimlik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri alanlardaki, orijinal araştırma makaleleri, olgu sunumları, davetli derlemeleri, editöre mektupları hakemli ve çift-kör sistemiyle değerlendiren bir dergidir. Dergi her yıl 1 cilt, 3 sayı (Nisan- Ağustos- Aralık) yayınlayan ücretsiz, açık erişim ve makalelerde etik kurallara, bilimsel standartlara uygun olma, ticari kaygı gözetmeme şartını arayan uluslararası bir dergidir. 

DERGİ KİMLİĞİ

Dergi Adı: 
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
Kısaltılmış Adı: 
BAUN Sağ Bil Derg
Online ISSN: 
2147-2238
Yayın Dili: 
İngilizce, Türkçe
Yayın Periyodu: 
Yılda 3 Sayı (Nisan, Ağustos, Aralık)
Yayın Türü: 
Süreli elektronik yayın
Taranılan İndeksler: 

*Google Scholar (2012 - ),

*Turkey Citation Index (2013 - ),

*SOBIAD (2014 - ),

*Pleksus (2019 - ),

*ResearchBib (2019 - )

*TÜBİTAK/ULAKBİM-TR Dizin (2020 - ),

*ICI Journals Master List - Index Copernicus (2020-),

*Crossref (2021-),

*Academindex (2022-),

*Proquest Central (2022-),

*EBSCO (2022-)
2023 - Cilt: 12 Sayı: 3

Araştırma Makalesi

The Effect of Bingo Games and Board Games Applied to Nursing Students in Pharmacology Lessons On Lesson Motivation

Araştırma Makalesi

Pressure ulcer in intensive care, Still?

Araştırma Makalesi

Trends and Current Topics in Artificial Intelligence in Nursing Research: A Bibliometric Analysis and Science Mapping

Araştırma Makalesi

Anxiety Levels and Sleep Quality of Patients in Neurology Department during the Pandemic Process

DUYURU

Dergimiz politikası gereği İNGİLİZCE makalelere öncelik verilmektedir.


Basım aşamasına gelmiş Türkçe makale sayısının yüksek olmasından dolayı 2023 yılının sonuna kadar Türkçe makale değerlendirmesi yapılmayacaktır.

YAZARLARIN DİKKATİNE


Değerli Yazarlar; Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi'ne gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin GEREÇ VE YÖNTEM bölümünde belirtilmesi ve sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

  • Ithenticate benzerlik indeksi kaynaklar dışında %15'in üzerinde olan yayınlar,
  • Etik kurul onayı olmayan,
  • Çıkar çatışması formu olmayan,
  • Telif hakkı sözleşmesi ve yazarlık onay formu formu tüm yazarlar tarafından ıslak imzalı olmayan çalışmalar dergimizde değerlendirilmeye alınmayacaktır.


İlginize ve anlayışınıza teşekkür ederiz.

Uluslararası Hakemli Dergi

Dergimiz Açık Erişim Politikasını benimsemiş olup dergimize gönderilen yayınlar için gerek değerlendirme gerekse yayınlama dahil yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir. 

Creative Commons License

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.