Case Report
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

VULVAR LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM: OLGU SUNUMU

Year 2015, Volume 4, Issue 3, 156 - 159, 31.12.2015

Abstract

Lenfanjiomlar lenfatik sistemin benign proliferasyonlarıdır; endotelle çevrili dilate lenf kanallarından oluşan yüzeyel bir vasküler malformasyondur. Lenfanjiomların 3 tipi vardır: sirkumskriptum, kavernöz ve kistik. Lenfanjioma sirkumskriptum (LS), kutanöz lenfanjiomların en sık görülenidir, konjenital olabileceği gibi, lenfatik akımın bozulmasına bağlı erişkin yaşta da ortaya çıkabilir. En fazla görülen lokalizasyonlar aksilla, oral kavite, üst ekstremiteler, omuzlar, kasık, makat, gibi lenfatik akımı yoğun olan bölgelerdir. Vulva oldukça nadir görülen tutulum bölgelerinden biridir. Makroskobik görünümü ince duvarlı, gruplar halinde, değişik boyutlardaki veziküler görünümlü lezyonlarla karakterizedir. Alt ekstremitede asimetrik ödemin eşlik ettiği vakalar da literatürde bulunmaktadır. Mikroskobisinde dermiste, lenfatik damarların proteinöz sıvı ile dolu düzensiz kistik dilatasyonları ve proliferasyonları izlenir. Tanıda biopsi altın standarttır. Ayırıcı tanıda vulvar herpes zoster, kondiloma aküminatum, molluscum kontagiosum, kaposi sarkomu, busckhe lowenstein tümörü akla gelmelidir. Burada tanısını klinik bulgular ve biopsi ile koyduğumuz ileri yaş bayan hastada lenfanjioma sirkumskriptum olgusunu sunmayı amaçladık. Olgu sunumumuzla, literatürdeki verilere göre vulvar tutulumun nadir olarak görüldüğü lenfanjioma sirkumskriptumun histopatolojik bulguları ve ayırıcı tanısına değindik.

References

 • 1. Tas B, Ergul E, Altinay S. Nevi-like idiopathic acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2015;128(2):179-80.
 • 2. Basak S, De A, Bag T. Surgery as the treatment of choice in vulvar lymphangioma circumscriptum: case report and review of other management options. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;152(2):225-6.
 • 3. Shetty V, Venkatesh S. Acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2012;117(2):190.
 • 4. Shah TN, Shekokar S, Venkatesh S, Santosh KV, Santosh KV. Lymphangioma circumscriptum of the vulva: a rare case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;165(1):131-2.
 • 5. Kokcu A, Sari S, Kefeli M. Primary vulvar lymphangioma circumscriptum: a case report and review of literature. J Low Genit Tract Dis 2015;19(1):e1-5.
 • 6. Roy KK, Agarwal S, Kumar S, Malhotra N, Gopendru. Recurrent vulvar lymphangioma circumscriptum -a case report and literature review. Int J Gynecol Cancer 2006;16:930-34.
 • 7. Itakura E, Yamamoto H, Oda Y, Furue M, Tsuneyoshi M. Virchows Arch. VEGF-C and VEGFR-3 in a series of lymphangiomas: is superficial lymphangioma a true lymphangioma? Virchows Arch 2009;454:317-25.
 • 8. Chattranukulchai P, Satitthummanid S, Puwanant S, Boonyaratavej S. Lymphangioma circumscriptum of the vulva. BMJ Case Rep 2013;2013.
 • 9. Niti K, Manish P: Microcystic lymphatic malformation (lymphangioma circumscriptum) treated using a minimally invasive technique of radiofrequency ablation and sclerotherapy. Dermatol Surg 2010;36:1711-7.

VULVAR LYMPHANGIOMA CIRCUMSCRIPTUM: A CASE REPORT

Year 2015, Volume 4, Issue 3, 156 - 159, 31.12.2015

Abstract

Lymphangiomas are benign proliferations of the lymphatic system and superficial vascular malformation of lymphatic channels which is lined by endothelium. There are three known types of lymphangiomas: circumscriptum, cavernous, and cystic. The most common form of cutaneous lymphangioma is lymphangioma circumscriptum (LC). It is either kongenital or acquired due to lymphatic obstruction. The most common localizations are the proximal parts of limbs, oral cavity, axilla, shoulders, groin, buttocks which contain extensive lymphatic network. Vulvar involvement is very rare. It is characterized by localized group of thin walled and translucent vesicles at varying sizes which are filled with clear lymphatic fluid. Vulvar LS can be associated with congenital lymphoedema in other parts of the body. Histopathology revealed large, irregular cystic dilatation and proliferation of lymphatic channels which contained proteinaceous fluid in the dermis. Biopsy is the gold standart method for the diagnosis. Differantial diagnosis of the vulvar LS includes Herpes zoster, condiloma accuminata, molloscum contagiosum, Kaposi’s sarcoma, Buschke-Lowenstein tumor. Here, we aimed to introduce a primary vulvar LS in an elderly women. However, we also mentioned histopathologic findings and differential diagnosis of this rare condition.


References

 • 1. Tas B, Ergul E, Altinay S. Nevi-like idiopathic acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2015;128(2):179-80.
 • 2. Basak S, De A, Bag T. Surgery as the treatment of choice in vulvar lymphangioma circumscriptum: case report and review of other management options. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2010;152(2):225-6.
 • 3. Shetty V, Venkatesh S. Acquired lymphangioma circumscriptum of the vulva. Int J Gynaecol Obstet 2012;117(2):190.
 • 4. Shah TN, Shekokar S, Venkatesh S, Santosh KV, Santosh KV. Lymphangioma circumscriptum of the vulva: a rare case report. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012;165(1):131-2.
 • 5. Kokcu A, Sari S, Kefeli M. Primary vulvar lymphangioma circumscriptum: a case report and review of literature. J Low Genit Tract Dis 2015;19(1):e1-5.
 • 6. Roy KK, Agarwal S, Kumar S, Malhotra N, Gopendru. Recurrent vulvar lymphangioma circumscriptum -a case report and literature review. Int J Gynecol Cancer 2006;16:930-34.
 • 7. Itakura E, Yamamoto H, Oda Y, Furue M, Tsuneyoshi M. Virchows Arch. VEGF-C and VEGFR-3 in a series of lymphangiomas: is superficial lymphangioma a true lymphangioma? Virchows Arch 2009;454:317-25.
 • 8. Chattranukulchai P, Satitthummanid S, Puwanant S, Boonyaratavej S. Lymphangioma circumscriptum of the vulva. BMJ Case Rep 2013;2013.
 • 9. Niti K, Manish P: Microcystic lymphatic malformation (lymphangioma circumscriptum) treated using a minimally invasive technique of radiofrequency ablation and sclerotherapy. Dermatol Surg 2010;36:1711-7.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Olgu sunumları
Authors

Mine İslimye TAŞKIN
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesir


Savaş ÖZTÜRK This is me
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Balıkesir


Emine ÖZTÜRK This is me
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesir


Ertan ADALI This is me
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Balıkesir


Engin UZGÖREN This is me
Uzgören Patoloji Laboratuvarı, Balıkesir

Publication Date December 31, 2015
Application Date February 13, 2015
Acceptance Date May 1, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 4, Issue 3

Cite

APA Taşkın, M. İ. , Öztürk, S. , Öztürk, E. , Adalı, E. & Uzgören, E. (2015). VULVAR LENFANJİOMA SİRKUMSKRİPTUM: OLGU SUNUMU . Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi , 4 (3) , 156-159 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirsbd/issue/38436/452362

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi - BAUN Sağ Bil Derg Online-ISSN: 2147-2238 - Copyright holder Balıkesir  Health Sciences Journal-BAUN Health Sci J

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.https://www.ithenticate.com/https://app.trdizin.gov.tr/dergi/TWpFM05EUT0/e-balikesir-saglik-bilimleri-dergisi-bsbd-