Case Report
BibTex RIS Cite

FRONTO-ETMOİD OSTEOM OLGUSU

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 30 - 33, 30.04.2017

Abstract
Osteomlar, yavaş büyüyen matür kemik dokusundan oluşmuş benign tümörlerdir. Osteomlar, en sık mandibulada yerleşir. Paranazal sinüsler içerisinde en sık frontal sinüsü takiben etmoidal ve maksillar sinüsü tutar. Osteomların tedavisinde endonazal ve eksternal yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bu vakada, eksternal yaklaşımla eksize edilen frontal sinüsten kaynaklanıp ethmoid sinüse uzanan osteom olgusunu sunuyoruz. Altmış yedi yaşında erkek hasta 1 yıldır devam eden sağ yüz yarımında ağrı ve şişlik şikâyeti ile polikliniğimize başvurdu. Paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi incelemesinde sağ frontal sinüsten kaynaklanıp ethmoid sinüse uzanan osteom ile uyumlu kitle görünümü izlendi. Osteoplastik flep yaklaşımıyla kitle salim sınırlarla eksize edildi. Abdomenden alınan yağ dokusu ile frontal sinüs oblitere edildi. Postoperatif 6 aylık takibinde nükse rastlanmadı. Osteomların büyük çoğunluğu asemptomatiktir. Cerrahi endikasyonlar dikkatle değerlendirilmelidir. Cerrahi yaklaşım ise kitlenin büyüklüğüne ve yerleşim yerine uygun olarak seçilmelidir. Aksi takdirde nükslerle ve komplikasyonlarla karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır.


References

 • 1. Viswanatha B. Maxillary sinus osteoma: two cases and review of the literatüre. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2012;32(3):202–5.
 • 2. Saati S, Nikkerdar N, Golshah A. Two huge maxillofacial osteoma cases evaluated by computed tomography. Iran J Radiol. 2011;8(4):253–7.
 • 3. Munteanu M, Munteanu G, Giuri S, Zolog I, Motoc AGM. Ossification of the choroid: three clinical cases and literature review of the pathogenesis of intraocular ossification. Rom J Morphol Embryol. 2013;54(3):871–7.
 • 4. Cokkeser Y, Bayarogullari H, Kahraman SS. Our experience with the surgical management of paranasal sinus osteomas. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(1):123-8.
 • 5. Castelnuovo P, Valentini V, Giovannetti F, Bignami M, Cassoni A, Iannetti G. Osteomas of the maxillofacial district: endoscopic surgery versus open surgery. J Craniofac Surg. 2008;19(6):1446-52.
 • 6. Larrea-Oyarbide N, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Osteomas of the craniofacial region. Review of 106 cases. J Oral Pathol Med. 2008;37(1):38-42.
 • 7. Rokade A, Sama A. Update on management of frontal sinus osteomas. Curr Opin Otolaryngol. Head Neck Surg. 2012;20(1):40-4.
 • 8. Strek P, Zagólski O, Składzień J, Kurzyński M, Dyduch G. Osteomas of the paranasal sinuses: surgical treatment options. Med Sci Monit. 2007;13(5): 244-50.
 • 9. Celenk F, Baysal E, Karata ZA, Durucu C, Mumbuç S, Kanlkama M. Paranasal sinüs osteomas. J Craniofac Surg. 2012;23(5):433-7.
 • 10. Bignami M, Dallan I, Terranova P, Battaglia P,Miceli S, Castelnuovo P. Frontal sinus osteomas: the window of endonasal endoscopic approach. Rhinology. 2007;45(4):315-20.
 • 11. Dubin MG, Kuhn FA. Preservation of natural frontal sinus outflow in the management of frontal sinus osteomas. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;134(1):18-24.

FRONTO-ETHMOID OSTEOMA: CASE REPORT

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 30 - 33, 30.04.2017

Abstract
Osteomas are slow-growing benign tumors composed of mature bone tissue. Osteomas The most common site is the mandible. Frontal sinüs the most common involve paranasal sinüs followed ethmoid and maxillary sinüs. Osteomas treatment choose eksternal and endonasal aproach. This case, we presented composed of frontal sinüs to ethmoid sinüs osteoma which done eksternal approach. Sixty-seven years old man who have face of right face pain and swelling come outpatient. He have a composed of frontal sinüs to ethmoid sinüs mass. İt’s looklike a osteoma. It never treat with endonasal aproach. We prefered osteoplastic flep aproach. Osteoma to excise with clearly. Frontal sinus obliterated by abdominal fat tissiue. We didn’t see recurrence postoperative 6 mounth. Osteomas are generally asymptomatic. It’s surgery indications evaluate carefully. When you do surgery, you look mass size and location for suitable surgery. Otherwise recurrences and complications are inevitable.


References

 • 1. Viswanatha B. Maxillary sinus osteoma: two cases and review of the literatüre. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2012;32(3):202–5.
 • 2. Saati S, Nikkerdar N, Golshah A. Two huge maxillofacial osteoma cases evaluated by computed tomography. Iran J Radiol. 2011;8(4):253–7.
 • 3. Munteanu M, Munteanu G, Giuri S, Zolog I, Motoc AGM. Ossification of the choroid: three clinical cases and literature review of the pathogenesis of intraocular ossification. Rom J Morphol Embryol. 2013;54(3):871–7.
 • 4. Cokkeser Y, Bayarogullari H, Kahraman SS. Our experience with the surgical management of paranasal sinus osteomas. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2013;270(1):123-8.
 • 5. Castelnuovo P, Valentini V, Giovannetti F, Bignami M, Cassoni A, Iannetti G. Osteomas of the maxillofacial district: endoscopic surgery versus open surgery. J Craniofac Surg. 2008;19(6):1446-52.
 • 6. Larrea-Oyarbide N, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, Gay-Escoda C. Osteomas of the craniofacial region. Review of 106 cases. J Oral Pathol Med. 2008;37(1):38-42.
 • 7. Rokade A, Sama A. Update on management of frontal sinus osteomas. Curr Opin Otolaryngol. Head Neck Surg. 2012;20(1):40-4.
 • 8. Strek P, Zagólski O, Składzień J, Kurzyński M, Dyduch G. Osteomas of the paranasal sinuses: surgical treatment options. Med Sci Monit. 2007;13(5): 244-50.
 • 9. Celenk F, Baysal E, Karata ZA, Durucu C, Mumbuç S, Kanlkama M. Paranasal sinüs osteomas. J Craniofac Surg. 2012;23(5):433-7.
 • 10. Bignami M, Dallan I, Terranova P, Battaglia P,Miceli S, Castelnuovo P. Frontal sinus osteomas: the window of endonasal endoscopic approach. Rhinology. 2007;45(4):315-20.
 • 11. Dubin MG, Kuhn FA. Preservation of natural frontal sinus outflow in the management of frontal sinus osteomas. Otolaryngol Head Neck Surg. 2006;134(1):18-24.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Olgu sunumları
Authors

İsa Özbay This is me

Fatih Oğhan This is me

Cüneyt Kucur This is me

Onur Erdoğan

Publication Date April 30, 2017
Submission Date September 8, 2016
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Özbay, İ., Oğhan, F., Kucur, C., Erdoğan, O. (2017). FRONTO-ETMOİD OSTEOM OLGUSU. Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, 6(1), 30-33.

International Peer Reviewed Journal

The journal adopts Open Access Policy and does not request article proccessing charge (APC), article publishing charge or any other charges.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.