Year 2020, Volume , Issue 4, Pages 35 - 62 2020-06-20

89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği

Begüm HERGÜVENÇ [1]


This study takes form on the narratives of the immigrants who settled in Sakarya following the Forced Migration of 1989 from Bulgaria. It aims to tell the reasons for the immigrants’ decisions to move into Sakarya, whether they are satisfied with their lives, their thoughts about returning to Bulgaria, and their regrets and remorse. In addition, it essentially focuses on “in what ways” the immigrants perceive the locals and how they construct their own identities in accord with this perception. The immigrants construct their identities in contrast with the locals. This construct has made the immigrants in closer ties with their kins and friends in a shared common identity, and, in turn, these ties of familiarity have strengthened their ties with the city. On the other hand, the distance the immigrants put between themselves and the locals, especially when solidarity networks are absent, made their integration into the city somewhat more difficult.
Zorunlu Göç, Bulgaristan Türkleri, Bulgaristan Göçmenleri, Sakarya
 • Balaban, Jale, Fatme Fevzi Mehmed. “1989 Bulgaristan Göçmenlerinin Kültürlerarası İletişim Pratikleri: Eskişehir Örneği”. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi. c. 8 s. 3 (2014): 5-34.
 • Bayraklı, Cemile. “Dış Göçün Sosyo-Ekonomik Etkileri: Görece Göçmen Konutları’nda (İzmir) Yaşayan Bulgaristan Göçmenleri Örneği”. (Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007).
 • Berry, John W. "Acculturation: Living Successfully In Two Cultures." International Journal of Intercultural Relations. c. 29, s. 6 (2005): 697-712.
 • Borlat, Coşkun. “1989 Zorunlu Göçü Göçmenlerin Sosyal Entegrasyonu: Çanakkale Şirinköy Bulgaristan Göçmenleri Üzerine Bir Araştırma”. (Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019).
 • Ciğerci Ulukan, Nihan. “Göçmenler ve İşgücü Piyasası: Bursa’da Bulgaristan Göçmenleri Örneği”. (Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008). Çetin, Turhan. “Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Nüfusun Dağılışını Etkileyen Coğrafi ve Kültürel Faktörler”. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) 6. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler. 3-5 Kasım 2010. (Ankara: Ankara Üniversitesi, 2011): 71-82.
 • _______.“Bulgaristan’daki Soydaşlarımızın Türkiye’ye Göç Etme Süreçlerini Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi”. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. c. 8. s.1 (2008): 55-77.
 • Durmaz, Asya. “Bitmeyen Muhacirlik: Balıkesir’de Göçmen Konutlarında Yaşayan 1989 Bulgaristan Göçmenleri”. (Yüksek Lisans Tezi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019).
 • Eklemezler, Sercan. “Toplumsal Hafıza ve Mekan: Bulgaristan Göçmeni Kadınların Deneyimleri ve Bursa Göç Tarihi Müzesi”. (Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018).
 • Elchinova, Magdalena. “Alien by Default: The Identity of the Turks of Bulgaria at Home and in Immigration”. Developing Cultural Identity in the Balkans: Convergence vs. Divergence. R. Detrez and P. Plas. (Brüksel: P.I.E.-Peter Lang, 2005): 87–110.
 • Hacısalihoğlu, Mehmet. “Göç Kavramı, Tarih Yazımı ve Kamuoyu”, 89 Göçü: Bulgaristan’da 1984-1989 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç. ed: Neriman Ersoy – Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu. (İstanbul: Balkar & Balmed, 2012): 31-74
 • Hocaoğlu, Beycan. “ Bulgaristan’dan Türkiye’ye Yönelik Göçler ve Göçmen Yerleşme Alanlarında Sosyo- Ekonomik ve Mekansal Özellikler”. (Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011).
 • Karakılıç, İlhan Zeynep. “The Work Strategies and Experience of the Wave of 1989 Immigrants from Bulgaria Settled in Ankara”. (Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007).
 • Kayapınar, Ayşe. “Bulgar Tarihçilerinin Komplo Teorilerinden Örnekler ve Bunların Bulgaristan’daki Türk Azınlığına Etkileri”. 89 Göçü: Bulgaristan’da 1984-1989 Azınlık Politikaları ve Türkiye’ye Zorunlu Göç, ed: Neriman Ersoy – Hacısalihoğlu, Mehmet Hacısalihoğlu. (İstanbul: Balkar & Balmed, 2012).
 • Kaytan, Özge. “Gendered Citizenship: Experiences and Perceptions of the Bulgarian Turkish Immigrant Women”. (Yüksek Lisans Tezi. ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014). Kılıçlı, Gizem. “Bulgaristan Türkü Göçmen Kadınlarının Öz-Kimlik İnşası”. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. c.36 s.1 (2019): 150-162.
 • Kolukırık, Suat. “Bulgaristan’dan Göç Eden Türk Göçmenlerin Dayanışma ve Örgütlenme Biçimleri: İzmir Örneği”. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. c.30, s.1 (2006): 1-13. Konukman, Ercüment. Tarihi Belgeler Işığında Büyük Göç ve Anavatan. haz: Kutlay Doğan. (Ankara: Türk Basın Birliği, 1990).
 • Korkmaz, Nuri, Ayhan Öztürk, “Bulgaristan Türklerinin Göç Süreci ve Göçmenlerin Türkiye’deki İskan ve İş Gücüne Dayalı Entegrasyonu”, ANKASAM, c.1, s.3 (2017): 268-289. Kurtuluş, Gülbahar. Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri: Bir Sözlü Tarih Denemesi. 2. bs. (Ankara: Karakum, 2019).
 • Lütem, Ömer E, Türk – Bulgar İlişkileri 1983 – 1989. (Ankara: ASAM Yayınları, 2000).
 • Parla, Ayşe. “Longing, Belonging and Locations of Homeland among Turkish Immigrants from Bulgaria”. Southeast European and Black Sea Studies. c.6, s.4 (2006): 563-557. Şen, Hasan. “Çoklu Sadakat Ekseninde Türk Göçmenleri”. Sosyoloji Dergisi. c.1, s.12-13 (2004): 37-60.
 • Üstün, Yıldırım Şafak. “Bulgaristan’dan Yalova’ya Göç Eden Türklerin Sosyo-Kültürel Yaşamı ve Süreç İçindeki Değişimi”. Yüksek Lisans Tezi. İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018. Vasileva, Darina. “Bulgarian Turkish Emigration and Return”. International Migration Review. c. 26, s. 2 (1992): 342-352.
 • Yiğit, Yücel. “Balıkesir’de 89 Göçü”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. vol. 15, no. 28-1 (2012), 158-173.
 • https://biruni.tuik.gov.tr/nufusmenuapp/menu.zul, [Erişim tarihi: 25.04.2020]
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Begüm HERGÜVENÇ (Primary Author)
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 20, 2020

Bibtex @research article { balkar726878, journal = {Journal of Balkan and Black Sea Studies}, issn = {2667-470X}, eissn = {2667-470X}, address = {}, publisher = {Mehmet HACISALİHOĞLU}, year = {2020}, volume = {}, pages = {35 - 62}, doi = {}, title = {89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği}, key = {cite}, author = {Hergüvenç, Begüm} }
APA Hergüvenç, B . (2020). 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği . Journal of Balkan and Black Sea Studies , (4) , 35-62 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balkar/issue/54477/726878
MLA Hergüvenç, B . "89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği" . Journal of Balkan and Black Sea Studies (2020 ): 35-62 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balkar/issue/54477/726878>
Chicago Hergüvenç, B . "89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği". Journal of Balkan and Black Sea Studies (2020 ): 35-62
RIS TY - JOUR T1 - 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği AU - Begüm Hergüvenç Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Journal of Balkan and Black Sea Studies JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 62 VL - IS - 4 SN - 2667-470X-2667-470X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Journal of Balkan and Black Sea Studies 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği %A Begüm Hergüvenç %T 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği %D 2020 %J Journal of Balkan and Black Sea Studies %P 2667-470X-2667-470X %V %N 4 %R %U
ISNAD Hergüvenç, Begüm . "89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği". Journal of Balkan and Black Sea Studies / 4 (June 2020): 35-62 .
AMA Hergüvenç B . 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği. BALKAR. 2020; (4): 35-62.
Vancouver Hergüvenç B . 89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği. Journal of Balkan and Black Sea Studies. 2020; (4): 35-62.
IEEE B. Hergüvenç , "89 Bulgaristan Göçmenlerinin Kimlik Kurguları Üzerinden Şehre Uyum Pratikleri: Sakarya Örneği", Journal of Balkan and Black Sea Studies, no. 4, pp. 35-62, Jun. 2020