Year 2017, Volume 19 , Issue 1, Pages 1 - 10 2017-06-01

Evaluation of pruning works on urban trees in Istanbul province
İstanbul İlindeki Kent Ağaçlarında Budama Çalışmalarının Değerlendirilmesi

İbrahim Turna [1] , Faruk YAZICI [2] , Fahrettin ATAR [3]


In this study, by evaluating the pruning works on urban trees, it was aimed to put forward the pruning works conducted in Istanbul and the success of these works. All areas where pruning works have been handled by Istanbul Metropolitan Municipality Directorate of Parks and Gardens since 2006 were visited in field work stage of this study. Because of the fact that there are many similarities with each other of urban green areas, some of the streets, groves and squares plantation areas were selected as sample area. The sample areas were observed and data were gathered. Actual photos were compared with the former photos of these practices which have been taken from the literature. Location, human, environmental factors, health status and pruning requirement of these trees were taken into consideration. A questionnaire based on former and latter photos was developed in order to determine the effects of pruning works. As a result of the questionnaires conducted before and after the pruning, statistically significant differences were determined. Correspondingly, the whole of them were evaluated. In this context, the overall conditions and requirements, problems of pruning trees in the scope of this research were investigated.

Kent ağaçlarında budama çalışmalarının değerlendirildiği bu çalışmada; İstanbul İlinde yapılan budama çalışmaları ve bu çalışmaların başarısının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından 2006 yılından itibaren devam eden budama çalışmalarının yapıldığı alanlar örneklenmiştir. Kent içi ağaçların bulunduğu alanların çok sayıda olması ve birbirleriyle benzer özellikler göstermesi nedeniyle cadde, koru ve meydan ağaçlandırma alanlarından bazıları örnek alan olarak seçilmiştir. Örnek alanlarda yapılan arazi çalışmalarında ölçümler yapılmış ve veriler elde edilmiştir. Ağaçların budama istekleri, sağlık durumları, bulunduğu mekân, insan ve çevre faktörü göz önünde bulundurulmak suretiyle, budama çalışmalarının etkilerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu maksatla, aynı alan üzerinde bulunan ağaçların, budama öncesi ve sonrasına ait çekilmiş resimlerinin karşılaştırılmasıyla değerlendirmeler yapılmıştır. Budama çalışmalarının etkilerini tespit etmek üzere, eski ve yeni fotoğraflara dayalı anket formu geliştirilmiştir. Buna göre budama öncesi ve sonrasına ilişkin yapılan anket sonucunda istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamında, budama yapılan ağaçların; genel durumları, bakım sorunları incelenmiş ve çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.  

 • Aslanboğa, İ. 1986. Kentlerde Yol Ağaçlaması. TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitüsü Yayın No: 43, Ankara.
 • Atay, İ. 1988. Kent Ormancılığı, İstanbul: Taş Matbaası, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 393, İstanbul.
 • Atay, İ. 1990. Şehir ve Yol Ağaçlarında Aranan Önemli Nitelikler, Şehir İçi Ağaçlarının Tekniğine Uygun Bakımı ve Budanması, Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayın No:2, İstanbul, 1-12.
 • Bozkuş, H. F. 1994. Kent Ağaçlarında Başlıca Tesis ve Bakım Sorunları. İ.Ü.O.F. Dergisi, B, 44, 1-2, 83-100, İstanbul.
 • Çoban, S. 2013. Bahçeköy Valide Sultan Caddesi Çınarlarında Bakım Sorunları ve Budama Uygulamaları, Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 62 (2): 71-88.
 • Dedeoğlu, İ. ve Şimşek, M. İ. 2006. İstanbul’da budama çalışmaları ve dünya kentleri örnekleri seminer notu.
 • Dirik, H. 1991. Kent Ağaçları. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, Seri: B, Cilt: 41,Sayı: 3-4, S: 69-81.
 • Dirik, H. 1997. Kent ağaçlarının yönetimi. Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul 96 Sempozyumu.İ.Ü. Or. Fak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSFALT Genel Müdürlüğü, İSFALT Yayın No:3 İstanbul. s:29-40.
 • Dirik, H. 2008. Plantasyon (Bitkilendirme ve Dikim) Teknikleri. İ. Ü. Orman Fakültesi Yayın No: 490. ISBN 978-975-404-800-1. İstanbul.
 • Ercan, M. 1997. Bilimsel Araştırmalarda İstatistik, Genişletilmiş İkinci Baskı, Orman Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Tür Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Müdürlük Yayın No:211, Çeşitli Yayınlar Serisi No:6, İzmit.
 • Eroğlu, G. 1998. Kent Ormancılığı Kavramının Ankara Metropoliteni Açısından İrdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 65 s.
 • Gül, A. Serin, N. 2004. Kent ormancılığı yönetim plan model önerisi, I. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, (9–11 Nisan 2004), Ankara. s:525–534.
 • Gül, A. ve Gezer, A. 2004. Kentsel Alanda Kent Ormanı Yer Seçimi Model Önerisi ve Isparta örneğinde irdelenmesi. 1. Ulusal Kent Ormancılığı Kongresi, (9–11 Nisan 2004), Ankara, s: 365-382.
 • Konijnendick, C. 2003. A decade of Urban Forestry in Europe, Forest Policy and Economics, Elsevier Science.
 • Küçük, V. ve Gül, A. 2005. Isparta Kentiçi Yol Ağaçlandırmaları Üzerine Bir Araştırma Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9-3.
 • Küçük, V. 2010. Isparta Kentiçi Yol Ağaçları Yönetim Planı, Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Seçkin, Ö.B. 1998. Peyzaj Uygulama Tekniği, İstanbul Üniversitesi Basımevi İÜ Yayın No:4105, Orman Fakültesi Yayın No:453, İstanbul.
 • Serin, N ve Gül, A. 2006. Kent Ormancılığı Kavramı ve Isparta Kent İçi Ölçeğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Sayfa: 97-115.
 • Şimşek, M.İ. ve Dedeoğlu, İ. 2010. İstanbul’da Budama Çalışmaları ve Dünya Kentleri Örnekleri, “Kent Ağaçları ve Süs Bitkilerinde Bakım ve Budama Esasları”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, s. 7-31. İstanbul.
 • Özdamar, K. 1999. Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi SPSS MINITAP, İkinci Baskı, Kaan Kitapevi, Eskişehir.
 • Özkan, Y. 2003. Uygulamalı İstatistik 2, Sakarya Üniversitesi, Birinci Baskı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sakarya Kitapevi, İstanbul.
 • Pamay, B. 1978. Kentsel peyzaj planlaması, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayını, İstanbul.
 • Turna, İ. 2010. Kent Ormancılığı, K.T.Ü. Orman Fakültesi Ders Notları Serisi, Yayın No: 92, Trabzon.
 • Turna, İ., Turna, H. ve Güney, D. 2010. Urban Forestry In Turkey, URBIO 2010, Proceedings of the 2nd International Conference of Urban Biodiversity and Design, Nagoya, Japan, 18-22 May, 2010.
 • Turna, İ. 2011. Ağaç, ağaççık ve Çalı türlerinde budama teknikleri Eğitim notları, KTÜ Sürekli Eğitim Merkezi, 34 s. Trabzon.
 • URL1, 2011. http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/02-04-Megaron-213-236.pdf.
 • Ürgenç, S. İ. 1997. Kent Ağaçlarının Yetiştirtmesi, Bakımı ve Korunmaları Konusunda Bazı Öneriler, Kent Ağaçlandırmaları ve İstanbul ’96 Sempozyumu, Mart, İstanbul, Bildiriler Kitabı: 1-5.
 • Ürgenç, S. İ. 1998. Ağaç ve Süs Bitkileri Fidanlık ve Yetiştirme Tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Rektörlük No:3395, Fakülte No:442, İstanbul, 717 s.
 • Yılmaz, F. ve Aksoy, Y. 2009. Şehir İçi Yol Bitkilendirmelerinin İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet, Halaskargazi ve Büyükdere Caddesi Örneğinde İrdelenmesi, Journal of Yasar University, 4(16), 2699-2728.
Subjects Science
Journal Section Sustainable Design, Landscape Planning and Architecture
Authors

Author: İbrahim Turna
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Author: Faruk YAZICI
Institution: Orman Genel Müdürlüğü, Ankara Orman Bölge Müdürlüğü
Country: Turkey


Author: Fahrettin ATAR
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ORMAN FAKÜLTESİ, ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 1, 2017

APA Turna, İ , Yazıcı, F , Atar, F . (2017). İstanbul İlindeki Kent Ağaçlarında Budama Çalışmalarının Değerlendirilmesi . Bartın Orman Fakültesi Dergisi , 19 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/barofd/issue/27137/296795